Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Evaluatierapport ontruiming kraakpanden Betuweroute

Datum nieuwsfeit: 08-01-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Beste lezer,

Via een elektronische route bereikte ons het onderstaande bericht. Vanwege het belang van de zaken die aangestipt worden stuurt Milieudefensie Nijmegen het door aan een aantal relaties en contacten.
Rondom de aanleg van de Betuweroute blijkt een innige samenwerking te bestaan tussen veiligheidsdiensten en bedrijfsleven. Democratisch gelegitimeerde controle blijft hierbij achterwege, lokale bestuurders worden zelfs voor voldongen feiten gesteld.
In het parano-ide wereldje van de veiligheidsdiensten worden buurtgroepen, Vereniging Milieudefensie en het principieel geweldloze GroenFront! kennelijk beschouwd als staatsgevaarlijk. Degenen die opkomen voor behoud van landschap en leefbaarheid worden zodoende van staatswege gestigmatiseerd en bespioneerd. Dit optreden van de veiligheidsdiensten is onze ogen een bedreiging voor de kwaliteit van het maatschappelijk debat en de democratische meningsvorming. Voor achtergronden van het in het bijgaande stuk aangehaalde CICI verwijzen we graag naar de website van het kritische onderzoeksbureau Jansen & Janssen: www.xs4all.nl/~respub/index.htm

Met vriendelijke groet,
namens Milieudefensie Nijmegen,
Daalseweg 30
6521 GM Nijmegen
Wouter van Eck en Pieter Jansen
telefoon nummers 024-3542236 en 024 3237544

Wetenschappers blikken terug op ontruiming kraakpanden Betuweroute.

door Peter Polder, GroenFront!

Vlak voor oud en nieuw bracht in opdracht van de politie Gelderland Midden en Gelderland Zuid de Universiteit van Twente een evaluatierapport uit over de ontruiming van 8 door GroenFront! gekraakte panden op de Betuwelijn. Veel informatie in het rapport is alleen interessant is voor GroenFront! activisten en politie. Er staan echter ook een aantal opmerkelijke zaken in die interessant zijn voor iedereen die met (of vooral tegen) de Betuwelijn bezig is.

Zo blijken de burgemeesters op de Betuwe een nog al dubbele rol te hebben gespeeld. Aan de ene kant waren zij vanwege hun slechte verhouding met de NS en hun anti-Betuweroute standpunt niet erg happig op het mee werken aan de ontruiming van 8 door GroenFront! gekraakte panden. Zeker niet toen bleek dat de politie na informatie
van de zijde van de NS al voor het kortgeding waren begonnen met de voorbereidingen op een ontruiming. De burgemeesters wisten dit pas enige tijd na het kortgeding en voelden zich 'overrompeld' door de vergevorderde plannen van de politie.

De plannen hielden ondermeer in dat er een centraal beleidscentrum kwam tijdens de ontruiming en dat de ontruiming centraal geleid, op een en dezelfde dag zou beginnen en er overal hetzelfde beleid zou worden gevoerd ten opzichte van arrestanten en buurtbewoners.
De politie, zo bleek uit gesprekken met politiemensen, bleek de burgemeesters niet te vertrouwen en wilden de zaken in eigen hand houden. De burgemeesters waren echter vooral gepikeerd over de rol van de NS die zij in interviews met de wetenschappers van de TU Twente 'ondemocratisch gedrag' verwijten, betichten van het breken van 'gentlemans agreements' en in het algemeen neerzetten als onbetrouwbaar en arrogant.

Vlak voor de ontruimingsdatum bracht een delegatie van het Projectorganisatie Betuweroute een serie bezoeken af aan de 4 betrokken burgemeesters. Na afloop van een van de gesprekken wist een gemeenteambtenaar opeens weer waar hij een van de NS delegatieleden eerder had gezien. Het bleek hier te gaan om het hoofd van de
Nijmeegse RID (Regionale Inlichtingen Dienst) de politieman Herman Oolbekkink. Deze had zich niet als politieman bekend gemaakt en was bovendien degene die GroenFronters omschreef als 'Gevaarlijke Typen' en 'een bedreiging' waar 'korte metten mee moet worden gemaakt. De burgemeester vond deze omschrijving ongeloofwaardig. Bovendien verbaasde hij zich er over dat dit uit de mond van een politieman kwam, terwijl de politie zich in de pers als 'neutrale partij' presenteerde.

Oolbekkink is ook de bedenker en hoofd van het CICI (Centraal Informatie- en Co-ordinatiepunt Infrastructurele projecten), een samenwerkingsproject tussen 8 politieregio's en de Binnenlandse Veiligheid Dienst. Dit CICI dient informatie in te winnen over
'groepen of organisaties die tot doel hebben de aanleg van infrastructurele projecten te verhinderen danwel te te bemoeilijken'. Het gaat hierbij onder andere om de Betuwelijn, de HSL en de vijfde landingsbaan van Schiphol. Via het CICI moet alle informatie waar verschillende inlichtingendiensten over beschikken worden gebundeld en geanalyseerd. Het CICI heeft daarnaast ook de taak om namens de 8 betrokken korpsen contacten aan te gaan en te onderhouden met 'private en publieke actoren die betrokken zijn bij de aanleg van grote infrastructurele werken'
Wat doet dit CICI? Zij spenderen 6 ton belastinggeld per jaar aan het in de gaten houden van GroenFront!, Milieudefensie en buurtgroepen die zich verzetten tegen o.a. de Betuwelijn.
Zij doen dit niet alleen maar door het keurig bijhouden van kranten, TV en websites, maar ook doormiddel van informanten en andere spionage activiteiten. Daarnaast heeft het CICI regelmatig overleg met bijvoorbeeld de Projectorganisatie Betuweroute, waarbij de projectorganisatie verteld wat het preciese bouwschema gaat zijn en het CICI doorgeeft welke activiteiten de tegenstanders van de Betuwelijn gaan ondernemen.

De onderzoekers van de Twentse Universtiet vragen zich overigens af welke legitimatie de CICI speurneuzen denken te hebben. Bovendien waarschuwen zij voor de te nauwe banden tussen deze private partijen en de politie.

Vanwege het brede verzet tegen de Betuweroute was de politie niet zo zeker van zijn zaak. Zowel de onderzoekers als het CICI trekken de conclussie dat alhoewel veel buurtbewoners zich neergelegd hebben bij de bouw van de Betuweroute, dat niet betekend dat zij het er mee eens zijn. De politie was er dan ook bang voor dat buurtbewoners zich aan de kant van de activisten zouden scharen. Ook de gemeentebesturen in
de Betuwe vertrouwenden ze niet.
Om die reden heeft de politie een media-offensief opgezet waarin vooral benadrukt werd dat de politie rustig en proffesioneel optrad. Dit om te voorkomen dat de politie de zwarte piet zou krijgen mocht het ergens misgaan tijdens de ontruiming.

Het rapport is te bestellen bij de TU Twente:
IPIT
Faculteit Bestuurskunde
Postbus 217
7500 AE Enschede
tel: 053-489 39 17
(ipit@bsk.utwente.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie