Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 28-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
28 december 2000


* Kersvakantieactiviteiten 2000 voor de jeugd in Rijswijk
* Nieuwjaarsreceptie gemeente Rijswijk

* Verkoop vuurwerk

* Kerstboomversnippering in Rijswijk

* Aanmelden Rijswijkse Sportprijs

* Bouwaanvragen/-meldingen

* Bouwvergunningen

* Verleende kapvergunningen

Welzijnsorganisatie Laak & Rijswijk, 't Park en wijkcentra KERSTVAKANTIEACTIVITEITEN 2000 VOOR DE JEUGD IN RIJSWIJK

Buurtschap Oud Rijswijk

* 28 december
Tai Ji demonstratie en les voor kinderen van 6 tot 14 jaar. Tai Ji is een Oosterse verdedigingssport. Ook worden er Oosterse tekens gemaakt, dus neem een dikke viltstift mee. Aanvang is 14.00 tot 16.00. Deelname is gratis. De Tai Ji les vindt plaats in het gebouw de Ottoburg (Esdoornstraat 3a) in de ruimte van het Buurtschap Oud Rijswijk.

* 29 december
Theatervoorstelling voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De kinderen vertrekken om 13.00 vanaf de Ottoburg onder begeleiding in groepjes naar het theater. Eigen bijdrage per kind is ¦ 2,50. Vooraf aanmelden is noodzakelijk in verband met de reservering van de kaartjes.

Tijdens de activiteiten is er voor alle kinderen limonade en een tractatie. Op weg naar het theater is er ook een speurtocht. Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u bellen met Lenie Muller op 070- 3998168.

Buurtcentrum De Cockpit in Ypenburg

* 29 december
Darttoernooi voor kinderen, jongeren en hun ouders van 19.00 tot 21.00.

* 3 januari Bioscoopbezoek voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Vertrek van vanaf de Cockpit om 13.30 tot ongeveer 16.00. het vervoer wordt geregeld.

* 5 januari
Disco voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Aanvang 14.00 tot 16.00.

Deelname aan de activiteiten is gratis. Tijdens de activiteiten is er voor alle kinderen limonade en een tractatie. Alle activiteiten, behalve het bioscoopbezoek op 3 januari, vinden plaats op het buurtcentrum De Cockpit aan de Laan van Hoornwijck 128 in Ypenburg. Voor meer informatie kunt u bellen met de Cockpit 070 - 4154527. Aanmelden van te voren mag, maar hoeft niet.

Stichting Welzijnsorganisatie Laak & Rijswijk

* 28 december
Bowlen voor kinderen, jongeren en hun ouders. Aanvang 14.00 tot 16.00 in de Hofstede. Vooraf aanmelden voor deze activiteit is noodzakelijk in verband met de reservering van de banen.
* 29 december
Skaten voor kinderen, jongeren en hun ouders in Skateland Den Haag (Loosduinseweg 631). Verzamelen om 13.00 uur voor sporthal De Schilp aan de Schaapweg. Gratis toegang.

* 4 januari
Filmmarathon voor jongeren van 12 tot 20 jaar in het NIVO-gebouwtje links naast de Schilp (oude voetbalkantine). Aanvang is 14.00 tot 21.00. Voor eten wordt gezorgd.
* 5 januari
Sportdag voor kinderen, jongeren en hun ouders in de Marimbahal. Aanvang 13.00 tot 17.00. Toegang gratis.

Voor inlichtingen en aanmeldingen kan je bellen met: John op 06 - 12327021 of Karin op 06 - 10626566 of op 070 3960044.

Activiteitenprogramma van jongerencentrum 't Park
* 28 december:
Supriseparty met DJ, optredens en karaoke

* 29 december:
Laserschieten in Elsenburg (Schrijf je vooraf in)
* 30 december:
Toernooiavond (pool-, tafelvoetbal- en darttoernooi). Aanvang 21.00. (Schrijf je vooraf in)

* 31 december:
Vanaf 21.00 Oudejaarsparty met bekende DJ's.

Het jongerencentrum 't Park is gelegen aan het Pieter Postmapad (aan de Tubasingel) in Rijswijk. Deelname aan de activiteiten is gratis. Voor aanmeldingen en inlichtingen over de activiteiten kun je bellen met 06 - 54207835 of 070 - 3938838 (tussen 16.30 - 20.00).

.

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Rijswijk

Burgemeester en wethouders van Rijswijk wensen u een gelukkig en voorspoedig 2001 toe. Tevens wil het college u uitnodigen voor een nieuwjaarsreceptie, die op dinsdag 2 januari 2001 van 16.30 tot 18.00 uur wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2.

.

Kerstboomversnippering in Rijswijk

Uw kerstboom na nieuwjaar niet meer nodig? De gemeente zamelt op diverse plaatsen in Rijswijk kerstbomen in. Dit gebeurt op woensdag 3 januari 2001 van 12.30 tot 15.30 uur. Op deze dag nemen medewerkers van de sectie plantsoenen kerstbomen in ontvangst. Op de volgende plaatsen kunnen kerstbomen ter versnippering worden aangeboden:
* Strijplaan/Korte Dreef

* Van Mooklaan/Martin Campslaan

* Mr. Beerninkplantsoen/Cochiuslaan

* Waldhoornplein

* Prinses Margrietsingel/Prinses Irenelaan
* Steenvoordelaan/Purperstraat

* Ing. van Kolllaan/Generaal Swartlaan

* H. Ravesteijnplein

* Kerklaan/Lindelaan

* Schoolstraat/Doelenstraat

* Da Costalaan/Geestbrugweg

* Zwaluwsingel

* Anthony Fokkersingel/Plesmanlaan

Op genoemd tijdstip rijdt een tweetal versnipperinstallaties langs de genoemde locaties om kerstbomen in te nemen. Op de locaties staan borden waar de kerstbomen kunnen worden ingeleverd. Net als voorgaande jaren ontvangt diegene, die een kerstboom inlevert een lot, waarmee een prijs kan worden gewonnen. De uitslag van de verloting wordt in Groot Rijswijk bekend gemaakt.

.

Verkoop vuurwerk

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat zij voor de volgende percelen een vergunning hebben afgegeven voor het afleveren, danwel ter aflevering hebben van vuurwerk:

1. Caan van Necklaan 4-6;

2. Herenstraat 72 ;

3. Willem van Rijswijckstraat 36-38;

4. Haantje 25d;

5. Lange Kleiweg 3c;

Eveneens maken zij bekend dat krachtens artikel 8 van het Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen een verkooptermijn van drie dagen vòòr de jaarwisseling van toepassing is. Voor dit jaar mag dus uitsluitend op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december vuurwerk aan particulieren worden verkocht.

Indien wordt geconstateerd dat op 31 december 2000 vuurwerk wordt verkocht danwel ter aflevering wordt aangeboden zal direct bestuursrechtelijk danwel strafrechtelijk worden opgetreden

Inlichtingen over de verleende vergunningen kunt u telefonisch inwinnen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu en APV, via telefoonnummer 070-39.59.830.

.

Aanmelden Rijswijkse Sportprijs

Net als in voorgaande jaren reikt de gemeente Rijswijk ook voor het jaar 2000 de Rijswijkse Sportprijs uit. U kunt nu kandidaten aanmelden!
De Rijswijkse sportprijs kent drie categorieën, te weten senioren, jeugd en instellingen.
Bij de eerste categorie gaat het om een aansprekende prestatie van een team of individuele sporter op regionaal, landelijk of internationaal niveau. Dit hoeft niet persé een kampioenschap te zijn; ook het deel uitmaken van een selectie(team) kan meewegen bij de aanmelding van kandidaten.
De tweede categorie is bedoeld als stimuleringsprijs voor de aankomende jonge (top)sporter.
De laatste categorie richt zich op instellingen die in 2000 een substantiële bijdrage hebben geleverd aan de Rijswijkse sportwereld. Hierbij kan men denken aan een bedrijf dat een sporter, vereniging of evenement sponsort, een school die een sport(stimulerings) project heeft gehouden, een "commissie" die een sportief evenement heeft georganiseerd enzovoorts.

Alle inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury die zorgt voor een aantal nominaties. De genomineerden worden (via de contactpersoon) samen met de besturen van de Rijswijkse sportverenigingen en een aantal prominenten uitgenodigd voor een officiële bijeenkomst op maandag 19 februari 2001. Tijdens die bijeenkomst, die gehouden wordt op het gemeentehuis, zullen omstreeks 20.00 uur de prijzen worden uitgereikt.

Wilt u kandidaten voor één of meerdere categorieën voordragen? Dan moet u vóór 19 januari 2001 contact opnemen met Yvonne Koster, afdeling Welzijn, Sport en Cultuur van de gemeente Rijswijk, telefoonnummer 070-39 59 367.

.

Bouwaanvragen/-meldingen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen:
* bouwaanvraag , ingediend: 11-12-2000 : het plaatsen van een dakopbouw te: Dotterbloemeiland 24

* bouwaanvraag , ingediend: 13-12-2000 : het plaatsen van een dakkapel te: Anthony Fokkersingel 47

* bouwaanvraag , ingediend: 13-12-2000 : het plaatsen van een dakkapel te: Anthony Fokkersingel 45

* bouwaanvraag , ingediend: 13-12-2000 : het plaatsen van een woning te: Jaagpad 25

* melding, ingediend: 18-08-2000 : het plaatsen van een dakkapel te: Valkrust 4

.

Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 28 december 2000 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* Ypenburg, Deelplan 2 (Cluster 1.2), het oprichten van 77 koopwoningen en 15 koopappartementen, verleend en verzonden: 31 december 1999

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

.

Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:

Per 28 december 2000:

* Martin Campslaan t.h.v. perceel 5 - 279 3 populieren wegens gebrek aan vitaliteit

* Sir Winston Churchilllaan in de voortuin van perceel 865
1 conifeer wegens gebrek aan vitaliteit, schaduwwerking en te dichte stand op de gevel.

Er moet 6 weken gewacht worden met het kappen i.v.m. de mogelijkheid van aantekenen van bezwaar.

Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.92.74

.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2000 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...