Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aftrek van studiekosten in 2001

Datum nieuwsfeit: 01-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Aftrek van studiekostenAftrek van studiekosten

Directie Rechtstoepassingsbeleid Belastingdienst

Besluit van 21 december 2000, nr. RTB2000/2878M

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Inleiding

Met ingang van 1998 is in art. 46, negende lid, Wet IB 1964 1) een norm opgenomen voor de in aanmerking te nemen uitgaven in verband met studie of opleiding voor een beroep van studenten die recht hebben op studiefinanciering. Deze uitgaven worden in aanmerking genomen voor de in de WSF genoemde budgetbedragen voor boeken en leermiddelen en voor de onderwijsbijdrage.

.....


1) Vanaf 1999 is deze bepaling opgenomen in het tiende lid van art. 46.

Bij zeer dure opleidingen kan deze normering een aanzienlijke beperking van de aftrek teweegbrengen. In dit besluit wordt voor de jaren 1998 tot en met 2000 een tegemoetkoming gegeven.

Fiscale behandeling van kosten WSF-opleidingen; relatie met de Belastingherziening 2001

Het is niet uitgesloten dat dure, door de cursist zelf te betalen opleidingen, kwalificeren voor de WSF. Zoals blijkt uit de antwoorden die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op 8 november 2000 mede namens mij heeft gegeven op vragen van het Tweede-Kamerlid Rehwinkel (Tweede Kamer, vergaderjaar 2000 - 2001, Aanhangsel 236), kunnen studenten aan de Nationale Luchtvaartschool te Beek in aanmerking komen voor studiefinanciering. De kosten van deze opleiding bedragen een veelvoud van de aftreknormen.

In de Wet IB 2001 was oorspronkelijk dezelfde normering opgenomen als in de Wet IB 1964. Via de Veegwet Wet IB 2001 is de regeling echter aangepast. In de nieuwe formulering van art. 6.29, eerste lid, Wet IB 2001 kunnen WSF-studenten die meer scholingsuitgaven hebben dan twee maal de normaftrek, hun werkelijke studiekosten in aanmerking nemen voorzover deze boven de normaftrek uitgaan.

Goedkeuring

Met de aanpassing van de Wet IB 2001 heeft de wetgever laten blijken de normering van uitgaven van zeer dure opleidingen ongelukkig te vinden. Ik zie daarin aanleiding om met toepassing van de hardheidsclausule voor de jaren 1998 tot en met 2000 een tegemoetkoming te verlenen. Ik keur goed dat de studiekosten van WSF-studenten in de jaren 1998 tot en met 2000 in aanmerking worden genomen op dezelfde wijze als is voorzien in de Wet IB 2001: als de werkelijke uitgaven in totaal meer bedragen dan twee maal de normbedragen, kunnen zij voor dit werkelijke bedrag, te verminderen met eenmaal de normbedragen, in aanmerking worden genomen. De overige in art. 46 Wet IB 1964 genoemde beperkingen en drempels voor aftrek blijven uiteraard gelden.

Ingangsdatum

De in dit besluit gegeven goedkeuring kan van invloed zijn op aanslagen vanaf het belastingjaar 1998. In afwijking van par. 9 van het Besluit van 25 maart 1991, nr. DB89/735, BNB 1991/142, kan deze goedkeuring leiden tot ambtshalve vermindering van aanslagen die al onherroepelijk vaststaan.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie