Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stedelijke belastingen gemeente Gent

Datum nieuwsfeit: 04-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Gent

S t e d e l i j k e B e l a s t i n g e n - a a n g i f t e p l i c h t

Het stadsbestuur heft jaarlijks belastingen op een aantal activiteiten en/of toestanden.

Het is voor de belastingplichtigen belangrijk te weten dat voor deze belastingen waarvoor een aangifteplicht bestaat, een uiterste datum werd bepaald om dit te doen. Dit heeft voor gevolg dat bij niet-tijdige aangifte, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, de belasting van ambtswege wordt gevestigd en dat er in dat geval een verhoging wordt toegepast die maximaal twee keer de ontdoken belasting kan bedragen.

In principe stuurt het stadsbestuur de aangifteformulieren tijdig toe aan de belastingplichtigen. Indien een belastingplichtige dergelijk formulier niet heeft ontvangen is hij nochtans nog steeds gehouden aan de tijdige aangifteplicht, zodat hij in dat geval een aangifteformulier kan opvragen bij de Dienst Financiën-Belastingen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 GENT, tel. (09)266 74 80.

Ter informatie van de betrokkenen wordt hierna de lijst opgegeven van de belastingen waarvoor tijdig aangifte moet worden gedaan :

Vóór 28 februari :

* Belasting op de niet-bebouwde percelen gelegen in een niet-vevallen verkaveling

* Belasting op de onbebouwde gronden gelegen in het woongebied van een goedgekeurd of vastgesteld plan van aanleg en palend aan een openbare weg die - gelet op de plaatselijke toestand - voldoende is uitgerust

* Belasting op de privatieve ingebruikneming van de openbare weg (dit betreft ondermeer bestendige terrassen, blikvangers, uitstallingen, kleine publiciteitsborden)

* Belasting op de opslagplaatsen van gassen en op de opslagplaatsen van ontvlambare vloeistoffen en preparaten

* Belasting op pompen voor de distributie van brandstof voor motorvoertuigen

* Belasting op de drijfkracht

* Belasting op de banken en daarmee gelijkgestelde instellingen
* Belasting op het in huur geven van kamers in logiesverstrekkende bedrijven

Vóór het stellen van het belastbaar feit :

* Belasting op de privatieve ingebruikneming van de openbare weg (dit betreft de occasionele ingebruiknemingen en deze die pas in de loop van het jaar ingaan)

Ten laatste 14 dagen na het stellen van het belastbaar feit :
* Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten

Vóór 31 augustus:

Belasting op de tweede verblijven

Voor de belasting op concerten, film-, video- en erotische voorstellingen bestaat er een specifieke regeling waarvan de belastingplichtigen persoonlijk worden in kennis gesteld.

Informatie

Dienst Financiën - Belastingen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. (09)266 74 80, fax (09)266 74 69, e-mail (financien@gent.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie