Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Open brief Akkerbouwers aan Minister van LNV

Datum nieuwsfeit: 03-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Nederlandse Akkerbouw Vakbond

Open brief aan de Minister van Landbouw, natuurbeheer en visserij

DE EMMER LOOPT OVER

Standdaarbuiten, 3 januari 2001

Excellentie,

De afgelopen tijd heeft u kennis kunnen nemen van de slechte inkomenssituatie op de akkerbouwbedrijven. De Werkgroep Landbouw en Armoede publiceerde een LEI-onderzoek, waaruit onder meer bleek, dat in de onderzochte periode maar liefst 52% van de akkerbouwbedrijven een inkomen beneden de minimumgrens had. De recent verschenen prognoses van het LEI laten zien, dat de situatie in de afgelopen twee jaar nog slechter is dan in de vóór het armoedeonderzoek beschouwde periode. De Nederlandse regering toont zich echter ziende blind voor de omstandigheden, waarin de gezinnen op akkerbouwbedrijven momenteel verkeren. Een opsomming:


- Rond de besluitvorming over de hervorming van het landbouwbeleid in her kader van Agenda 2000 hebben NAJK, NMV en NAV gezamenlijk laten weten, dat prijsverlagingen strijdig zijn met de hogere eisen, die politiek en samenleving aan de productiewijze in de landbouw stellen. Dat signaal is volkomen genegeerd. Sterker nog: u heeft daar bovenop nog een poging gedaan het suikersysteem om zeep te helpen. Suikerbieten is nota bene ongeveer het enige gewas waar nog een beetje een kostendekkende prijs voor betaald wordt.


- "Paars" heeft zich ooit voorgenomen, de administratieve lastendruk te verminderen. Nou, daar heeft de akkerbouw bar weinig van gemerkt: lozingenbesluit, registratie gewasbeschermingsmiddelen, MINAS AT. Allemaal overheidsmaatregelen, die de werkdruk en de kosten verhogen zonder dat daar voor akkerbouwers iets tegenover staat.


- De regering heeft verschillende sectoren gecompenseerd voor de gestegen brandstofprijzen. De akkerbouw vond ze in dat verband kennelijk niet de moeite waard.


- Gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het hoge BTW-tarief, verhoging van het hoge BTW-tarief en de Regulerende Energiebelasting zijn maatregelen in het kader van de zogenaamde vergroening van het belastingstelsel. De gedachte is, dat deze lastenverzwaringen via onder meer de inkomstenbelasting gecompenseerd worden. Maar door de slechte inkomens komt daar voor de akkerbouw niets van. "Iedereen gaat er op vooruit", kraait de regering zelfgenoegzaam. Die verhalen over vergroening hebben wat de akkerbouw betreft een hoog "kleren van de keizer"-gehalte. De werkelijkheid is, dat vergroening nu uitwerkt als een reeks platte aanslagen op het inkomen.


-Een motie van de Tweede Kamer waarin gevraagd wordt om een regulerende heffing op gewasbeschermingsmiddelen is op zijn zachtst gezegd niet met gejuich ontvangen. De motie gaat inderdaad totaal voorbij aan de inkomensgevolgen voor de akkerbouw. Zolang dat zo is kunt u enige constructieve aandacht voor dat idee wel vergeten.

We geven u deze opsomming middels een open brief omdat we willen laten zien, dat U ten volle verantwoordelijk bent voor de huidige toestand in de akkerbouw. De gevolgen van de bedoelde reeks besluiten en maatregelen zijn niet alleen uit sociaal oogpunt verkeerd. Op de wat langere termijn wordt een schaarste aan plantaardige producten verwacht. Het is dan nu onverantwoord om die sector, die wat kennisniveau en natuurlijke productieomstandigheden betreft tot de beste van de wereld behoort, zo in het harnas te jagen. We vragen U daarom nogmaals een keer af te dalen uit uw paarse wolk en op de bedrijven en de akkers kennis te nemen van de gevolgen van uw beleid. U zou dan ook kunnen vernemen welke ideeën er bestaan om de verhouding akkerbouw - overheid te verbeteren.

In afwachting van uw reactie,

Hoogachtend,

Joop de Koeijer, voorzitter NAV

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen naar:

Joop de Koeijer tel. nr. 0651-389673 of

Hijlko Feitsma tel. nr. 0596-582152

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie