Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aankondiging openbare raadsvergadering in Bergschenhoek

Datum nieuwsfeit: 08-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Bergschenhoek

Openbare raadsvergadering 8 januari 2001 20:00 uur

De burgemeester van Bergschenhoek roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een openbare vergadering op 8 januari 2001 om 20.00 uur.
De vergadering zal worden gehouden in het gemeentehuis, Bergweg-noord 39.

Bergschenhoek, 22 december 2000.
De burgemeester voornoemd,

AGENDA


1. Opening.2. Spreekrechtbijeenkomst.3. Aanwijzing eerststemmend lid.


4. Notulen van de vergadering van 27 november 2000.

5. Ingekomen stukken en mededelingen.


6. Jaarrekening en jaarverslag 1999 BVTG. (no. 464)

7. Krediet straatnaamborden. (no. 465)


8. Uittreding GGD-Delfland. (no. 466)


9. Begrotingswijzigingen 2000 RHRR. (no. 467)

10. Toetreding van Zoetermeer tot gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4. (no. 468)


11. Afwijzen planschadeverzoek. (no. 469)


12. Beschikbaar stellen krediet sloop oude gemeentewerf. (no. 470)

13. Vaststellen wijze afvalinzameling Boterdorp Zuid-west. (no. 471)

14. Beschikbaar stellen krediet toepassen ROWET. (no. 472)

15. 2e Wijziging begroting 2000 DCMR. (no. 473)

16. Wijziging tarieventabel legesverordening 2001. (no. 474)

17. Aankoop woning en bijbehorend bedrijf Wildersekade. (no. 475)

18. Aankoop woning De Kruin. (no. 476)


19. Pacht gronden Schiebroekseweg. (no. 477)

20. Bijdrage exploitatietekort zwembad "de Windas". (no. 478)

21. Uitvoering inburgering nieuwkomers 1999. (no. 479)

22. Luisteronderzoek RTB-3. (no. 480)


23. Contract gemeenteplaatsen kinderopvang 2001. (no. 481)

24. Notitie planning Lanscheidingsweg/openstelling buitenbad "de Windas". (no. 482)


25. Begrotingswijziging. (no. 483)


26. Sluiting.

De stukken liggen ter inzage:

a. uitsluitend voor de raadsleden in de voor hen bestemde leeskamer vanaf dinsdag 2 januari 2001.
b. voor een ieder, in de spreekkamer begane grond in het gemeentehuis, op donderdag 4 januari 2001, gedurende de kantooruren.

Als u stukken wilt inzien, dient u zich te melden bij de receptie en daar aan te
geven welk(e) stuk(ken) het betreft. Bij de receptie zal dan worden zorggedragen
voor het (de) betreffende stuk(ken).

Spreekrecht bezoekers raadsvergaderingen.

Niet-leden van de raad kunnen vanaf de publieke tribune het woord voeren over onderwerpen die al dan niet op de raadsagenda voorkomen.

Wie daarvan gebruik wil maken, dient daarvan tenminste 24 uur vóór de vergadering mededeling te doen aan de gemeentesecretaris, onder opgave van het onderwerp.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie