Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overname Gekoma Apeldoorn door Dekamarkt

Datum nieuwsfeit: 29-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Dienstenbond CNV

Overname Gekoma Apeldoorn door Dekamarkt

Zoals het er nu naar uitziet, zal de overname rond 1 april 2001 definitief gaan worden. Tot die tijd moet er natuurlijk wel heel wat werk verzet gaan worden, vooral bij het management van beide ondernemingen. Op dinsdag 19 december jl. zijn wij geïnformeerd door de directies van Gekoma en Dekamarkt.

De beide formules (Dekamarkt en Komart) blijven bestaan. Ook het distributiecentrum van Gekoma in Apeldoorn zal niet verdwijnen. Bij het huidige hoofdkantoor van Gekoma in Apeldoorn zal niet veel veranderen al is er over de precieze ins en outs in dit stadium nog niet veel te melden. Wij verwachten op dit moment geen problemen voor de werknemers van Dekamarkt. De Dienstenbond CNV heeft een traditie van actieve bemoeienis met de belangen van de werknemers van Gekoma. Daarom zullen we de toekomstige ontwikkelingen nauwgezet volgen. Gekoma is een regionale supermarktketen in de omgeving van Apeldoorn. Er is een distributiecentrum en hoofdkantoor gevestigd in Apeldoorn; ook heeft Gekoma onder de naam Komart 16 winkels en 6 slijterijen. Al met al werken er zo'n 1000 mensen bij Gekoma.
Vragen? neem dan contact op met bestuurder Aletta Bulsink, tel.: 055 - 577 2640.

Apeldoorn,
28 december 2000

Aangepaste afspraken functiewaardering bij AH Logistics

Met name magazijnmedewerkers vinden dat zij te laag waren ingeschaald, Dat bleek uit de eerste gesprekken in het kader van de functiewaardering bij de distributiecentra van Albert Heijn Logistics.

Zoals u weet, is afgesproken dat werknemers die tussen 1 augustus 1999 en 1 augustus 2000 7 taken uit de functiematrix (van 5 tot en met 23) hadden uitgevoerd, benoemd zouden worden tot
allroundmagazijnmedewerker.
Gebleken is dat de periode van 1 augustus 1999 tot 1 augustus 2000 te kort was. Veel werknemers die meenden wel te voldoen aan de eisen voor allround magazijnmedewerker, werden ingeschaald als basismagazijnmedewerker omdat zij de taken uit de matrix vóór 1 augustus 1999 wel uitoefenden, maar dat in het afgelopen jaar niet meer hadden gedaan. Het verwijt van de medewerkers was, dat zij wel wilden, maar dat AH op hun mogelijkheden/capaciteiten geen beroep meer deed. Daarom is besloten om ook te kijken naar de periode vóór 1 augustus 1999. Afgesproken is dat alle medewerkers een brief krijgen waarin AH bevestigd wat is afgesproken met de vakbonden. Medewerkers die voor 1 augustus 1999 bij AH taken volgens het takenpakket van de allround magazijnmedewerker hebben vervuld, kunnen dat aanstrepen op een antwoordformulier dat bij de brief zit.
Zoals u weet, houdt de Dienstenbond CNV de vinger aan de pols bij de invoering van de functiewaardering. Wij kunnen dat alleen maar goed doen, als u ons op de hoogte houdt van uw bevindingen met de functiewaardering. Schroom dus niet om ons te informeren. Er zijn nog enkele brochures over de functiewaardering en de beroepsprocedure beschikbaar, dus heeft u nog geen exemplaar, wees er dan snel bij. Voor hulp bij bezwaar tegen de functie-indeling kunnen leden van de Dienstenbond CNV terecht bij de vakbondsconsulenten en bij de kantoren van de bond. De adressen staan in Akkoord; ook kunt u terecht bij de vakbondsconsulent. Binnenkort maken wij een standaardbrief waarmee u bezwaar kunt maken tegen de indeling. Daarmee maken we het u nog gemakkelijker. Ook de vakbondsconsulenten Martin Wolters (Zwolle) en Gerard van Amelsvoort (Geldermalsen) hebben altijd alle informatie. Voor vragen kunt u ook terecht bij bestuurder Aletta Bulsink (055 - 577 2640).

Apeldoorn,
27 december 2000

Reorganisatie bij Randstad Holding

In een onlangs gehouden overleg met de Directie van Randstad Holding B.V. werden een aantal maatregelen aangekondigd om de resultaten van de Randstad Groep structureel te verbeteren.

Zo moet de overhead terug naar een verhouding direct/indirect personeel van 3:1. Nu is deze ongeveer 3:2. Ook moet de aansturing beter. Een en ader gaat gepaard met afslanking van het personeelsbestand. Volgens Randstad kan dat via natuurlijk verloop. Maar er kunnen gevolgen zijn voor de betrokken personeelsleden in het kader van deze herstructurering en dan wordt er gedacht aan andere functies binnen de onderneming. Daarom moet er wat ons betreft een Sociaal Plan komen. Daar gaan wij deze week met Randstad over praten. Wat is er nog meer aan de hand van Randstad? Bij Yacht ICT wordt de onderbezetting teruggebracht onder de centrale aansturing van de Directie. Duidelijk is aangegeven dat de eerdere procedure niet "de schoonheidsprijs" heeft verdiend. Zo'n 115 feitelijk `gedetacheerden' medewerkers worden bemiddeld naar opdrachten, zodat er een perspectief wordt geboden op een dienstverband buiten de Randstad Groep. Voorts hebben wij vernomen dat Randstad Lavold wordt verkocht aan ISS A/S, daar de Groep zich sterk gaat richten op de uitzend- en detacheringsactiviteiten. De belangen van de betreffende leden die bij Lavold werkzaam zijn worden behartigd door de CNV Bedrijvenbond (CNV Schoonmaak). Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij uw bestuurders Rob Vlietman of Maurice Limmen, 023 - 56 51 052.

Hoofddorp,
22 december 2000

Principe-akkoord CAO Groothandel AGF!!!

Na een aantal onderhandelingsronden is op vrijdag 15 december jongstleden een principe-akkoord bereikt omtrent een nieuwe CAO Groothandel AGF. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over een kinderopvangregeling, opleidingstrajecten em over verlofvormen. Zo komt er een mogelijkheid om bovenwettelijke vakantiedagen of overwerksaldi meerdere jaren op te sparen voor extra langdurig verlof (maximaal zes weken aaneengesloten) eens in de vijf jaar. Afgesproken is dat u in de gelegenheid moet worden gesteld om bij calamiteiten, ernstige ziekte of stervensbegeleiding thuiszorg te organiseren. Indien dit onbespreekbaar is met uw werkgever, dan moet u zich tot de Dienstenbond CNV wenden. De schaalsalarissen van de functiegroepen I tot en met IV (inclusief de aanloopschaal 0) en de feitelijk betaalde salarissen worden verhoogd met: 2% per 1 januari 2001, 2% per
1 juli 2001 en 2% per 1 januari 2002. De CAO gaat in op 1 januari 2001 en loopt tot en met 30 juni 2000. Wij leggen het principe-akkoord met een positief advies aan u voor. Door middel van bijgaand reactieformulier kunt u ons laten weten of u kunt instemmen met het akkoord. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw bestuurder Richard Leloux, tel. 023 - 56 51 052.

Hoofddorp,
21 december 2000

Voortgang CAO Technische groothandel

Ten eerste willen wij u bedanken voor de vele reacties die u ofwel opgestuurd, ofwel via de e-mail aan ons heeft doen toekomen. Dit alles naar aanleiding van het inmiddels voorlaatste CAO-overleg van 20 november jongstleden. Het is goed te weten dat u zo massaal de inzet van de Dienstenbond CNV ondersteund.

Dan het overleg van 18 december jongstleden. De ochtend verliep uitermate teleurstellend en frustrerend. De werkgeversvereniging (WTG) gaf aan dat zij ook hun achterban geraadpleegd hadden. Middels een enquête onder de werkgeversleden met hierin een aantal zeer suggestieve vragen en dus ook te verwachten antwoorden, hebben de werkgevers in het land aangegeven dat zij achter de visie van de WTG staan. Een van de vragen die de werkgevers in het land voorgeschoteld gekregen hebben is: `Verruiming van de dagspiegel (maandag tot en met vrijdag 06.00 - 20.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur) zonder noemenswaardige verhoging van de loonkosten.' Bent u het hiermee eens of oneens? Wat blijkt, 92% van de werkgevers is het hiermee eens. Met andere woorden, men wil maximale flexibiliteit van werknemers zonder dat daar iets tegenover staat!! U begrijpt dat wij dergelijke vragen niet serieus kunnen nemen. Het probleem is echter ook, dat u als werknemer niet serieus genomen wordt, en dat is een kwalijke zaak. Met klem hebben wij aangegeven dat als de houding van werkgevers niet verandert, acties niet uitgesloten zijn. Maar het is toch te gek dat dat nodig zou zijn. Na veel heen en weer gepraat, waarbij bonden diverse tegenvoorstellen hebben gedaan, zonder dat er aan werkgeverszijde ook maar één beweging te constateren viel is de vergadering geschorst. De bonden hebben vervolgens als ultieme poging een eindbod aan de werkgevers voorgelegd. Het komt er in het kort op neer dat werkgevers daar vóór 15 januari aanstaande in positieve zin op moeten reageren, zo niet, dan ontstaat er een zeer groot probleem. Enkele onderdelen uit dat eindbod:
Looptijd; 1 april 2000 tot en met 1 april 2002; Dagspiegel keuzemodel; verruiming naar 06.00 - 19.00 uur met een compensatie van 3% en een hardheidsclausule, of de huidige dagspiegel handhaven met alle huidige toeslagen;
Loon; een totale loonsverhoging over twee jaar van 7,25%; Werknemers boven de SV-grens; de loonsverhoging uit de CAO blijft de basis, de wijze waarop en het tempo wordt door de werkgever en de werknemer in overleg vastgelegd;
De rest van de CAO niet wijzigen.
De WTG was verrast over dit eindbod. Op 15 januari aanstaande moet blijken hoe hierop gereageerd gaat worden. Positief of negatief. De Dienstenbond CNV is van mening dat hiermee alle opties geprobeerd zijn teneinde conflicten te voorkomen. Heeft u vragen of opmerkingen, bel of mail dan uw bestuurder, Richard Leloux, tel. 023 - 56 51 052.

Hoofddorp,
20 december 2000

Overleg met de Jaarbeurs

Er is opnieuw gesproken over de situatie bij de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs. Er is toegezegd dat de medewerkers over de toekomstvisie van het bedrijf zijn geïnformeerd. Daar er gesprekken plaatsvinden met een aantal beursgenoteerde bedrijven is de noodzakelijke zorgvuldigheid in deze geboden.

Met betrekking tot de functieclassificatie, gebaseerd op de ORBA-methode en de loonschalen, wordt op mijn verzoek het overzicht van de bandbreedtes toegestuurd, zodat de betrokken leden van de Dienstenbond CNV deze belangrijke informatie kunnen verkrijgen. Ook is nadrukkelijk gesproken over de overhevelingstoeslag. Deze overhevelingstoeslag wordt opgeheven per 1 januari 2001 en op basis daarvan worden de salarissen verhoogd met 1,9% met een maximum van f 1.745,= op jaarbasis. Daar deze aanpassing van de OHT eveneens gevolgen heeft voor de pensioenen is in het Pensioenbestuur gesproken over dit onderwerp. Met uw werkgever zijn er vervolgafspraken gemaakt voor woensdag 14 maart 2001 en op dinsdag 27 maart, daar uw CAO per 31 maart 2001 afloopt. Voorafgaand zal er een ledenvergadering worden georganiseerd. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij uw bestuurder
Rob Vlietman, tel.: 023 - 56 51 052.

Hoofddorp,
15 december 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...