Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Veiligheid fietsers gebaat bij provinciale subsidieverdeling

Datum nieuwsfeit: 09-01-2001
Bron: Provincie Noord-Hollan
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

¦ Commissie Beleidsevaluatie Persbericht

Fietsers en veiligheid gebaat bij provinciale subsidieverdeling

De provinciale Commissie Beleidsevaluatie is tevreden over de manier waarop de provincie Noord-Holland de rijkssubsidies voor kleine infrastructuurprojecten verdeelt. De commissie heeft onderzoek laten doen naar de effectiviteit bij het verstrekken van deze zogeheten Gebundelde Doeluitkeringen (GDU), die door gemeenten en waterschappen worden gebruikt om bijvoorbeeld fietspaden, rotondes of verkeersdrempels aan te leggen. De provincie blijkt gemeenten en waterschappen echt te stimuleren om zulke - nuttige - verkeersprojecten uit te voeren. Bovendien zijn alle gelden inderdaad volledig besteed aan projecten op het gebied van verkeer en vervoer.

Aanbeveling: vooruitbetalen en fondsen bundelen
De commissie constateert dat de afhandeling en uitbetaling van de projectsubsidies te traag verlopen. Zij doet daarom de aanbeveling om een voorschot te betalen zodra een project is goedgekeurd. Een andere belangrijke aanbeveling van de commissie is om de verschillende infrastructuurfondsen in één mobiliteitsfonds te bundelen. Daardoor wordt het mogelijk om één toetsingskader op te stellen, wat de regeling makkelijker uitvoerbaar maakt en waardoor beter bewaakt kan worden hoe het geld besteed wordt.

Subsidies geven gemeenten beleidsruimte
Sinds 1995 verdeelt de provincie jaarlijks ongeveer 25 miljoen gulden aan rijkssubsidie onder alle gemeenten en wegbeherende waterschappen binnen Noord-Holland, met uitzondering van het Regionaal Orgaan Amsterdam. Dit zijn zogenaamde GDU-gelden, bedoeld voor kleine infrastructurele projecten. Wegbeheerders worden namelijk geacht zelfstandig het landelijke verkeer- en vervoerbeleid uit te voeren, zoals stimulering van fietsgebruik, of vergroten van de verkeersveiligheid. Deze subsidies moeten daarbij helpen. In de periode 1996 tot en met 1999 hebben die lagere overheden voor ruim 150 miljoen aan infrastructuur gerealiseerd in Noord-Holland, waarvan ongeveer de helft betaald werd uit deze subsidie Gebleken is dat de subsidies inderdaad de aanleg van infrastructuur versneld hebben en dat dankzij de gelden gemeenten ook andere fiets- en verkeersveligheidsprojecten, die nog de wachtlijst stonden, konden uitvoeren.

Provincie wil aanbevelingen voor toekomstige subsidieverdeling De regeling waarbij de provincies deze rijksgelden verdelen onder wegbeheerders, is nog niet definitief. Het rijk moet nog besluiten of de middelen worden verdeeld tussen provincie- en gemeentefondsen, of dat een dergelijke doeluitkering in stand blijft. Provinciale Staten vonden nu het onderzoek naar het GDU-beleid vooral belangrijk, omdat zij - met het oog op de toekomst - wilden vaststellen hoe effectief de huidige werkwijze en de gehanteerde criteria zijn. Dat blijkt nu goed te voldoen.

Beleidsevaluatie als instrument om te kunnen bijsturen De Commissie Beleidsevaluatie laat jaarlijks drie evaluatieonderzoeken uitvoeren. De onderwerpen van evaluatie worden regelmatig door de commissie geïnventariseerd. Prioriteit krijgen uiteindelijk evaluaties die vanuit politiek-bestuurlijk oogpunt het meest urgent zijn. Op basis van de resultaten van het onderzoek stelt de commissie een advies op. Provinciale Staten willen zo meer inzicht krijgen in de effectiviteit van beleid, om zo tijdig en succesvol bij te kunnen sturen

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie