Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Intentieverklaring Westlandse Zoom

Datum nieuwsfeit: 05-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Zuid-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Zuid-Holland

05-01-2001

Intentieverklaring Westlandse Zoom

DEN HAAG, 5 januari 2001 Na intensief overleg tussen de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Den Haag, Monster en Wateringen, de bestuurders van het IOPW, het dagelijks bestuur van het stadsgewest Haaglanden (inclusief de Bestuurscommissie Westland) en gedeputeerde staten van de Provincie Zuid-Holland is op 4 januari op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van de Westlandse Zoom en in relatie hiermee het IOPW. Vandaag ondertekenen de partijen hierover een intentieverklaring, die recht doet aan het belang van de glastuinbouwfunctie van het Westland en het internationale vestigingsklimaat van Den Haag.

Woningbouw, natuur en recreatie
De partijen hebben afgesproken gezamenlijk een structuurvisie op te stellen voor de Westlandse Zoom: het gebied Monster Eshofpolder- Kijkduin en het groene gebied tussen Wateringen en Den Haag. De visie beslaat de periode tot 2020.
In deze visie komen aan de orde de groene en blauwe inrichting van de Westlandse Zoom met daarbinnen luxe woningbouw. Zo is afgesproken dat in de periode tot 2020 op het grondgebied van Den Haag, Monster en Wateringen in totaal 4.000 luxe woningen worden gebouwd. Alleen indien blijkt dat er voldoende hervestigingsruimte voor uit te plaatsen glastuinbouwbedrijven daadwerkelijk beschikbaar is, wordt gestart met de bouw van deze woningen. In ieder geval zal om de vijf jaar evaluatie van het woningbouwprogramma plaatsvinden, waarbij naast de hervestigingsruimte ook wordt bekeken of de woningbehoefte in het luxe segment nog voldoende is.
De kustzone rond Monster moet zich in samenhang met de inrichting van luxe woonmilieus ontwikkelen tot een gebied met natuur, recreatie en hoogwaardig toerisme als dominante functies. De Westlandse Zoom moet de ecologische en recreatieve verbinding tussen deze kustzone en Midden-Delfland vormen.

IOPW
De gemeente Den Haag, het stadsgewest en de provincie zullen de uitvoering van het IOPW ten volle ondersteunen, waaronder de herplaatsing van glastuinbouwbedrijven. Deze drie partijen dragen in verband met de woningbouwopgave - zorg voor het beschikbaar komen van 150 tot 200 hectare uitgeefbare hervestigingsruimte. Dit komt bovenop de hervestiginsruimte die nodig is voor de uitvoering van het IOPW, waardoor bijeengenomen per saldo het glasareaal in Zuid-Holland in tact kan blijven.
Daarnaast hebben partijen uitgesproken dat, gegeven de intentieverklaring en het op te stellen convenant, gedurende de looptijd van de afspraken (tot 2020) er geen enkele aanleiding bestaat voor grenscorrecties met de gemeenten Monster en Wateringen.

Het Integraal Ontwikkelingsplan Westland (IOPW), de afspraken uit de intentieverklaring en de nog te maken afspraken over de Harnaschpolder worden opgenomen in het Regionaal Structuurplan Haaglanden en het streekplan Zuid-Holland West. Partijen zullen ernaar streven dat de 5e Nota Ruimtelijke Ordening ruimte biedt voor het IOPW en deze afspraken.

Over een half jaar zullen partijen komen tot een convenant met daarin opgenomen de uitvoering van de afspraken uit deze vandaag ondertekende intentieverklaring.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie