Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 28-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Openbare kennisgevingen week 52

datum: week 52
Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voo r:

-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg 1817 (ontvangen 14 decembe r 2000);

-het veranderen van de garage bij de woning Wierbalg 2424 in een berging (ontva ngen 14 december 2000);

-het veranderen en opknappen van de tuinmuur bij het wooncomplex Lidwina aan de Javastraat/Polderweg (ontvangen 18 december 2000);
-het plaatsen van een windturbine aan Het Nieuwe Werk 55 (ontvangen 5 december 2000);

-het uitbreiden van de woning Mercurius 2 (ontvangen 19 december 2000);
-het wijzigen van de verdieping van de woning Van Galenstraat 50 (ontvangen 19 december 2000);

-het bouwen van een serre aan de woning Keysers Plaet 1021 (ontvangen 19 decemb er 2000);

-het uitbreiden van de woning Huygenstraat 16 (ontvangen 19 december 2000);
-het uitbreiden van de woning Van Leeuwenhoekstraat 1 (ontvangen 19 december 20 00);

-het uitbreiden van de woning Wierbalg 1735 (ontvangen 20 december 2000);
-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Rijnstra at 65 (ontvangen 20 december 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Boerhaavestraat 35 (ontvangen 20 dec ember 2000);

-het maken van een extra verdieping op de woning Treilerstraat 55 (ontvangen 20 december 2000);

-het wijzigen van de zolderverdieping van de woning Willem Barentszstraat 189 ( ontvangen 21 december 2000);

-het uitbreiden van de verdieping van de woning Boterzwin 4410 (ontvangen 21 de cember 2000);

-het wijzigen van de zolderverdieping van de woning Cornelis Ditostraat 28 (ont vangen 21 december 2000);

-het wijzigen van de zolderverdieping van de woning Cornelis Ditostraat 30 (ont vangen 21 december 2000);

-het wijzigen van de zolderverdieping van de woning Cornelis Ditostraat 40 (ont vangen 21 december 2000);

-het wijzigen van de zolderverdieping van de woning Cornelis Ditostraat 49 (ont vangen 21 december 2000);

-het wijzigen van de zolderverdieping van de woning Cornelis Ditostraat 53 (ont vangen 21 december 2000);

-het wijzigen van de zolderverdieping van de woning Cornelis Ditostraat 57 (ont vangen 21 december 2000).
Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. D e bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/ of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een te lefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679). Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bo uwwerken mogen worden uitgevoerd:

-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Texelstroomlaan 14 (verzendda tum 18 december 2000);

-het bouwen van een berging aan de recreatiewoning Yperhof 29 aan de Van Forees tweg 15 (verzenddatum 18 december 2000).
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:

-het vernieuwen en uitbreiden van de bedrijfsruimten aan Het Nieuwe Diep 27B (v erzendatum 18 december 2000);

-het bouwen van een woning met garage op het perceel Zwanenbalg 1912 (verzendda tum 18 december 2000);

-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Boterzwin 2102 (verzenddatum 18 december 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Wierbalg 1144 (verzenddatum 18 december 2000);
het uitbreiden van de achterzijde van de woning Baljuwstraat 54 (verzenddatum 2 8 november 2000);

-het bouwen van een berging met carport aan de woning Hulkstraat 127 (verzendda tum 30 november 2000).
Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn bel angen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergun ning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en wethouders van Den Held er, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President va n de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aan vragen.
Sloopvergunningen.
Burgemeester en wethouders van Den Helder hebben sloopvergunning verleend voor:
-het verwijderen van asbesthoudende materialen in gebouw 034 van gebouw 14B02 ( Buitenveld) gelegen aan Het Nieuwe Diep;

-het verwijderen van asbesthoudende kitvoegen uit de 46 woningen, deel uitmaken de van complex 67 (G. Scheltesstraat, F. Lambertstraat en R. Reijntjesstraat). DEN HELDER, 28 december 2000.
mr. M.K.M. Stegers,loco-burgemeester.
drs. J.D. de Bruin, secretaris.

Laaste verandering: december 28, 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie