Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie Herfkens op Wereldbank Development Report 2000/2001

Datum nieuwsfeit: 29-12-2000
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=406040Aan de Voorzitter van de Vaste Commissies voor Buitenlandse Zaken en Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Verenigde Naties en Internationale Financiële Instellingen Ministerie van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 29 december 2000 Auteur Drs M. van Wier

Kenmerk DVF/IF-508/00 Telefoon 070-348 5044

Blad /4 Fax 070-348 4803

Bijlage(n) E-mail Rien-(van.wier@minbuza.nl)

Betreft Reactie op het World Development Report 2000/2001 van de Wereldbank

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 11 oktober jl, kenmerk 2000/77, heb ik eer u mede namens de Minister van Financiën, mijn reactie te doen toekomen op het World Development Report 2000/2001 getiteld: "Attacking Poverty".

Het World Development Report 2000/2001 (WDR) is een mijlpaal in het denken over armoede en de oorzaken van armoede. De grote verdienste van het boekwerk is dat de thans bestaande consensus over de problematiek wordt bevestigd en op analytisch bewonderenswaardige wijze aan de lezer gepresenteerd. Daarbij is de manier waarop het werk tot stand kwam uniek, en geheel passend bij deze eeuw. Concepten en samenvattingen van het WDR werden gedurende meer dan een jaar op een speciaal daarvoor bestemd website geplaatst, zodat al voor publicatie van de uiteindelijke versie uitgebreide discussie plaats kon vinden. Daarmee is voor de eerste maal een belangrijk beleidsstuk van de Wereldbank op participatoire wijze tot stand gekomen. Ik beschouw ook de discussie over het relatieve belang van economische groei bij de strijd tegen armoede, die ontstond rond het vrijwillig ontslag van hoofd-auteur Ravi Kanbur, als een onderdeel van die transparante en participatoire werkwijze.

Het WDR vat samen wat de Bank geleerd heeft over de strijd tegen armoede sinds het uitkomen van het destijds baanbrekende WDR van 1990 dat de simpele titel "Poverty" droeg. Die oogst is niet teleurstellend. De Wereldbank heeft de visie op armoedebestrijding verbreed en verdiept. In 1990 werd reeds gesignaleerd dat een zuiver economische benadering van armoede niet voldoet. In dit recente WDR is deze gewaarwording uitgewerkt in drie pijlers van armoedebestrijding: bestaanszekerheid (security), bestaansmogelijkheden (opportunity) en toedeling van maatschappelijke invloed (empowerment). Ik zie deze peilers als een afspiegeling van respectievelijk de sociale, economische en politieke factoren die bij armoedebestrijding een rol spelen. Voor het identificeren van de concrete acties die voor armoedebestrijding noodzakelijk zijn is dit voortschrijdend inzicht cruciaal.

Zowel analyse van de oorzaken van armoede als de vertaling daarvan in concrete acties en programma's vragen echter om nadere aandacht. Ik geef een drietal voorbeelden.

Ten eerste de behandeling van de verschillende concepten van economische groei en hun betekenins voor armoedebestrijding. Het begrip "pro poor growth" dateert al uit het WDR van 1990. Ook in "Attacking Poverty" figureert pro poor growth als instrument, maar het begrip wordt niet helder en eenduidig gebruikt. Het WDR lijkt in sommige opzichten te zwalken tussen groeiconcepten met sterk herverdelende trekken, en meer klassieke economische groei die q.q. tot een vermindering van armoede leidt. Wat maakt van economische groei nu precies 'pro poor'-groei? Hoe wordt dit bevorderd? Welke sectoren zijn met name trekkers van "pro poor" economische groei? Hoe verschilt dit per land?

De verdergaande analyse van economische groei wordt bemoeilijkt door het feit dat instellingen als de Wereldbank nog steeds niet beschikken over genoeg gegevens (met name op landenniveau) om operationele conclusies te kunnen trekken. De publicatie van de bundel "Voices of the poor" , de bundeling van meer dan 40.000 interviews met armen afkomstig uit 50 landen, is zonder meer een mijlpaal voor wat betreft informatie over de leefsituatie van armen. De behoefte aan meer nauwkeurige statistische informatie is daarmee echter niet weg genomen. Wie zijn de armen? Waar wonen ze? Hoe kan hun economisch gedrag beschreven worden? Pas als ook dit soort informatie per land beschikbaar is kan zowel een correcte analyse als een doeltreffende strategie worden geconcipieerd.

Ten tweede dient nadere uitwerking gegeven te worden aan het begrip "empowerment". Dit bewerkstelligen van grotere maatschappelijke invloed van armen is een essentieel onderdeel van armoedebestrijding. Het rapport "Attacking Poverty" is echter te zeer gefocust op de rol die regeringen en hun instellingen daarbij kunnen en moeten spelen. Empowerment kan echter niet alleen bereikt worden door goed bestuur-activiteiten die gericht zijn op formele structuren. Het zijn met name de armen zelf die mondiger moeten worden, en die in staat gesteld moeten worden op eigen kracht hun positie in de maatschappij te handhaven en verbeteren. Daartoe dient op "grass root"-niveau gewerkt te worden aan krachtige belangengroepen van armen en dient steun gegeven te worden aan participatoire besluitvormingsprocessen zoals die ook bijvoorbeeld worden vereist bij de opstelling van Poverty Reduction Strategy Papers. Pas als van onderop genoeg politiek en maatschappelijk bewustzijn ontstaat kan worden afgedwongen dat (regerings)instanties zich verantwoordelijk betonen voor die delen van de bevolking die nu nog vaak als arm en dus irrelevant beschouwd worden. Wel moet worden bedacht dat de bewegingsvrijheid van de Wereldbank om actief bij te dragen aan "empowerment" beperkt is. In de Raad van Bewindvoerders heeft een aantal landen blijk gegeven van grote aarzelingen ten aazien van een actieve rol van de Bank op dit punt. Het betreft China, Koeweit, Pakistan, Saudie-Arabie en in mindere mate de

VS.

Tenslotte weet het WDR de drie peilers waar het rapport op stoelt - "empowerment", "security", en "opportunity" - niet te vertalen van landenniveau naar internationaal niveau. Empowerment betekent op internationaal niveau dat arme landen in staat gesteld moeten worden om hun kennisachterstand te compenseren en waar mogelijk in te halen. Dit is vooral bij technisch gecompliceerde onderhandelingen als die bij de WTO noodzakelijk om met succes voor de eigen belangen te kunnen opkomen. "Security" op het internationale vlak dient gezocht te worden in een betere financiële en ontwikkelings-architectuur. Daar horen bij op marktprincipes berustende mechanismen die tegen prijsfluctuaties van grondstoffen en olie beschermen. Daar hoort ook bij voorspelbaarheid ten aanzien van volumes van financiële assistentie en de bijbehorende criteria. "Opportunity" dient internationaal verstaan te worden als het mogelijk maken van exportinkomsten voor arme landen door middel van marktopening. Met name in de voor ontwikkelingslanden belangrijke sectoren als textiel en landbouw is vergroting van afzetmogelijkheden essentieel. Daarnaast dient aandacht gegeven te worden aan het scheppen van betere voorwaarden voor internationale handel zoals goed werkende douanediensten en fysieke infrastructuur als havens en wegen.

Al met al heeft de Wereldbank met "Attacking Poverty" de analyse van armoede een forse zet in de goede richting gegeven. Veel al langer beleden standpunten van Nederland en andere gelijkgezinde landen zijn hierdoor gemeengoed geworden, en kunnen voortaan dienen als internationaal referentiepunt voor armoedebestrijding. De hoofdzaak blijft natuurlijk de vertaling van de analyse in de praktijk, in concrete maatregelen. Dit is waar dit WDR uiteindelijk op afgerekend dient te worden: de nu vastgelegde inzichten moeten in de praktijk leiden tot een substantiële vermindering van armoede. Nederland zal daarom, in samenwerking met gelijkgezinden als de Utstein-groep, de activiteiten van de Wereldbank nauwgezet blijven volgen, zowel via de raad van bewindvoerders als in het veld. Een vooraanstaande rol in dit alles zal de ontwikkeling en implementatie van (interim-) Poverty Reduction Strategy Papers spelen - de vertaling van de armoedeanalyse in een concreet door landen zelf opgesteld actieprogramma ter bestrijding van armoede.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

Kenmerk
Blad /4

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...