Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Axis wil innovatiegeld technische opleidingen beter besteden

Datum nieuwsfeit: 05-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


Axis Verkenning 'Meer armslag innovatie technische opleidingen'

Voor techniekinnovaties bestemd geld wordt anders besteed

Al geruime tijd stellen techniekopleidingen dat zij onvoldoende financiële armslag krijgen. Om het gesprek daarover te objectiveren heeft Axis, nationaal platform voor natuur en techniek in onderwijs en arbeidsmarkt, een Verkenning laten uitvoeren. Deze Verkenning, getiteld `Meer armslag voor innovatie techniek', is uitgevoerd door bureau Smets+ Hover+, Den Haag. De onderzoekers spraken onder andere met opleidingsmanagers in het vmbo, mbo en hbo.

De belangrijkste conclusies uit de Verkenning:

* Het extra geld dat vmbo-, mbo- en hbo-instellingen per afgestudeerde student krijgen (ca. twee- tot drieduizend gulden), wordt niet besteed voor de innovaties van de techniekopleidingen.


* De technische beroepsopleidingen kampen met forse problemen in de bedrijfsvoering. In het mbo zijn er bijvoorbeeld 1200 opleidingen met zes leerlingen of minder voor alle schooljaren. Dit pleit voor een modernisering van de opleidingenstructuur. Met een grotere nadruk op verbrede competenties met mogeliijkheid voor specialisatie in de loop van de studie.


* Instellingen gaan heel verschillend om met innovaties. Veel instellingen oriënteren zich qua management sterk op Zoetermeer, dat wil zeggen: bij minder geld, minder taken. Daarnaast zijn er marktgerichte managers die tegenvallers oppakken door regionale allianties te sluiten.

Aanbevelingen

De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen aan onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid. Naast nader onderzoek naar de vraag waar de extra middelen voor techniek `blijven' en mogelijkheden voor versterking van het financieel management wordt onder meer aangeraden:

* Stimulering van regionale publiek-private samenwerking voor techniekinnovaties; regionale techniekkringen van vmbo/mbo/hbo-instellingen en bedrijven zouden zeer functioneel zijn om op een breed front (van vmbo t/m hbo en bedrijfsleven) te komen tot een innoverende aanpak in de techniekopleidingen.
* Oprichting (door EZ, OCenW) van een durfkapitaalfonds voor resultaatgerichte (meer instroom en bestrijding van de uitstroom) innovaties, zoals kortere leerwegen, meer nadruk op werkend leren, flexibele overgangen van vmbo/mbo en mbo/hbo en verbrede techniekopleidingen meer aandacht voor regionale differentiatie.

Om dat mogelijk te maken is ook meer ruimte in de landelijke kaderstelling nodig. Axis heeft deze Verkenning aan de ministers van OCenW en EZ gezonden en tevens naar onderwijs-en werkgeversorganisaties met de bedoeling hiervoor een discussie op te zetten.

Het rapport van de Axis Verkenning is op te vragen bij Axis, tel. (015) 2191461 of per e-mail info@platform-axis.nl.

Tevens is het rapport te downloaden.

envelop.jpg (5699 bytes) Copyright 1998-2000 Axis, All Rights Reserved.
Meer informatie info@platform-axis.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie