Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie Limburg steunt projecten Integrale Veiligheid

Datum nieuwsfeit: 04-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Limburg
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

F 150.000,- BESCHIKBAAR VOOR PROJECTEN OP GEBIED VAN INTEGRALE VEILIGHEID

PROVINCIE LIMBURG STELT RUIM FL 150.000 BESCHIKBAAR VOOR PROJECTEN OP GEBIED VAN INTEGRALE VEILIGHEID

Vier projecten op het gebied van integrale veiligheid kunnen rekenen op een provinciale bijdrage. Het gaat hierbij om 2 projecten van de politie regio zuid (totaal 50.000,-/ 22.689) en om 2 projecten in de gemeente Roermond (totaalbedrag 37.500,-/ 17.017). Daarnaast hebben GS besloten voor 4 scholen een extra stimuleringssubsidie van 5.000,- ter beschikking te stellen in het verlengde van het project 'Hoe veilig is de school?' (totaalbedrag 20.000,-/ 9.076). Tenslotte hebben GS een bedrag van 40.000,- ( 18.151) gereserveerd voor een verkennend onderzoek inzake 'horeca en geweld'.

De politieregio Limburg Zuid heeft 2 projecten ontwikkeld op het gebied van integrale veiligheid die voor provinciale subsidie in aanmerking komen. Om de drempel voor kinderen onder de twaalf jaar om in contact te treden met politiefunctionarissen te verlagen start de politie het project 'rij jij ook mee?'. De kinderen van de basisscholen in Zuid-Limburg ontvangen een album, waarin zij plaatjes van politievoertuigen kunnen sparen. Zij kunnen deze plaatjes alleen krijgen in een direct contact met agenten. Op de achterkant van deze plaatjes staan korte teksten over bijvoorbeeld drugs, gokken, criminaliteit enzovoorts. Voor dit project geeft de provincie Limburg een bijdrage van 25.000,-.
De politieregio Limburg Zuid ontvangt verder een bijdrage van 25.000,- voor het (laten) opstellen van een visiedocument dat als onderlegger kan fungeren voor een 'elektronisch informatienet' op het gebied van openbare orde en veiligheid. Dit document moet bijdragen in het verbeteren van de communicatie, informatie-uitwisseling en afstemming tussen operationele diensten (politie, brandweer, gezondheidsdiensten) en het gemeentelijk en provinciaal bestuurlijk niveau.

De Gemeente Roermond start met het project 'Marokkaanse buurtvaders'. In het kader van dit project worden 10 Marokkaanse vaders opgeleid als 'toezichthouder' en vertrouwenspersoon voor jongeren in de stadswijken en het uitgaanscentrum. Vergelijkbare projecten elders in den lande zijn zeer positief verlopen. De gemeente ontvangt hiervoor een bijdrage van 12.500,-.
In de gemeente Roermond wordt voorts gestart met het project 'wijkgerichte aanpak veiligheid'. In samenwerking met de politie wordt op drie niveaus gekeken naar veiligheidsaspecten om onder meer het aantal inbraken in woningen te verlagen. Er wordt gewerkt met het Politie Keurmerk Veilig Wonen dat zich richt op de woning, het wooncomplex en de woonomgeving. Landelijke cijfers wijzen uit dat het inbraakrisico in gebieden waar dit keurmerk wordt toegepast met zo'n 80% kan afnemen. De provincie stelt hiervoor een bijdrage beschikbaar van 25.000,-.

Om meer gedetailleerde achtergrondinformatie te krijgen over het thema 'Horeca en geweld' is aan het provinciaal onderzoeksbureau PBW opdracht verstrekt een verkennend onderzoek uit te voeren naar de situatie in Limburg in vergelijking met landelijke ontwikkelingen. Het gaat dan met name om vragen als welke initiatieven zijn er reeds ontplooid om het toenemende geweld in de horeca te stoppen, welke instanties zijn reeds actief en welke wet- en regelgeving staat ter beschikking. En zeker niet de minste vraag welke rol kan de provincie spelen in het terugdringen van geweld in de horecasector. Voor dit onderzoek hebben GS 40.000,- beschikbaar gesteld.

In 1999 is het project 'Hoe veilig is de school' van start gegaan. Om integrale veiligheidsplannen voor en door scholen te bevorderen heeft de provincie scholen uitgenodigd pilotprojecten in te dienen. Aanvankelijk konden vijf scholen rekenen op een stimuleringsbijdrage van 5.000,-. Het is de bedoeling dat medio 2001 het resultaat van de pilotprojecten leidt tot een presentatie voor de overige Limburgse scholen over de vraag op welke wijze structureel aandacht kan worden besteed aan het aspect integrale veiligheid. Uiteindelijk hebben 9 scholen een projectplan ingediend. GS hebben nu besloten alle negen scholen met een stimuleringssubsidie te honoreren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie