Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 29-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Voorschoten


* Kerstbomeninzameling

* Bezoek Commissaris van de Koningin

* Start Milieudienst West-Holland

* Belastingverordening 2001

* Beleidsregels belastingen en Wet WOZ
Op nieuwjaarsdag, maandag 1 januari 2001, is het gemeentehuis gesloten. Op dinsdag 2 januari 2001 kunt u vanaf 10.30 uur terecht. Vanaf 3 januari gelden de normale openstellingstijden. verwijzen wij u naar de vuilkalender.
Kerstbomeninzameling

Onlangs is door het ministerie van VROM besloten dat de traditionele kerstboomverbranding niet meer plaats mag vinden. Dit met het oog op het milieu.

Door het college is besloten om in plaats hiervan kerstbomen in te zamelen en vervolgens te versnipperen. Aan de inzameling is een grote loterij verbonden.

Inzameling

Iedereen kan vanaf 27 december 2000 tot en met 8 januari 2001 tussen 08.00 - 12.00 uur en tussen 13.00 - 16.00 uur kerstbomen inleveren bij het Uitvoerend Bedrijf aan de Koninklijke Marinelaan 21. Per boom krijgt iedereen één lot.

De loterij

De loterij met grotere en mooiere prijzen dan voorheen wordt gehouden op maandag 8 januari 2001 in de kantine van het Uitvoerend Bedrijf, Koninklijke Marinelaan 21, om 19.00 uur. Iedereen is welkom vanaf 18.30 uur.Bezoek van de Commissaris van de Koningin.

U bent uitgenodigd op 11 januari 2001

Op donderdag 11 januari aanstaande zal de Commissaris van de Koningin in Zuid Holland, de heer J. Franssen, de gemeente Voorschoten bezoeken. Tijdens dit werkbezoek vindt een gesprek met het college van burgemeester en wethouders plaats, de commissaris maakt kennis met de raadsleden en kijkt rond in de gemeente.

De commissaris maakt tevens kennis met maatschappelijke organisaties in Voorschoten. De heer Franssen wil graag uit de mond van de verenigingen en organisaties horen wat er leeft in Voorschoten. U bent van harte uitgenodigd kennis te maken met de commissaris van de Koningin op donderdag 11 januari tussen 19.00 en 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Leidseweg 5. Alle onderwerpen kunnen de revue passeren.

Om een en ander organisatorisch goed te laten verlopen verzoeken wij u van te voren contact op te nemen met de afdeling Voorlichting en Communicatie wanneer u van deze gelegenheid gebruik wilt maken. Het telefoonnummer is 071-5600620.Start Milieudienst West-Holland

Op 1 januari 2001 gaat de Milieudienst West-Holland van start. Deze nieuwe dienst zal milieutaken uitvoeren voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. De Milieudienst West-Holland zal worden geleid door directeur D.W.M. Eskes.

Taken

De Milieudienst West-Holland houdt zich bezig met allerlei zaken waar burgers en bedrijven mee te maken krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld thema's zoals duurzaam bouwen, bodembeheer en energie. Daarnaast zijn vergunningverlening, handhaving en klachtenafhandeling taken van de nieuwe organisatie. De Milieudienst wil duurzaam ondernemen stimuleren door middel van preventieprojecten. Initiatieven van burgers die hun eigen leefomgeving willen verbeteren wil zij ondersteunen.

De Milieudienst West-Holland is méér dan alleen een uitvoeringsorganistie. Zij ontwikkelt beleid en waarborgt de inbreng van de milieu-aspecten bij andere beleidsvelden zoals ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer.

De inzameling van afval behoort niet tot de taken van de Milieudienst West-Holland.

Waarom de Milieudienst West-Holland

Sinds 1990 vormen zes gemeenten in de Leidse Regio een samenwerkingsverband op het gebied van milieu: Alkemade, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.

Meer dan het huidige samenwerkingsverband biedt de Milieudienst West-Holland mogelijkheden tot efficiënter werken en tot professionalisering.

In de Milieudienst worden deskundigheid en specialistische kennis gebundeld. Dit leidt tot een grotere uniforme en samenhangende aanpak in de Leidse regio. Tegelijkertijd is de Milieudienst West-Holland een organisatie die dicht bij de gemeenten wil staan.

Gemeenten waarvoor de Milieudienst niet werkt kunnen tegen betaling producten afnemen.

Adres
Milieudienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden Tel.: 071- 516 7501.
Bezoekadres: Langegracht 72, Leiden
Voor meer informatie:
06 21 83 72 54 ( 27 en 28 december)
06 106 15 786 (29 december)

na 2 januari:
071 516 75 55Belastingverordening 2001

Burgemeester en wethouders van Voorschoten maken bekend, dat de gemeenteraad op
21 december 2000 heeft besloten tot vaststelling van de volgende belastingverordening:


- Besluit Nr 150 "Verordening onroerende-zaakbelastingen 2001"
De verordening treedt in werking op de achtste dag na deze bekendmaking. Met ingang van 1 januari 2001 zijn de vastgestelde tarieven van toepassing.

Dit besluit behoeft enige toelichting. De hertaxatie van het onroerend goed in de gemeente wordt momenteel verwerkt. Het is dus nog niet mogelijk de nieuwe OZB-tarieven op basis van de hertaxatie vast te stellen. Om formele redenen heeft de gemeenteraad op 21 december jongstleden besloten een tarief vast te stellen van f 15,63 per f 5.000 waarde-eenheid. Dit zou het bedrag zijn indien geen hertaxatie zou hebben plaatsgevonden. Wanneer alle gegevens op tijd kunnen worden verwerkt, zal de gemeenteraad op donderdag 25 januari 2001 over de nieuwe tarieven besluiten. Daaraan voorafgaand praat de Commissie Middelen op donderdag 11 januari over de nieuwe voorstellen. Op de Voorlichtingspagina van dinsdag 30 januari 2001 zullen wij de door de raad vastgestelde tarieven publiceren.Beleidsregels belastingen en Wet WOZ

De op grond van artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de gemeentewet aangewezen gemeenteambtenaar, het hoofd afdeling Financiën, maakt bekend dat hij op 20 december 2000 heeft vastgesteld:

I Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie.De beleidsregels vinden toepassing indien bij het te naamstellen van belastingaanslagen een keuzesituatie bestaat. De regels hebben betrekking op de volgende belastingen:
* onroerende zaakbelastingen;

* hondenbelasting;

* afvalstoffenheffing;

* rioolrechten.

II Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie. De beleidsregels vinden toepassing indien bij het te naamstellen van waardebeschikkingen in het kader van de Wet waardering onroerende zaken een keuzesituatie bestaat. Met andere woorden, de regels zijn nodig om te kunnen bepalen op wiens naam de WOZ-beschikking moet staan.

Op verzoek wordt een afschrift van de verordening of van de beleidsregels verstrekt. De verordening en de beleidsregels liggen
-kosteloos- ter inzage tijdens kantooruren van 8.30 uur tot 12.30 uur, of op afspraak 's middags en op donderdagavond van 18.00 uur en 20.00 uur bij de afdeling Financiën (onderdeel belastingen) van de gemeente Voorschoten, Leidseweg 29 te Voorschoten.

In de laatste week van het jaar 2000 wordt er niet meer gecollecteerd
* 18 dec Ryanne Carina Ariska, d.v. A.C.A. Tuit en H.M. de Jong;
* 17 dec Annabel Wieske Martine Willeke, d.v. A.G.W.M. Schrijver en L.M.M. Beerepoot;

* 14 dec Alexander Peter James z.v. P.P.R. Bijlstra en C.J. Burrett;
* 10 dec Guilaine d.v. B. Kastelein en S. van Ipenburg;
* 19 dec R.R. Rijsdijk en H.M. Borst;

Gehuwd/Geregistreerde partners:

* 21 dec M. de Vries en J.R. Reinawati;

* 19 dec E.R.M. Kroon en G.T. Leegwater;

* 17 dec M.C.G. Kool, oud 93 jaar;

* 16 dec E.M.F. Berten, oud 90 jaar;
op 28, 29 en 30 december 2000
wk
52
Wk 51

* geen
Aanvraag om bouwvergunning:

Melding tot bouwvoornemen
wk 52

* Joke Smitlaan 96; voor het plaatsen van een berging;

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...