Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verzelfstandiging werkzoorzieningschap WEZO Hattem

Datum nieuwsfeit: 09-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem


Verzelfstandiging werkzoorzieningschap wezo


De raad heeft op 19 oktober 2000, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 oktober 2000, besloten in te stemmen met de verzelfstandiging van Werkvoorzieningschap WEZO met ingang van
1 januari 2001.


Voorjaar 1999 legde WEZO de deelnemende gemeenten een plan tot wijziging van de bestuursstructuur voor.
Een aantal overwegingen, niet alleen van de zijde van WEZO maar eveneens van gemeentelijke zijde, heeft geleid tot de wens de huidige bestuursstructuur te moderniseren. Zo sluit de huidige bestuursstructuur niet langer aan bij de nieuwe verhoudingen tussen (lokale) overheid en particulier initiatief welke worden gekenmerkt door een grotere afstand tussen beleid (regie) en uitvoering. Ook past deze minder bij de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening welke mede op dat principe is gestoeld. Verder wordt de huidige structuur door WEZO als belemmerend ervaren waar het gaat om het spanningsveld tussen sociale en bedrijfseconomische doelstelling, om het imago in de markt, om de financiële bedrijfsrisico's, de samenwerking met marktpartijen en waar het gaat om marktconforme arbeidsvoorwaarden.

De conclusies luiden dat verzelfstandiging een belangrijke impuls kan zijn om te komen tot de gewenste verzakelijking van de relatie tussen overheid en uitvoerder. Het schept voor WEZO de noodzakelijke voorwaarde om te komen tot een flexibeler en slagvaardiger organisatie. Duidelijk is thans dat nog een aantal gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling het voorstel in de raad moeten brengen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie