Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergadering Gemeenteraad Weert

Datum nieuwsfeit: 02-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weert


Actueel
Vergadering gemeenteraad
Op donderdag 21 december vond in de raadzaal van het Weerter stadhuis de raadsvergadering van december plaats.

Van de onderstaande agenda zijn op die avond de agendapunten 1 t/m 12

en 20 en 21 behandeld en akkoord bevonden. De resterende agendapunten

worden behandeld in het vervolg van de raadsvergadering op woensdag 3 januari 2001 om 19.30 uur.


1. a. Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2001 en de aanbiedingsbrief van het Gewest Midden-Limburg;

b. Instemmen met de in concept bijgevoegde reactie opgenomen kanttekeningen en opmerkingen. (00 12 223)

2. a. Behandelen van de bestuursrapportage najaar 2000;
b. Akkoord gaan met de voorgestelde bijstelling van de begroting 2000 en 2001. (00 12 224)

3. College van burgemeester en wethouders machtigen om het contract met Ernst & Young voor de accountantscontrole te verlengen tot en met 31 december 2002. (00 12 243)

4. Aangaan van een intentieovereenkomst tot ontwikkeling van de woningbouwlocatie Laarveld in samenwerking met Meulen en Amstelland. (00 12 226)

5. Instemmen met de uitwerking van de bestuursopdracht met betrekking tot het ISV-programma van Weert zoals gegeven door Gedeputeerde Staten. (00 12 244)

6. a. Instemmen met de bestuurlijke standpuntbepaling en plan van aanpak van het project Keent Kiest Kwaliteit;
b. Instemmen met de met Balans te sluiten samenwerkingsovereen-komst inzake het project Keent Kiest Kwaliteit. (00 12 229)

7. Instemmen met het beginseldocument Actief Bodembeheer De Kempen. (00 10 183)

8. a. Instemmen met de jaarrekening 1999 van de Stichting Natuur- en Milieueducatie;

b. Toekennen van een exploitatiesubsidie voor 2001 ad 208.700,00. (00 12 227)

9. a. Akkoord gaan met de aanpak legionella-preventie;
b. Beschikbaar stellen van een krediet ad 73.000,00 voor het opstellen van een risicoanalyse en een beheersplan. (00 12 238)
10. Vaststellen van het vrijwilligersbeleid en uitvoeringsmaatregelen en het in de begroting 2000 opgenomen bedrag ter besteding aan het vrijwilligersbeleid overhevelen naar het jaar 2001 zodat het te besteden bedrag ten behoeve van het vrijwilligersbeleid voor het jaar 2001 eenmalig verhoogd wordt met 40.000,00 tot 80.000,00. (00 12 225)

11. Kennisnemen van de jaarrekening 1999 van de Stichting Werknet Land van Weert en het resultaat van deze stichting. (00 12 228)
12. Vaststellen van het beleidsplan 2001 Algemene Bijstandswet. (00 12 230)

13. a. Kennisnemen van het inhoudelijk en financieel jaarverslag 1999 van de Stichting Welzijnsopbouw Weert;

b. Vaststellen van het definitief subsidie 1999 op 1.727.259,00. (00 12 231)

14. a. Instemmen met het budgetcontract 2001-2004 tussen gemeente en Stichting Welzijnsopbouw Weert;

b. Vaststellen van het voorlopig maximaal subsidie 2001 op
1.865.140,00. (00 12 232)

15. Kennisnemen van de eerste halfjaarrapportage 2000 van de Stichting Welzijnsopbouw Weert en instemmen met het werkplan 2001. (00 12 233)

16. a. Kennisnemen van het jaarverslag en de jaarrekening 1999 van de Stichting Openbare Bibliotheek Weert;

b. Vaststellen van het definitief subsidie 1999 op 1.768.560,00. (00 12 235)

17. a. Kennisnemen van de begroting 2001 van de Stichting Openbare Bibliotheek Weert;

b. Vaststellen van het voorlopig maximaal subsidie 2001 op 2.010.489,00. (00 12 236)

18. a. Kennisnemen van de begroting 2001 van de Stichting Welzijn Ouderen Weert "de Roos";

b. Vaststellen van het voorlopig maximaal subsidie 2001 op 858.640,00. (00 12 234)

19. Vaststellen van het budgetcontract 2001 met de Stichting Kinderopvang Humanitas, Heerlen. (00 12 245)
20. Vaststellen van de wijzigingen op de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weert. (00 12 237)
21. a. Vaststellen van het huisvestingsprogramma en het overzicht huisvestingsvoorzieningen primair en voortgezet onderwijs 2001;
b. Beschikbaar stellen van een maximaal krediet ad 1.636.198,00 voor de voorzieningen onder a. (00 12 222)

22. Adviseren aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg om twee muren die de rijksmonumentale stadsboerderij Biest 104 omgeven te beschermen op rijksniveau. (00 12 246)

23. Toekennen van een subsidie ad 54.136,60 aan het R.K. kerkbestuur van de parochie St. Oda voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan het kerkgebouw gelegen aan de Boshoverweg, alhier. (00 12 239)

24. Beschikbaar stellen van een krediet ad 810.000,00 voor planontwikkeling Laarveld. (00 12 241)

25. Beschikbaar stellen van een krediet ad 485.000,00 voor aanpassing en verplaatsing van de overstorten/riolering voor de bestaande wijken Oda II/III en Vrakker in het kader van de realisatie van Vrakker-West. (00 12 240)

26. Ingekomen stukken
Voor kennisgeving aannemen:


a. Eindverslag inspraak voorontwerp bestemmingsplan "Aansluiting Straevenweg op Ringbaan-West". (00 12 247)

b. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 27 oktober t/m 16 november 2000 (00 12 247)


a. ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr. 329 en 330;

b. ter beslissing in handen van ons college stellen de brieven onder nr. 319, 320, 321, 325, 326, 327, 328, 332, 337 en 339;
c. voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 322, 323, 324, 331, 333, 334, 335, 336 en 338.

c. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover ons college nog een voorstel moet doen. (00 12 247)

d. a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2000;
b. Overzicht reserves en voorzieningen;
c. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2001;
d. Overzicht begrotingsuitkomsten 2001. (00 12 247)
OPENbaarHUIS
Raads- en commissievergaderingen

3-1 vervolg Raadsvergadering 21-12
8-1 Commissie Algemene Zaken en Volksgezondheid 8-1 Commissie Nutsbedrijven, Sociale en Economische Zaken en Toerisme 9-1 Commissie Welzijn, Onderwijs en Personeelszaken 10-1 Commissie Gemeentewerken
11-1 Commissie Sport en Sportieve Recreatie (18.00 uur) en aansluitend Commissie Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Milieu
15-1 Commissie Financiën
25-1 Raadsvergadering

De meeste raads- en commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur, behalve indien anders aangegeven. Alle vergaderingen vinden plaats in het Weerter stadhuis aan de Beekstraat 54 en zijn openbaar. De vergaderagenda's liggen enkele dagen voor de vergadering ter inzage in het Infocentrum in de hal van het stadhuis.
Burgers hebben spreekrecht in de commissievergaderingen. Daarvoor dient men zich vóór het begin van de vergadering te melden bij de voorzitter.

Andere openbare bijeenkomsten

4-1 Welstandscommissie 8.30 uur (vooraf aanmelden via tel. (0495)575242)
18-1 Welstandscommissie 8.30 uur (vooraf aanmelden via tel. (0495)575242)
Deze bijeenkomsten vinden plaats in het stadhuis, voorzover niet anders aangegeven.

Spreekuur burgemeester en wethouders

Maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, stadhuis, Beekstraat. Voor een gesprek met de burgemeester dient men vooraf een afspraak te maken via tel. 575224.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...