Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Eemnes

Datum nieuwsfeit: 07-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 02 (datum mededeling 07 januari 2001)
* Bouwplannen
Kapvergunningen

* Inleveren kerstbomen
Structuurvisie Dorpshart Eemnes
Verkeerstellingen in de gemeente Eemnes

Gemeenteberichten week 02

Bouwplannen

Ingekomen melding/bouw/aanlegaanvragen

- Aartseveen 9, vergroten woning. - Goyergracht Zuid 43, verbouwen serre en garage, bouwen zwembad en technische ruimte. - Geerenweg 26, vernieuwen bestaande potstal. - Korte Maatsweg 3, bouwen berging met carport. - Goyergracht Zuid 3b, vergroten verdieping. (rectificatie)

Verleende toestemmingen/bouwvergunningen/aanlegvergunningen
- Wolfstedelaan 2, bouwen bijgebouw, verzonden op 4 januari 2001.
Kapvergunningen

Verleende kapvergunning

- Aartseveen 9, een denneboom.

- Patrijzenhof 72, een ceder en een els.

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot de heer Schiere en voor kapvergunningen tot de heer Leys, beiden van de sector VROM.

Wanneer u als belangstellende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f. 225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.

Kerstbomen inleveren kan op: 13 januari 2001 van 9.00 tot 13.00 uur. Structuurvisie Dorpshart Eemnes

De gemeente is van plan om een geheel nieuw dorpscentrum te realiseren in de hoek Noordersingel/ Laarderweg ter plaatse van de tennisvelden, de brandweergarage en het gemeentehuis. Voor deze locatie is een globaal plan gemaakt, de structuurvisie "Dorpshart Eemnes". In deze visie is op hoofdlijnen aangegeven hoe een dorpshart voor Eemnes er uit zou kunnen zien, met een voorzieningenprogramma, parkeermogelijkheden en een optimale aansluiting op de verkeersstructuur. In grote lijnen zijn met deze visie de bouwblokken bepaald voor het gemeentehuis en het winkelcentrum met diverse voorzieningen. Na de vaststelling van de visie zal het plan verder uitgewerkt moeten worden.

Op donderdag 18 januari a.s. vindt een inloopavond plaats in de hal van het gemeentehuis, van 20.00 tot 22.00 uur.

Tijdens deze inloopavond kunt u de plannen inzien en vragen hierover stellen aan bestuurders, onderzoekers en ambtenaren. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Op vrijdag 11 januari, zaterdag 12 januari en maandag 14 januari a.s. zal huis-aan-huis een folder worden verspreid met betrekking tot het dorpshart. Hierin zal nadere informatie worden gegeven over de visie.

Met ingang van maandag 22 januari a.s. ligt de concept-structuurvisie gedurende een termijn van 4 weken voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke reacties worden ingediend bij de gemeenteraad. Na beoordeling van de reacties zal de gemeenteraad een besluit nemen over de structuurvisie, naar verwachting zal dit plaatsvinden op 26 maart a.s.

Verkeerstellingen in de gemeente Eemnes

Ter verbetering van de verkeersveiligheid is het belangrijk te weten hoeveel en met welke snelheden motorvoertuigen gebruik maken van de wegen binnen de gemeente.

In opdracht van de gemeente Eemnes worden daarom regelmatig tellingen uitgevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt van elektronische meetapparatuur. Om beschadigingen te voorkomen wordt de meetapparatuur beschermd door een rubberen beschermhoes.

Als weggebruiker kunt u deze meetapparatuur herkennen als een "rubberen tegel" die midden op de rijbaan gemonteerd is. Deze apparatuur is niet geschikt om snelheidovertreders op te sporen.Vaststelling begroting 2001 etc.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie