Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijstandsuitkeringen, IOAW, IOAZ en WIK per 1 januari 2001

Datum nieuwsfeit: 01-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

www.minszw.nl

MIN SZW : Bijstandsuitkeringen, IOAW, IOAZ en WIK per 1-1-01

Nr. 2000/227

Bijstandsuitkeringen, IOAW- en IOAZ-grondslagen en WIK-uitkeringen per
1 januari 2001


15 december 2000; De bijstandsuitkeringen, de IOAW- en IOAZ-grondslagen en de uitkeringen op grond van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars (WIK) worden per 1 januari 2001 verhoogd. Dit is voor een deel het gevolg van de aanpassing van het wettelijk minimumloon en de sociale uitkeringen aan de ontwikkeling van de lonen, maar ook van het nieuwe belastingstelsel dat per 1 januari aanstaande in werking treedt. Het netto bijstandsbedrag voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden stijgt per 1 januari 2001 met f 119,51 per maand. Voor alleenstaanden gaat de bijstandsuitkering met f 59,76 per maand omhoog.

De Algemene bijstandswet kent landelijke normbedragen voor mensen van 21 tot 65 jaar, voor mensen die 65 jaar of ouder zijn, voor gehuwden of ongehuwd samenwonenden, alleenstaande ouders en alleenstaanden. Voor elk van deze groepen geldt een apart bedrag. Voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden tussen de 21 en 65 jaar is dat 100 procent van het netto minimumloon, voor alleenstaande ouders tussen de 21 en 65 jaar 70 procent en voor alleenstaanden tussen de 21 en 65 jaar 50 procent. Het uitgangspunt bij de norm voor deze categorieën alleenstaande ouders en alleenstaanden is dat de (woon)kosten met anderen kunnen worden gedeeld. Is dat niet of slechts gedeeltelijk het geval, dan kan de gemeente een toeslag geven van maximaal 20 procent van het netto minimumloon. De normbedragen voor mensen van 65 jaar of ouder zijn gelijk aan de netto AOW-bedragen. Voor hen geldt geen aparte toeslagenregeling.
Met ingang van 1 januari 2001 hebben bepaalde categorieën bijstandsgerechtigden recht op een voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst. Deze moet door de bijstandsgerechtigde zelf worden aangevraagd. De gemeente houdt bij de bepaling van de hoogte van de bijstandsuitkering rekening met deze voorlopige teruggaaf. Het inkomen van bijstandsgerechtigden bestaat in die gevallen dus uit twee delen: een deel van de sociale dienst en een deel van de Belastingdienst. Door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is, in samenwerking met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst, een publieksbrochure gemaakt die bij de gemeenten verkrijgbaar is. Langdurig bijstandsgerechtigden komen met ingang van 1 januari 2001 bij aanvaarding van werk in aanmerking voor een premie van f 4000,-. Het bedrag wordt in vier halfjaarlijkse bedragen van f 1000,- via de gemeente uitgekeerd en is belastingvrij.

::Bedragen voor mensen van 21 jaar tot 65 jaar die een uitkering krijgen op grond van de Algemene bijstandswet
bedragen bedragen in (in euro's) guldens
Gehuwden of ongehuwd samenwonenden
per maand f 2.206,65 (EURO 1.001,33) vakantie- uitkering f 111,26 (EURO 50,49) totaal f 2.317,91 (EURO 1.051,82)

Alleenstaande ouders
per maand f 1.544,66 (EURO 700,94) vakantie- uitkering f 77,88 (EURO 35,34) totaal f 1.622,54 (EURO 736,28)

Alleenstaanden
per maand f 1.103,33 (EURO 500,67) vakantie- uitkering f 55,63 (EURO 25,24) totaal f 1.158,96 (EURO 525,91)

::Maximale toeslag voor mensen van 21 jaar tot 65 jaar: Alleenstaande ouders en alleenstaanden
per maand f 441,33 (EURO 200,26) vakantie- uitkering f 22,25 (EURO 10,10) totaal f 463,58 (EURO 210,36)

::Bedragen voor mensen van 65 jaar of ouder:
Gehuwden en ongehuwd samenwonenden

- beide partners 65 jaar of ouder
per maand f 2.289,22 (EURO 1.038,80) vakantie- uitkering f 115,42 (EURO 52,38) totaal f 2.404,64 (EURO 1.091,18)


- één partner jonger dan 65 jaar
per maand f 2.325,02 (EURO 1.055,04) vakantie- uitkering f 117,23 (EURO 53,20) totaal f 2.442,25 (EURO 1.108,24)

Alleenstaande ouders
per maand f 2.070,63 (EURO 939,61) vakantie- uitkering f 104,40 (EURO 47,38) totaal f 2.175,03 (EURO 986,99)

Alleenstaanden
per maand f 1.629,30 (EURO 739,34) vakantie- uitkering f 82,15 (EURO 37,28) totaal f 1.711,45 (EURO 776,62)

::Bedragen voor mensen jonger dan 21 jaar die een uitkering krijgen op grond van de Algemene bijstandswet:
Gehuwden en ongehuwd samenwonenden

- beide partners jonger dan 21 jaar
per maand f 762,57 (EURO 346,04) vakantie- uitkering f 38,45 (EURO 17,45) totaal f 801,02 (EURO 363,49)


- een partner jonger dan 21 jaar
per maand f 1484,62 (EURO 673,69) vakantie- uitkering f 74,85 (EURO 33,97) totaal f 1559,47 (EURO 707,66)

Alleenstaanden
per maand f 381,29 (EURO 173,02) vakantie- uitkering f 19,22 (EURO 8,72) totaal f 400,51 (EURO 181,74)

Voor mensen jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen die tot hun last komen, gelden hogere bedragen:

Gehuwden en ongehuwd samenwonenden

- beide partners jonger dan 21 jaar
per maand f 1.203,90 (EURO 546,31) vakantie- uitkering f 60,70 (EURO 27,54) totaal f 1.264,60 (EURO 573,85)


- een partner jonger dan 21 jaar
per maand f 1.925,94 (EURO 873,96) vakantie- uitkering f 97,11 (EURO 44,06) totaal f 2.023,05 (EURO 918,02)

Alleenstaande ouders
per maand f 822,61 (EURO 373,29) vakantie- uitkering f 41,48 (EURO 18,82) totaal f 864,09 (EURO 392,11)

Eigen vermogen
Niet al het spaargeld behoeft te worden aangesproken, voordat men voor bijstand in aanmerking komt. Het vrij te laten vermogen is: voor gezinnen f 20.600,00 (EURO 9348,00) voor alleenstaanden f 10.300,00 (EURO 4647,00)

Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en een eigen huis bewonen, geldt een extra vrijlating. Bij hen wordt van het vermogen in het huis namelijk nog eens f 15.000 (EURO 6.807) volledig vrijgelaten en van het meerdere de helft.

De totale vermogensvrijlating is begrensd tot f 80.600 (EURO 36.575) voor gezinnen en f 70.300 (EURO 31.901) voor alleenstaanden

Ziekenfonds-/ ziektekostenpremie
Wie verplicht verzekerd is bij een ziekenfonds moet van zijn/haar uitkering de nominale ziekenfondspremie betalen. Wie niet verplicht verzekerd is, ontvangt bij het normbedrag een vergoeding voor de betaling van een particuliere ziektekostenverzekering, die dezelfde risico's dekt als de verplichte ziekenfondsverzekering. De vergoeding wordt verminderd met het bedrag dat een verplicht verzekerde in dezelfde omstandigheden als nominale premie aan het ziekenfonds moet betalen.

::IOAW en IOAZ
De IOAW is bestemd voor oudere langdurig werklozen die 50 jaar of ouder waren op het moment dat zij werkloos werden en voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen, ongeacht hun leeftijd. De IOAW geldt, nadat de uitkeringsperiode voor de werkloosheidswet inclusief de vervolguitkering is verstreken.

Voor de IOAZ komen mensen van 55 jaar of ouder en gedeeltelijk arbeidsongeschikte ex-zelfstandigen (ongeacht hun leeftijd) in aanmerking die noodgedwongen hun bedrijf of beroep moeten beëindigen.

::De bruto grondslag bedraagt voor:

Gehuwde en ongehuwde partners die beide 21 jaar of ouder zijn per maand f 2.513,70 (EURO 1.140,66) vakantie- uitkering f 201,10 (EURO 91,26) totaal f 2.714,80 (EURO 1.231,92)

Alleenstaanden van 21 jaar of ouder met
een of meer kinderen
per maand f 2.264,13 (EURO 1.027,42) vakantie- uitkering f 181,13 (EURO 82,19) totaal f 2.445,26 (EURO 1.109,61)

Alleenstaanden

- vanaf 23 jaar
per maand f 1.927,23 (EURO 874,54) vakantie- uitkering f 154,18 (EURO 69,96) totaal f 2.081,41 (EURO 944,50)


- vanaf 22 jaar
per maand f 1.519,28 (EURO 689,42) vakantie- uitkering f 121,54 (EURO 55,15) totaal f 1.640,82 (EURO 744,57)


- vanaf 21 jaar
per maand f 1.282,32 (EURO 581,89) vakantie- uitkering f 102,59 (EURO 46,55) totaal f 1.384,91 (EURO 628,44)

Voor mensen onder de 21 jaar gelden lagere bedragen. Op de grondslagen worden de bruto inkomsten uit of in verband met arbeid van de werkloze of zelfstandige en zijn of haar partner in mindering gebracht. In tegenstelling tot de bijstandswet wordt geen rekening gehouden met andere inkomsten en met vermogen. Alleen bij de IOAZ wordt van vermogens boven de f226.000 (EURO 102.554) een inkomen van 4 procent van dat meerdere verondersteld.

::Wet inkomensvoorziening kunstenaars
Een uitkering volgens de Wik bedraagt voor alleenstaande kunstenaars 70 procent van de landelijke bijstandsnorm, inclusief de maximale toeslag voor een alleenstaande. Alleenstaande ouders en gehuwden of ongehuwd samenwonenden krijgen een iets hoger percentage.

De uitkering bedraagt voor:
Alleenstaanden
per maand f 1.081,26 (EURO 490,65) vakantie- uitkering f 54,52 (EURO 24,74) totaal f 1.135,78 (EURO 515,39)

Alleenstaande ouders
per maand f 1.522,59 (EURO 690,92) vakantie- uitkering f 76,77 (EURO 34,84) totaal f 1.599,36 (EURO 725,76)

Gehuwden en ongehuwd samenwonenden
per maand f 1.743,25 (EURO 791,05) vakantie- uitkering f 87,90 (EURO 39,89) totaal f 1.831,15 (EURO 830,94)

15 dec 00 12:57

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie