Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beantwoording kamervragen over stadsbussen in Joegoslavie

Datum nieuwsfeit: 28-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Europa Bezuidenhoutseweg 67

Datum Auteur

Kenmerk DEU-666/2000 Telefoon 3484949

Blad /1 Fax 3485329

Bijlage(n) 1 E-mail (jcs.wijnands@minbuza.nl)

Betreft Beantwoording van vragen van Het lid Blaauw

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 18 december 2000, kenmerk 2000103750, waarbij gevoegd waren de door het lid Blaauw, overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Blaauw (VVD) over het tekort aan stadsbussen in de FRJ

Vraag 1

Is het u bekend dat in Belgrado en andere steden van de Federale Republiek Joegoslavië een groot tekort bestaat aan stadsautobussen?

Vraag 2

Is het u tevens bekend dat er, volgens informatie van de betrokken wethouder in Den Haag en de openbaar vervoermaatschappij HTM op korte termijn 100 tweedehandsbussen van goede kwaliteit ter beschikking kunnen komen tegen geschatte totale kosten van 5 miljoen gulden?

Vraag 3

Deelt u de mening dat het ter beschikking stellen van deze stadautobussen een concrete bijdrage kan zijn aan het herstel van de leefbaarheid van steden in de Federale Republiek Joegoslavië en zodoende kan worden aangemerkt als een "quick start project" in het kader van het Stabiliteitspact voor de Balkan?

Vraag 4

Bent u bereid snel positief actie te ondernemen?

Antwoord

De Nederlands hulp aan de FRJ/Servië richt zich momenteel in de eerste plaats op de meest urgente humanitaire noden, zoals die door de internationale hulporganisaties en Servische autoriteiten zijn geïdentificeerd. In dit verband besloot Nederland onlangs, in aanvulling op eerdere bijdragen dit jaar en bijvoorbeeld het noodhulp-pakket van de Europese Commissie van 200 Meuro, tot een extra bijdrage met het oog op de komende winter van NLG 33 miljoen. Het gaat hierbij om bijdragen via met name verschillende VN-hulporganisaties ten behoeve van o.a. voedselhulp, medicijnen en brandhout voor vooral de ca. 700.000 vluchtelingen en ontheemden in Servië en Montenegro. Daarnaast blijft Nederland het transitieproces bevorderen door middel van ondersteuning van lokale NGO's en media.


Van Servische zijde is tot op heden bij daartoe geëigende gelegenheden, zoals het donorcoördinatieoverleg in Brussel op 12 november jl., niet aangegeven dat het tekort aan stadsautobussen in Belgrado en andere steden tot de voornaamste prioriteiten moet worden gerekend. Evenmin zijn projecten in die sfeer ingediend ter financiering in het kader van het "Quick Start Package" van het Stabiliteitspact, dat zich overigens in eerste plaats richt op projecten die de regionale ontwikkeling en stabiliteit bevorderen. Wel is bekend dat van Griekse, Duitse, Oostenrijkse en Tsjechische zijde reeds specifieke aandacht en steun wordt verleend aan het openbaar vervoer in Servië, waarbij ook (tweedehands) bussen ter beschikking zijn gesteld.

Zoals bekend zal Nederland mogelijke bijdragen op langere termijn bezien in het kader van de zgn. "needs assesment" die de Wereldbank en de Commissie momenteel in overleg met de nieuwe autoriteiten in Belgrado voorbereiden. Cfm. een eerdere toezegging zal de Kamer t.z.t. geïnformeerd worden over de reactie van de Regering op deze "needs assesment", die naar verwachting in maart 2001 gereed zal zijn.

Kenmerk
Blad /1

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie