Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verlaging BTW-tarief voor een aantal categoriën hulpmiddelen

Datum nieuwsfeit: 03-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verlaging BTW-tarief voor een aantal categoriën hulpmiddelen

Op 1 januari 2001 is het nieuwe belastingstelsel van kracht geworden. Daardoor komt een aantal (extra) categoriën hulpmiddelen in aanmerking voor het verlaagde BTW-tarief. Het gaat om:
- katheters

- urinezakken

- allergeenvrije hoezen

- sta-op-stoelen

- een aantal incontentiematerialen

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) zal controleren of de BTW-verlaging op medische hulpmiddelen ook werkelijk wordt doorgevoerd in de prijzen.

Meer informatie over de wijziging van de belastingwetten vindt u in kamerstuk 27 431, nummer 3 van het vergaderjaar 2000 - 2001 van de Tweede Kamer. U kunt dit stuk vinden op de website van Overheid.nl via de rubriek 'officiële publicaties'. Hieronder worden de passages uit deze brief weergegeven die betrekking hebben op medische hulpmiddelen:

(pagina 10)
"3.3 BTW medische hulpmiddelen

Op een aantal gebieden wordt de toepassing van het verlaagde BTW-tarief aangepast. In het kader van het zorgbeleid wordt de toepassing van het verlaagde tarief voor medische hulpmiddelen uitgebreid. In het kader van het actieprogramma uitgavenbeheersing medische hulpmiddelen van VWS (kamerstukken II 1999/2000, 24 124, nr. 100) is een bedrag van circa f 15 mln uitgetrokken voor een BTW-tariefverlaging ter verlichting van de extramurale problematiek. Voorgesteld wordt de navolgende medische hulpmiddelen die met name extramuraal worden gebruikt onder het verlaagde BTW-tarief te brengen: katheters, urine-zakken, allergeenvrije hoezen, sta-opstoelen en een aantal incontinentie-materialen."

(pagina 56/57)
"Medische hulpmiddelen (onderdelen D.2, D.3 en D.4)

Al enige tijd loopt een onderzoek naar de mogelijkheden die de Zesde BTW-richtlijn biedt als het gaat om de toepassing van het verlaagde BTW-tarief op de levering van medische hulpmiddelen (kamerstukken II 1997/98, 24 124, nr. 67, alsmede de brief van de Minister van VWS van 18 december 1998 aan de Voorzitter van de vaste Commissie voor Volks-gezondheid, Welzijn en Sport uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal). Verwezen zij ook naar de brief van 14 juni 2000 aan de Voorzitter van de vaste Commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal (kamerstukken II 1999/2000, 27 222, nr. 1) aangaande diverse BTW-tariefonderwerpen. Daarin is reeds melding gemaakt van de beperkte omschrijving «medische uitrusting, hulpmiddelen en andere apparaten, welke gewoonlijk bestemd zijn voor verlichting of behandeling van handicaps, voor uitsluitend persoonlijk gebruik door gehandicapten» in post 4 van eerdergenoemde bijlage H van medische hulpmiddelen waarvoor de Zesde BTW-richtlijn een verlaagd BTW-tarief toestaat, alsook van enkele interpretatieproblemen daarbij. Een en ander resulteerde in een aantal producten die voor toepassing van het verlaagde BTW-tarief in aanmerking leken te kunnen komen. In bedoelde brief van 14 juni 2000 is reeds aangegeven dat het Kabinet f 15 mln (extramuraal) heeft uitge-trokken voor het onder het verlaagde BTW-tarief brengen van medische hulpmiddelen.
De onderdelen D.2, D.3 en D.4 strekken ertoe die medische hulpmiddelen waarvan het extramurale gebruik het grootst is en die uiteraard zijn toegestaan op grond van de geciteerde omschrijving in de Zesde BTW-richtlijn onder het verlaagde BTW-tarief te brengen. De medische hulpmiddelen waarom het gaat, kunnen als volgt naderworden aangeduid en toegelicht.
Met de vervanging in tabel I, onderdeel a, post 8, van «incontinentieluiers en -onderleggers» door de algemene omschrijving «incontinentie-materialen» wordt bereikt dat ook nieuw ontwikkelde producten op het gebied van het verlichten of tegengaan van incontinentie naast de incontinentieluiers en
-onderleggers onder de tabelpost vallen. Daarbij moet worden gedacht aan producten met een vergelijkbare functie zoals de anaalplug of -tampon die in geval van faeces-incontinentie worden gebruikt of aan producten die ondersteuning bieden aan de zwakke functie van de blaas en juist voorkomen dat er absorberende luiers moeten worden gebruikt.
Een sta-opstoel toe te voegen aan tabel I, onderdeel a, post 34 wordt gebruikt door mensen die door functiestoornissen niet in staat zijn zelfstandig op te staan vanuit normale (voor de patiënt «juiste») zithoogte. Zon stoel, die pas wordt verstrekt nadat de medische indicatie is aangetoond, bevat een motor die het zitgedeelte en ruggedeelte omhoog beweegt zodat de gebruiker geholpen wordt bij het opstaan. Stoelen waarbij ook andere mogelijkheden worden geboden dan alleen het sta-opmechanisme relaxfauteuils zijn geen sta-opstoelen zoals hier bedoeld. Opgemerkt zij nog dat via toepassing van post 1 van onderdeel b van tabel I, ook het herstel van een sta-opstoel onder het verlaagde BTW-tarief valt.
De in de nieuwe post 37 opgenomen hulpmiddelen kunnen als volgt nader worden toegelicht. Een katheter is een buisje voor het afvoeren of toedienen van vloeistoffen of geneesmiddelen uit of in het menselijk lichaam. Een urinezak is een opvangzak met slang, aan het been of bed te bevestigen, voor het opvangen van urine. Bij allergeenvrije hoezen gaat het om hoezen die worden gebruikt door mensen met een allergie voor de huisstofmijt. De hoezen zijn zo gemaakt dat deze het matras, kussen of dekbed geheel afsluiten van de uitwerpselen van de huisstofmijt zodat deze niet in het matras, kussen of dekbed kunnen doordringen. De allergeenvrije hoes wordt niet als vervanging van een sloop of laken gebruikt en blijft in principe meerdere jaren om het matras, kussen of dekbed zitten."

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie