Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agalev ijvert voor pact rond asielbeleid en migratiepolitiek

Datum nieuwsfeit: 06-01-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G

Brussel, 6 januari 2001.

Oproep voor democratisch pact rond asielbeleid en migratiepolitiek


De uitwijzing van 33 Kazachse uitgeprocedeerde asielzoekers vormt voor de groenen in de regering de aanleiding om nogmaals een aantal vragen op te werpen.
De groenen blijven zich inzetten voor een eerlijke behandeling van de individuele asielverzoeken en voor het respect van de fundamentele rechten van vluchtelingen.
Het individueel asielrecht kan volgens de Conventie van Genève niet uitgehold worden zelfs niet wanneer wordt voorzien in een versnelde procedure en ongeacht het land van herkomst. Een tijdelijk statuut complementair aan de Conventie van Genève voor oorlogsontheemden of slachtoffers van andere calamiteiten /risicozones dient dringend tot stand te komen in overleg met het Europees niveau.

Het Observatorium voorde migratie die de migratiestromen zou kunnen analyseren en aanbevelingen aan de regering zou kunnen doen op basis van de bevindingen blijft aan belangrijk aandachtspunt in het globale migratievraagstuk.

De organisatie van humane opvangmogelijkheden voor (aankomende) asielzoekers blijft een dringende noodzaak en moet drastisch worden verbeterd.

De weinig fraaie beelden en reacties van de afgelopen dagen en weken wijzen op die noodzakelijkheid. Hierbij dienen alle betrokken overheden hun verantwoordelijkheid te nemen, niet in het minst ook de lokale overheden.

Terugwijzing van uitgeprocedeerde asielzoekers en mensen met illegaal verblijf naar het land van herkomst zou zoveel mogelijk op vrijwillige basis dienen te gebeuren en met ondersteuning van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) die een zeer grote, vaak miskende expertise op dit vlak kent.

De regeringspartijen AGALEV-ECOLO doen hierbij een oproep aan de andere partijen van de meerderheid om een democratisch pact tot stand te brengen rond asielbeleid en migratiepolitiek.De tijd is meer dan rijp om concrete maatregelen te nemen zowel op Belgisch als Europees niveau: het openen van het debat over het opheffen van de Migratiestop zoals onlangs ook nog door de Europese Commissie in één van haar mededelingen werd aangekondigd -niet alleen in functie van onze economische nood maar ook in functie van de behoeften van de emigratielanden - , blijft één van de basisopties om tot een coherent en efficiënt asiel-en migratiebeleid te komen zowel op nationaal als Europees niveau. Dit democratisch pact kan de Belgische regering tijdens haar voorzitterschap van de Europese Unie helpen om deze problematiek met meerdoortastendheid maar op een humane manier aan te pakken op de twee topontmoetingen nl. de Interministeriële Conferentie voor het migratiebeleid en de top van Laken eind 2001.

Fauzaya TALHAOUI, Volksvertegenwoordiger
Jos GEYSELS, Politiek Secretaris


Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail (pers@agalev.be)

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: (pers@agalev.be)
agalev homepage : www.agalev.be/
persteksten : www.agalev.be/pers/

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie