Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wetsvoorstel toezicht Europese subsidies

Datum nieuwsfeit: 02-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: WETSVOORSTEL TOEZICHT EUROPESE SUBSIDEIS EN ACHTSTE WIJZIGINGPersberichtnr.


01/001


Den Haag

3 januari 2001

WETSVOORSTEL TOEZICHT EUROPESE SUBSIDEIS EN ACHTSTE WIJZIGING COMPTABILITEITSWET

Minister Zalm heeft vandaag het wetsvoorstel toezicht Europese subsidies aan de Tweede Kamer aangeboden. Het wetsvoorstel regelt de bevoegdheden van ministers ten opzichte van decentrale bestuursorganen
- zoals provincies, gemeenten, productschappen en zelfstandige bestuursorganen - die Europese subsidies ontvangen. De Staat is namelijk (financieel) aansprakelijk jegens de instellingen van de Europese Gemeenschappen indien zich bij de besteding van die subsidies in Nederland gevallen van fraude en onregelmatigheden voordoen. Die verantwoordelijkheid geldt niet alleen op rijksniveau bij de ministeries, maar ook wanneer deze zich voor doen bij het niet correct toepassen van Europese gelden door (organen van) gedecentraliseerde overheden.

In het wetsvoorstel toezicht Europese subsidies worden drie ministeriële bevoegdheden omschreven, die het de bewindspersonen mogelijk moeten maken de naleving van communautaire verplichtingen betreffende de aanwending van Europese subsidies die rusten op decentrale bestuursorganen zoveel mogelijk te waarborgen. Het gaat om de volgende drie bevoegdheden:

a. een inlichtingenrecht voor de minister en een kennisgevingsplicht voor het bestuursorgaan;

b. de bevoegdheid voor de minister tot het geven van aanwijzingen aan een bestuursorgaan;


c. een verhaalsrecht van de Staat op een betrokken bestuursorgaan voor zover de Staat aansprakelijk wordt gesteld voor het niet of onjuist naleven van communautaire verplichtingen door het bestuursorgaan.

Naast het wetsvoorstel toezicht Europese subsidies is vandaag ook de achtste wijziging van de Comptabiliteitswet aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze wetswijziging geeft de Algemene Rekenkamer de bevoegdheid om tot op het niveau van de uiteindelijke ontvanger van Europese subsidies zelfstandig onderzoek te doen naar de wijze waarop de ministeriële verantwoordelijkheid voor de aanwending van Europese subsidies invulling is gegeven. Bij ontvangers van deze subsidies kan gedacht worden aan - decentrale overheden, vennootschappen en natuurlijke personen die een beroep of bedrijf uitoefenen. Naast een dergelijke bevoegdheid voor de Algemene Rekenkamer, bevat de achtste wijziging van de Comptabiliteitswet een parallelle bevoegdheid voor de minister om informatie in te winnen en controles ter plaatse te verrichten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie