Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Zonder vernieuwing geen Paars'

Datum nieuwsfeit: 09-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
D66

9 januari 2001

ZONDER VERNIEUWING GEEN PAARS

Thom de Graaf en Bert Bakker

Paars staat onder druk. Althans, die indruk ontstaat bij lezing van de politieke commentaren van de afgelopen weken. Paars wordt steeds meer geassocieerd met verpoldering, met stilstand en met het niet oplossen van problemen in de samenleving. Hoewel dit beeld op veel terreinen niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, geeft het wel te denken. De door D66 in 1994 aangedreven samenwerking tussen rechts-liberalen, sociaal-democraten en sociaal-liberalen betekende een einde van de oude politieke scheidslijnen. Niet alleen werd de macht van de traditionele middenpartij doorbroken, ook bleek samenwerking tussen vroegere tegenpolen in sociaal-economisch opzicht vruchtbaar. Sociale ideologieën werden overbrugd, deregulering en marktwerking zorgden voor het aantrekken van de economie en de langdurige werkloosheid werd succesvol aangevallen. Nieuw beleid werd ingezet, bijvoorbeeld bij de grote steden, de mestproblematiek, de belastingherziening. Immateriële wetgeving die jarenlang was geblokkeerd door het CDA werd in betrekkelijk korte tijd gerealiseerd. Het bij de Eerste Kamer liggende euthanasievoorstel is daarvan een goed voorbeeld. De meerwaarde van paars was ook voor D66 in de afgelopen jaren aantoonbaar. Een belangrijke doelstelling van sociaal-liberalen is immers het afbreken van rigide tegenstellingen die pragmatische oplossingen in de weg staan.

Of paars ook in de toekomst meerwaarde heeft, staat te bezien. Natuurlijk is de positie van D66 daarbij van belang. Niet voor niets verkozen PvdA en VVD zowel in 1998 als na de tussentijdse crisis van 1999 voor samenwerking met drie partijen. Juist binnen een driehoek is samenwerking mogelijk gebleken omdat D66 voor beide andere partijen afwisselend fungeert als contrapunt en als partner. Voor D66 is coalitiesamenwerking alleen wenselijk als daadwerkelijk wordt geïnvesteerd in maatschappelijke en politieke vernieuwing. In de huidige coalitie lijkt die vernieuwing steeds moeizamer te realiseren. In de eerste plaats omdat PvdA en VVD hun onderlinge tegenstellingen in de strijd om de kiezersgunst opnieuw oppompen. Dit leidt tot een krachtmeting zonder beweging, het bekende beeld van de sumoworstelaars. Belangrijke vraagstukken die om een oplossing vragen worden naar achteren geschoven. De oplopende omvang van het aantal arbeidsongeschikten is hiervan het beste voorbeeld. Niet deze coalitie maar een aan de SER adviserende commissie moet uitkomst bieden, zodat er bij de volgende formatie iets kan worden afgesproken. Een ander voorbeeld dreigt het ziektekostenstelsel te worden. Er groeit brede steun voor het verzekeringsprincipe in de gezondheidszorg (wie iets overkomt heeft recht op goede zorg). Dit kan via een basisverzekering die deels nominaal, deels inkomensafhankelijk wordt gefinancierd. Het kabinet zou nu tot besluiten moeten komen. In plaats hiervan heeft het er alle schijn van dat PvdA en VVD ook dit vraagstuk willen ophouden om er in verkiezingstijd nog een (schijn-) gevecht over te kunnen voeren.

Ook op andere terreinen van maatschappelijke vernieuwing schiet het niet echt op.. Natuurlijk ergeren wij ons aan het gemak waarmee de noodzaak van democratische vernieuwing binnen zowel VVD als PvdA wordt gemarginaliseerd. Dat is overigens bij CDA en zelfs GroenLinks niet veel beter. Er bestaat geen land in Europa waar de heersende politieke elite zo zelfvoldaan is over de kwaliteit van de democratie als in Nederland. En geen land loopt zo achter op dit punt, wij zijn het gidsland voor gebreken.

De politieke agenda van de komende jaren zal voor elke coalitie in het teken moeten staan van vernieuwing. Prioriteit hierbij hebben de kwaliteit van de publieke dienstverlening en de ontwikkeling van de kenniseconomie. Terecht maken mensen zich steeds meer zorgen over de schrale staat van de publieke sector, de derdehands computers in slecht onderhouden schoolgebouwen of de gebrekkige veiligheidszorg met onvoldoende en slechtbetaalde agenten. In de gezondheidszorg worden de patiënt en zijn noden gelukkig weer centraal gesteld, ook al kost dit miljarden extra. Maar het zorgtekort kan niet worden opgeheven als wij niet ook investeren in de mensen die de zorg bieden. In de eerste plaats is dus een overtuigend plan nodig om de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden in de publieke sector te verbeteren. Menselijk kapitaal is het belangrijkste instrument van de publieke dienstverlening, of het nu om onderwijs, veiligheid of zorg gaat. Geen algemene loonronden maar een gerichte aanpak om het werk van leraren, verpleegkundigen, politiemensen en specifieke groepen ambtenaren aantrekkelijker te maken.

De ontwikkeling van de kenniseconomie vraagt evenzeer om gericht beleid. Niet alleen in geld maar ook in inspanning. Het gaat om een omschakeling naar de informatiemaatschappij waarbij de overheid het voortouw moet nemen. Onderwijs speelt daarin een cruciale rol. Met kleine verbeterslagjes in de basisvorming en het studiehuis komen we er niet. Grotere concurrentie tussen onderwijsinstellingen, meer vrijheid voor ouders om te kiezen, scholing als permanent traject en veel betere uitrusting van leerlingen en scholen zijn nodig. De publieke financiering van het onderwijs schiet, ondanks extra middelen in deze kabinetsperiode, volstrekt tekort. Ruim onder het OESO-gemiddelde en dat voor een land dat zich laat voorstaan op zijn economische kracht.
De effecten zijn meetbaar: verwaarloosde schoolgebouwen, achtergebleven scholing, slechte arbeidsomstandigheden en gebrekkige toepassing van ICT. Bovendien is door een doorgeslagen gelijkheidsdenken en financiële armoede in de afgelopen twintig jaar een schaalvergroting in het onderwijs opgetreden die van leerlingen nummers en van leraren bureaucraten heeft gemaakt. Vernieuwing van het onderwijs betekent dus vooral meer ruimte, meer geld en hogere ambities.

De overheid zal maatschappelijke vernieuwing mogelijk moeten maken. De inspanning moet niet alleen financieel zichtbaar zijn. De veiligheidszorg is bijvoorbeeld nog steeds ondermaats georganiseerd. Teveel verschillende instanties die te vaak naar elkaar wijzen en zonder centrale regie. Grote steden krijgen tegenwoordig veel verantwoordelijkheden toegedicht, maar onvoldoende bijbehorende bevoegdheden. De organisatie van de nationale overheid zelf is bovendien volstrekt negentiende eeuws gebleven. Terecht wordt tegenwoordig een pleidooi gehouden voor prestatiegerichte afspraken als de overheid meer geld in onder meer gezondheidszorg steekt. Maar dan moet die overheid zelf niet log bureaucratisch blijven opereren. Geen dertien onverenigbare departementen meer die vooral als belangenkokers dienen. Een flexibele overheid moet maatschappelijke problemen als uitgangspunt nemen in plaats van de historie. In een kleiner "kernkabinet" zijn ministers als portefeuillehouder verantwoordelijk voor de aanpak van maatschappelijke problemen terwijl staatssecretarissen zich richten op de beleidsuitvoering door de onderdelen van de rijksdienst.

De urgentie van een vernieuwingsbeleid is kortom groot. Het is niet verantwoord als we daarvoor moeten wachten op een volgend kabinet, ook al lijdt paars een beetje aan de wet van het grensnut. De cruciale vraag is of de coalitiepartijen de ambitie hebben om nog deze periode de aanzet tot die vernieuwing te geven.
In de komende weken vindt het gesprek plaats over de ruimte voor noodzakelijke investeringen in 2001 en 2002. D66 houdt daarbij vast aan de verworvenheid van een verstandig begrotingsbeleid en aan de scheiding tussen inkomsten en uitgaven. Zeker nu de economische groei weer wat lijkt af te vlakken is dit nodig.
Niettemin zal er meer ruimte moeten worden gevonden voor zorg, onderwijs en veiligheid. Bij de ontwikkeling van de kenniseconomie gaan bovendien de kosten voor de baat uit. Gezocht zal moeten worden naar een evenwicht tussen versnelde reductie van de staatsschuld en aflossing van wat je de maatschappelijke schuld zou kunnen noemen. Voor verdere grootscheepse lastenverlichting bestaat inmiddels weinig reden meer. Maar voor een overtuigende aanpak van het arbeidsmarktprobleem in de collectieve sector des te meer. Daarom bepleiten wij met terugwerkende kracht uit te gaan van een reële loonraming voor de collectieve sector. Deze correctie op het uitgavenkader van het regeerakkoord schept de noodzakelijke ruimte. De "zegen van Zalm", de scheiding van inkomsten en uitgaven, blijft in stand. Wij kunnen zonder onnodige risico's gebruik maken van de huidige economische mogelijkheden om de samenleving voor te bereiden op de toekomst. Voorlopig heeft paars dit nog in handen. Want de toekomst begint nu en niet pas in de zomer van 2002.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...