Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Modellen aangifte niet bij ministeriële regeling in 2001

Datum nieuwsfeit: 01-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Te gebruiken modellen voor uitnodigingen tot het doen vanTe gebruiken modellen voor uitnodigingen tot het doen van aangifte

Directie Rechtstoepassingsbeleid Belastingdienst

Besluit van 27 december 2000, nr. RTB2000/3358M, Stcrt. Nr. 252

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Met ingang van 1 januari 2001 vindt de vaststelling van de modellen voor de uitnodigingen tot het doen van aangifte alsmede de vaststelling van een aantal (andere) formulieren niet langer plaats bij ministeriële regeling. Bij de laatst bedoelde formulieren gaat het om de loonbelastingverklaring en de Opgaaf Intracommunautaire leveringen. De met ingang van 1 januari 2001 te gebruiken modellen voor de uitnodigingen tot het doen van aangifte en de overige hiervoor genoemde formulieren worden bij dit besluit aangewezen.

Ingeval de inspecteur de (vermoedelijk) belastingplichtige of inhoudingsplichtige uitnodigt tot het doen van aangifte, maakt hij gebruik van het terzake toepasselijke model voor het uitnodigen tot het doen van aangifte dat vóór 1 januari 2001 op grond van artikel 7, derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is vastgesteld bij de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en op 31 december 2000 als bijlage bij deze uitvoeringsregeling was opgenomen.

Ingeval de inspecteur een loonbelastingverklaring toezendt of uitreikt, maakt hij gebruik van het terzake toepasselijke model dat vóór 1 januari 2001 op grond van artikel 29, vierde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 is vastgesteld bij de Uitvoeringsregeling loonbelasting 1990 en op 31 december 2000 als bijlage bij deze uitvoeringsregeling was opgenomen.

Ingeval de inspecteur een lijst bedoeld in artikel 37a, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 toezendt of uitreikt, maakt hij gebruik van het model dat vóór 1 januari 2001 op grond van artikel 37a, derde lid, van deze wet is vastgesteld bij de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 en op 31 december 2000 als bijlage bij deze uitvoeringsbeschikking was opgenomen (de Opgaaf Intracommunautaire leveringen).

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Toelichting

De modellen voor het uitnodigen tot het doen van aangifte, de loonbelastingverklaring en de Opgaaf Intracommunautaire leveringen worden met ingang van 1 januari 2001 niet meer vastgesteld bij ministeriële regeling; bij de Wet van 14 december 2000, Stb. 569, (Belastingplan 2001) zijn artikel 7, derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 37a, derde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 vervallen en is artikel 29, vierde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 gewijzigd. Bij dit besluit is aangegeven dat de thans in gebruik zijnde modellen ook na 31 december 2000 worden gehanteerd. Nieuwe modellen (zoals bijvoorbeeld voor de aangiftebiljetten inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor het jaar 2000) zullen steeds bij besluit worden aangewezen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie