Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Informatie aanslag hondenbelasting 2001 Etten-Leur

Datum nieuwsfeit: 08-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Etten-Leur

Informatie over de aanslag hondenbelasting 2001

De gemeente Etten-Leur heeft, met dagtekening 8 januari 2001, de aanslagen hondenbelasting 2001 met daarbij ingesloten de hondenpenning(en) voor dit jaar verstuurd.

Algemeen

Onder de naam "hondenbelasting" wordt een belasting geheven voor het houden van honden binnen de gemeente Etten-Leur. Belastingplichtig is de houder van één of meer honden.

Uitgangspunt is dat de kosten van de hondenuitlaatterreinen, van de hondenwachter, de hondencontroleur en de administratiekosten betaald moeten kunnen worden uit de opbrengst hondenbelasting.

Tarief

De tarieven voor 2001 zijn met 3% verhoogd.

Het tarief bedraagt Hfl. 75,60 voor de eerste hond en Hfl. 190,20 voor iedere volgende hond. Eigenaren van kennels die een registratie van de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland hebben, betalen Hfl. 456,00 per jaar, per kennel.

Betaling

Betaling kan geschieden door:

1. gebruik te maken van bijgevoegde acceptgiro.
2. overschrijving op bankrekening 28.50.39.075 ten name van de gemeente Etten-Leur, met vermelding van het aanslagnummer en het stamnummer.

3. per kas bij de kassier in het gemeentehuis bij de afdeling Financiën op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

4. telebankieren, met de keuze "per acceptgiro" en met vermelding van het betalingskenmerk.

De aanslag moet in één keer vóór de op de voorzijde vermelde vervaldag, van 8 februari 2001, betaald zijn. Indien u de aanslag niet tijdig kunt betalen, kunt u bij de afdeling Financiën informatie inwinnen over het treffen van een betalingsregeling.

Bezwaren

Tegen deze aanslag kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij de chef van de afdeling Financiën, Postbus 10.100 te 4870 GA Etten-Leur. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na de dagtekening van het aanslagbiljet. Het bezwaarschrift bevat tenminste: uw naam en adres, een dagtekening, een ondertekening en een motivering waarop het bezwaar-schrift berust.
De verplichting tot betaling wordt niet zonder meer geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Op uw verzoek kan de comptabele van de gemeente Etten-Leur uitstel van betaling verlenen voor het in geschil zijnde bedrag.

Vrijstelling

Vrijstelling van hondenbelasting kan worden verleend aan eigenaren van kennels die een vergunning hebben als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de dierenbescherming (Honden- en Kattenbesluit).

Er geldt ook een vrijstelling voor honden die uitsluitend dienen om blinde personen te leiden en voor honden die door de "Stichting sociale honden voor gehandicapten Nederland" ter beschikking zijn gesteld.

Aangifteplicht

In Etten-Leur zijn inwoners die één of meer honden houden, verplicht om hiervan aangifte te doen bij de gemeente, afdeling Financiën. Ook een wijziging van het aantal honden dat men houdt dient gemeld te worden. De aangifte bestaat uit het invullen van een aangifteformulier, dat op verzoek wordt verstrekt. Dit op deze Internetsite in de rubriek "Wonen". Na aangifte wordt de hondenpenning toegezonden. De hond moet dit herkenningsteken altijd dragen.

Inlichtingen

Indien u nadere informatie wenst over deze aanslag, kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën (telefoon 076-5024437 of 5024376).
Hiervoor is ook het gemeentehuis geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie