Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderuitputting bodemsanering Hollandse IJssel

Datum nieuwsfeit: 05-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: ONDERUITPUTTING BODEMSANERING HOLLDSE IJSSEL
Persberichtnr. 01/003 Den Haag 5 januari 2001

ONDERUITPUTTING BODEMSANERING HOLLANDSE IJSSEL

In het debat over de Najaarsnota 2000 is een schriftelijke reactie toegezegd op de vraag van het lid Van Dijke waarom onderuitputting van 15 mln aan bodemsaneringsmiddelen bij het project Hollandsche IJssel niet is meegenomen in de totale onderuitputting op de rijksbegroting in 2000. Hieronder volgt het integrale antwoord dat, mede namens de minister van VROM, heden aan de Tweede Kamer is gezonden.

Het bodemsaneringsgeval Hollandsche IJssel is een omvangrijk project. De sanering van de bodem wordt verder geïntegreerd in een herontwikkeling van het gebied in en naast de rivier. Met de integrale aanpak wordt beoogd om meer medefinanciering te vinden voor o.a. de kosten van bodemsanering. De provincie Zuid-Holland heeft een provinciaal fonds ingesteld, teneinde meer beheersing en samenhang te houden tussen de bijdragen van alle deelnemende partijen en de uitgaven rond dit project. Aan het project nemen de ministeries van VROM en V&W deel, de provincie, 6 gemeenten, 3 hoogheemraadschappen en een zuiveringschap. Daarnaast dragen diverse betrokken bedrijven bij in de financiering. In 1997 is door de minister van VROM een bijdrage in de bodemsanering van 195 mln beschikbaar gesteld over een periode van 10 jaar.

Gegeven deze aanpak heeft de minister van VROM toegezegd dat de provincie Zuid-Holland tot een bedrag van 15 mln een werkkapitaal mag aanhouden. Hierdoor behoeven de bijdragen van de diverse betrokken partijen niet elke keer opnieuw bezien te worden bij tekorten of overschotten door veranderende omstandigheden in de projectuitvoering. Voorts kan er op deze wijze aansluiting blijven tussen de uitvoering van activiteiten, de hiermee samenhangende kosten en de bijdrage van deelnemende partijen. Deze werkwijze betekent echter ook dat eventuele jaarlijkse onderuitputting in het fonds tot een bedrag van 15 mln niet wordt teruggevorderd en deze derhalve niet meeloopt in de onderuitputting op de rijksbegroting. Na afloop van het project zal het werkkapitaal betrokken worden in de financiële afrekening met het ministerie.

Deze tekst staat ook op Internet.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie