Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Stadskanaal

Datum nieuwsfeit: 08-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Stadskanaal

Enquête Maarsveld
8 januari 2001
In december 2000 is de laatste nieuwsbrief in de reeks over Maarsveld Veilig en Duurzaam huis-aan-huis bezorgd in de wijk Maarsveld. De werkgroep Maarsveld wil graag weten of de lezers van deze nieuwsbrief ook werkelijk iets gehad hebben aan de informatie.

Daarom houdt de gemeente Stadskanaal namens de werkgroep Maarsveld donderdag 18 januari tussen 18.00 uur en 21.00 uur een telefonische enquête onder de bewoners van Maarsveld. Er worden 5 korte vragen gesteld.

De werkgroep Maarsveld hoopt dat u even tijd heeft en mee wil werken wanneer u benaderd wordt. Wij hechten veel waarde aan uw mening en gebruiken deze en uw suggesties voor andere projecten. De werkgroep Maarsveld is vertegenwoordigd door personen uit de Bewonerscommissie, de Vrouwen Advies Commissie, de politie, Stichting Woningbouw Stadskanaal en de gemeente Stadskanaal.
Geluidsniveaukaart gemeente Stadskanaal
8 januari 2001

In het publieksbureau ligt vanaf vandaag, gedurende vier weken ter inzage de geluidsniveaukaart verkeerslawaai gemeente Stadskanaal. U kunt deze gedurende de openingstijden van het publieksbureau inzien.

De geluidsniveaukaart verkeerslawaai gemeente Stadskanaal geeft de geluidsbelasting van alle wegen in de gemeente aan, als gevolg van verkeerlawaai. Daaruit is bepaald, welke wegen in de gemeente al dan niet zoneringsplichtig zijn. Voor de zoneringsplichtige wegen moet bij vaststelling van een bestemmingsplan en bij vrijstelling daarvan voor de (nieuw)bouw van woningen een geluidsonderzoek worden uitgevoerd. Voor de overige wegen hoeft dit niet meer. Verder is de gemeente van plan om de provincie te vragen om een algemene ontheffing van de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) te verlenen, tot en met 55 dB(A) voor woningen in het stedelijk gebied. De geluidsniveaukaart heeft in principe een geldigheidsduur van 10 jaar.

Wij stellen u, overeenkomstig de Wet geluidhinder, gedurende vier weken in de gelegenheid uw zienswijze kenbaar te maken. U kunt uw zienswijze, alleen schriftelijk, aan het college van burgemeester en wethouders van Stadskanaal bekend maken.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Bezema. Zijn telefoonnummer is (0599) 631 437.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie