Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanvragen bouwvergunningen gemeente Nieuwegein

Datum nieuwsfeit: 02-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Nieuwegein
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Nieuwegein


College stemt in met plan van aanpak Lekboulevard - Hoogzandveld (zuid)
(2 januari)

Op 19 december 2000 heeft het college van B&W ingestemd met het plan van aanpak Lekboulevard - Hoog Zandveld (zuid). Het plan van aanpak wordt in januari besproken in de commissies Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken en Volkshuisvesting (REV) en Financiën, Regionale Zaken en Automatisering (FRA). Vervolgens staat het plan op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 1 februari 2001. Pas als de gemeenteraad instemt met het plan van aanpak, worden vervolgstappen genomen. Dan wordt in nauw overleg met alle betrokkenen in het plangebied de ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied verder onderzocht.

Het gebied Lekboulevard / Hoogzandveld (zuid) wordt in het noorden begrensd door het Lotusplantsoen en de woonwijk Hoogzandveld en in het zuiden door de Lek. De westgrens is de het woongebouw Het Witte Huis, en de oostgrens is de Zandveldseweg en de woonwijk Zandveld/Lekboulevard-oost.
Een eerste aanzet voor de herinrichting van het gebied is gedaan in de startnotitie Verbindende Kwaliteit. In deze notitie, die kan worden gezien als een verkenning, zijn de problemen, kansen en mogelijkheden van het gebied inzichtelijk gemaakt. Op 25 januari 2000 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Nieuwegein ingestemd met de startnotitie en op 8 februari 2000 is de startnotitie aan de raadscommissie REV gepresenteerd. Toen is afgesproken om er voor het project Lekboulevard- Hoog Zandveld (zuid) een formeel plan van aanpak op te stellen en dat ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
Inmiddels is dit plan van aanpak gereed. In dit plan is het proces beschreven hoe de gemeente Nieuwegein het gebied Lekboulevard Hoog Zandveld (zuid) wil gaan ontwikkelen. Het plan van aanpak geeft aan welke stappen hiervoor gevolgd moeten worden. Een van de belangrijkste stappen is het opstellen van de ontwikkelingsvisie voor het gebied. Dit zal in overleg gebeuren met betrokken partijen, burgers en de politiek. Als de gemeenteraad op 1 februari 2001 instemt met het raadsvoorstel voor het project Lekboulevard Hoog Zandveld (zuid), wordt vervolgens een informatieve bijeenkomst gehouden voor de inwoners en betrokkenen in het plangebied en daarnaast een informatiebijeenkomst voor overige geïnteresseerden.

College van B&W akkoord met bouwaanvraag Zwanenburgstraat (2 januari)

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 december 2000 ingestemd met de bouwaanvraag voor de locatie aan de Zwanenburgstraat, gelegen tussen de Nedereindseweg en Drilleveld. De bouwaanvraag is ingediend door de firma WCN Zwaan BV, die hier enkele woningen, kantoren en bedrijfsruimte wil bouwen.

In 1994 heeft WCN Zwaan BV al contact gehad met de gemeente over dit bouwplan. De locatie aan de Zwanenburgstraat was op dat moment braakliggend land. Om het bouwplan mogelijk te maken, was wijziging van het bestemmingsplan nodig. In 1995 heeft de gemeenteraad daarom besloten het bestemmingsplan op deze locatie te herzien en daarmee de realisering van enkele woningen, kantoren en bedrijfsruimten toe te staan.
Sindsdien zijn er verschillende juridische procedures gevolgd. De gemeente heeft het ingediende bouwplan inmiddels getoetst aan het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat het bouwplan past binnen de herziening van het bestemmingsplan en ook voldoet aan de overige eisen van de bouwregelgeving, heeft het college op 19 december 2000 besloten de gevraagde bouwvergunning te verlenen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie