Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eredoctoraat Universiteit van Amsterdam voor Duisenberg

Datum nieuwsfeit: 03-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Universiteit van Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Universiteit van AmsterdamDies-redenaar Paul van der Heijden bepleit werkelijk onafhankelijke rechter

Eredoctoraat UvA voor dr. W.F. Duisenberg3 januari 2001


Op maandag 8 januari 2001 viert de Universiteit van Amsterdam haar 369ste Dies Natalis. Paul van der Heijden, hoogleraar Arbeidsrecht, zal de diesrede uitspreken, getiteld:Iit takes three to tango. Verder zullen eredoctoraten worden verleend aan Wim Duisenberg, president van de Europese Centrale Bank, aan de natuurkundige en chemicus Noor van Andel en aan David Clines, hoogleraar Bijbelwetenschappen.

In zijn rede It takes three to tango houdt prof. mr. P.F. van der Heijden een krachtig pleidooi voor een onafhankelijke rechterlijke macht als beschermer van de rechtsstaat. Bovendien bepleit hij een duidelijkere scheiding tussen de wetgevende en de uitvoerende macht. Tweede en Eerste Kamer, gemeenteraden en provinciale staten dienen werkelijk als controleurs van de bestuurders op te treden en bij hun controlerende taak niet aan handen en voeten gebonden te zijn door coalities en regeringsakkoorden. Tot slot roept hij op tot een maatschappelijk debat over de verhouding tussen de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. De aanleiding tot zijn stellingname is de vorming van een nieuw orgaan in de rechtsstaat: de Raad voor de Rechtspraak.

Volgens Van der Heijden staan de drie kernfuncties van de overheid onder druk. De overheid als representatief democratisch systeem staat onder druk vanwege de lauwe belangstelling van burgers voor de politieke partijen. Op het functioneren van de staat als producent van diensten is veel kritiek. En ook de rechtsstaat verliest aan karakter door de vaak onduidelijke scheiding tussen wetgevende en uitvoerende macht. Mede als gevolg van deze druk krijgt de rechter vele rollen toebedeeld. Hem wordt gevraagd op te treden als beoordelaar van politiek handelen, als laatste strohalm in de ogen van 'ontrechte' burgers, als corrector van de wetgever en als plaatsvervangend wetgever (bijv. in het stakingsrecht). Rechters functioneren tegenwoordig zonder veel kritiek uit de burgerij. De samenleving richt haar kritische pijlen op de politiek en zoekt bescherming bij de rechter. Kritiek op het functioneren van de rechter komt vooral van politici en openbaar bestuurders: de rechter zou te veel op de stoel van de bestuurders gaan zitten. Van der Heijden houdt de bevindingen van de Commissie Van Kemenade en de voorstellen voor herstructurering van de rechtelijke macht tegen het licht en bepleit daarbij nog eens het belang van een werkelijk onafhankelijke rechterlijke macht.

Eredoctoraten
Dr. Wim Duisenberg (1935) ontvangt een eredoctoraat vanwege het belang van zijn werk op het gebied van de monetaire economie. Duisenberg heeft de afgelopen drie decennia grote invloed uitgeoefend op het Nederlandse economische beleid en heeft bijgedragen aan het groeiend aanzien van de Nederlandse wetenschappelijke instellingen op economisch gebied. Erepromotor is prof. dr. M.M.G. Fase, hoogleraar Macro-economie aan de UvA.

Ir. Noor van Andel (1938) is een gedreven en veelzijdig onderzoeker op het gebied van scheikunde en natuurkunde, met een scherp oog voor revolutionaire technologische ontwikkelingen. Zijn actieve loopbaan speelde zich grotendeels af bij AKZO Nobel. Hij was onder meer betrokken bij de ontwikkeling van de huidige beschrijfbare cd en bij onderzoek naar alternatieve energiebronnen zoals zonnecellen. Erepromotor is prof. dr. K. Vrieze, hoogleraar Anorganische chemie aan de UvA.

Prof. David Clines (1938) is een van de pioniers op het gebied van de integratie van de klassieke bijbelwetenschap met de cultuurwetenschappen. Met zijn multidisciplinaire en methodologische benadering van de bijbel heeft hij de bijbelwetenschappen opnieuw een plaats gegeven in het hart van de geesteswetenschappen. Erepromotor is prof. dr. A. Brenner, hoogleraar Bijbelwetenschappen aan de UvA.

De Dies Natalisviering vindt plaats in de Aula van de UvA, Singel 411 te Amsterdam en begint om 15.00 uur.

..

Laatste wijzigingen: 3 januari 2001 - (webmaster@uva.nl) Bron: PR & Persvoorlichting

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie