Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Waalre: Inspraak bestemmingsplan Aalst

Datum nieuwsfeit: 09-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Waalre


GEMEENTE WAALRE PERSBERICHTEN

Terug naar gemeente Waalre actueel


Leerling stratenmakers in waalre

Inspraak voorontwerp bestemmingsplan aalst

Oplevering natuurbouwplan en start bouwplan ekenrooi-oost

LEERLING STRATENMAKERS IN WAALRE

Op 12 januari aanstaande bezoekt wethouder P.T. Kloos, portefeuillehouder van ondermeer civieltechniek en verkeer, om 10.00 uur de leerling stratenmakers die op dit moment bezig met het herstel van het trottoir in de Brabantialaan. De leerling stratenmakers zijn in dienst bij het Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen Grond-, weg- en waterbouw (SPG) en werken via hen voor projecten bij gemeenten. Zij voeren al geruim een maand werkzaamheden aan de weg uit in opdracht van de gemeente Waalre.

De Gemeente Waalre heeft firma de Bont BV uit Veldhoven opdracht verleend om door de SPG-stratenmakers het trottoir van de Brabantialaan tussen het bedrijfspand van Brabantia en de ingang van het sportpark in Aalst te hertegelen. Naar verwachting zullen de leerling stratenmakers hun werkzaamheden in Waalre medio januari 2001 afronden. Daarna vertrekt de ploeg waarschijnlijk naar de gemeente Best.

Projecten

In Waalre zijn de stratenmakers al voor kerst 2000 begonnen met het herstraten van Markt in Waalre, een gedeelte van het Gebroeders De Koningplantsoen en de Henricus de Waderloolaan. Ook hebben zij een gedeelte van De Voort in Aalst bestraat. Nu vernieuwen zij het noordelijk trottoir van de Brabantialaan tussen het bedrijfspand van Brabantia en de entree van het sportpark Aalst aan de Sophiastraat. Eerdere projecten die leerling stratenmakers van het SPG in Waalre hebben uitgevoerd zijn de aanleg van een nieuwe rijweg in de Hulterbussel in Waalre en het herstraten van een rijweg op de Markt in Waalre.

SPG

SPG bestaat uit een groep wegenbouwbedrijven die met gemeenten samenwerkt om in de toekomst over voldoende wegenbouwers in de sector te beschikken. Er is namelijk behoefte aan goed opgeleide mensen in de groeiende wegenbouwsector. De gemeenten in de regio geven aan lidbedrijven opdracht om wegwerkzaamheden door de leerlingen uit te laten voeren. In zo'n project stelt de aannemer die lid is van de SPG machines en materialen beschikbaar. Onder begeleiding van een leermeester van de SPG dragen de leerlingen zorg voor de aanleg van nieuwe wegen of het herstel van bestaande wegen.

Leren en werken

De leerlingen gaan met de SPG een `leer-arbeidsovereenkomst' aan waarna de opleiding met een examen afgerond wordt. Alle aspecten die de wegenbouw bevat worden belicht zodat na afronding van de opleiding een betaalde baan in de sector gegarandeerd kan worden. Het SPG leidt op tot ondermeer wegenbouwer/-stratenmaker, vakman spoorlegger/wisselbouwer en machinist van wegenbouwmachines en kranen. Met de leus `Je toekomst ligt op straat' werft SPG kandidaten. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij SPG op telefoonnummer: 0164
- 255 605.

Waalre, 8 januari 2001

Terug naar index

10 JANUARI: INFORMATIE-AVOND IN 'T HAZZO, TROLLIUSLAAN 7 IN WAALRE

Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Aalst

In januari 2001 kunnen inwoners van Waalre hun mening geven over het voorontwerp van het bestemmingsplan Aalst. Op termijn gaat dit plan gelden voor het gehele bebouwde gebied van het kerkdorp Aalst, het villagebied ten zuiden van het kerkdorp én de wijk Voldijn. Echter, de planvorming bevindt zich in de beginfase. Hierna wordt nog een aantal vervolgstappen - met inspraakmomenten - gezet. Desondanks is het zeer zinvol om nu al mee te praten over het plan. Want mede aan de hand van de tijdige inbreng van belanghebbenden kan de kwaliteit van het uiteindelijke plan worden verhoogd.

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt van 4 januari 2001 t/m 31 januari 2001 voor belangstellenden ter inzage in het gemeentehuis. Bovendien wordt op 10 januari 2001 een informatiebijeenkomst gehouden in 't Hazzo, Trolliuslaan 7 te Waalre. Tijdens deze bijeenkomst, die om 19.30 uur begint, wordt het voorontwerp toegelicht en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Belanghebbenden kunnen hun mening en opmerkingen gedurende de inzageperiode schriftelijk kenbaar maken aan het college van Burgemeester en Wethouders van Waalre, postbus 10.000, 5580 GA Waalre. De reacties worden betrokken bij de volgende fase van de planvorming.

Standaardisering

Als gevolg van wijzigende inzichten en omstandigheden in de loop der tijd, moeten bestemmingsplannen periodiek worden geactualiseerd. In Aalst speelt echter meer mee. Het plangebied telt momenteel 39 bestemmingsplannen met een grote variëteit aan voorschriften. Dit komt de duidelijkheid voor én gelijkheid van bewoners niet ten goede. Bovendien zijn veel van deze plannen niet meer van deze tijd.

Door het opstellen van één nieuw bestemmingsplan voor het hele plangebied, kan uniformiteit in bouwmogelijkheden worden bereikt. Voorbeeld: in het voorontwerp bestemmingsplan Aalst zijn de bouw- en verbouwmogelijkheden voor vergelijkbare typen woningen zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Bovendien is aansluiting gezocht bij andere actuele bestemmingsplannen, zoals het bestemmingsplan `Waalre-dorp'.

Vooronderzoek

Bij een bestemmingsplanherziening moet de gemeente onderzoek verrichten naar de bestaande toestand én de mogelijke en gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied. Voor het bestemmingsplan Aalst is een uitgebreid inventarisatierapport opgesteld. Het biedt inzicht in de bestaande situatie en in mogelijke knelpunten. Verder zijn in de afgelopen periode diverse onderzoeken verricht op verschillende terreinen, te weten: het Volkshuisvestingsplan, het Revitaliseringsplan, een distributie planologisch onderzoek en een groenstructuurplan. De resultaten van deze onderzoeken zijn gebruikt als onderlegger voor het voorontwerp bestemmingsplan Aalst.

Beheersplan

Het bestemmingsplan Aalst is vooral een `beheersplan'. Dit houdt in dat met name de huidige feitelijke situatie in het plan wordt weergegeven. Aan de andere kant is geprobeerd een - op bepaalde aspecten - zo flexibel mogelijk bestemmingsplan te maken. De flexibele regeling voorziet in de mogelijkheid van uitbreiding van gebouwen en het wijzigen van het gebruik. Zo kan ingespeeld worden op toekomstige ontwikkelingen, die op dit moment nog niet voldoende zijn uitgekristalliseerd. Via `wijzigingsbevoegdheden' wordt het mogelijk gemaakt om bestemmingen in de toekomst via een wijzigingsplan te veranderen. Met deze aanpak beoogt de gemeente Waalre enerzijds de rechtszekerheid voor burgers en anderzijds de flexibiliteit voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen zoveel mogelijk te waarborgen.

Waalre, 4 januari 2001

Terug naar index

OPLEVERING NATUURBOUWPLAN EN START BOUWPLAN EKENROOI-OOST

Op vrijdag 10 november 2000 wordt om 16.00 uur, aan de Gorlooplaan de aanleg van het natuurbouwplan én de start van de bouwwerkzaamheden in het plan Ekenrooi-Oost feestelijk gemarkeerd. Dit zal gebeuren door onthulling van een bouwbord door de heer J. Teuwen, wethouder VROM van de gemeente Waalre. Indien het weer het toelaat zullen de heren A. van Poppel, directeur van Ballast Nedam en H. Siebers, directeur van woningstichting Hertog Hendrik van Lotharingen samen met wethouder Teuwen de laatste groenvoorziening in het natuurbouwplan planten.

Het natuurbouwplan Ekenrooi-oost is 1½ ha. groot. Het noordelijk deel van het gebied is afgegraven, waardoor een `moeras-achtig gebied' is ontstaan. Het riviertje de Gorloop is voorzien van een extra lus (`by-pass') en in het gebied is een poel aangelegd. Meer zuidelijk is gekozen voor een droog hooiland. In totaal zijn een zevental terreintypen ontstaan die geleidelijk in elkaar overgaan. Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met het ministerie LNV, de provincie Noord-Brabant, het Waterschap de Dommel, IVN Waalre en Stichting Het Noord Brabants Landschap.

Start bouwwerkzaamheden

Inmiddels is gestart met het bouwrijp maken van het gebied Ekenrooi-oost. Dit houdt in dat de riolering, een bouwweg en de nutsvoorzieningen worden aangebracht. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting eind december 2000 klaar. Eind maart/begin april 2001 zal vervolgens gestart worden met de 1e fase van de woningbouw. Deze fase omvat 24 patio-bungalows en drie bouwkavels. De patio-bungalows worden gebouwd door Ballast Nedam Woningbouw, waarmee de gemeente een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten voor de ontwikkeling van het gebied Ekenrooi-Oost. In het totale plan Ekenrooi-oost zullen 132 woningen gebouwd worden.

Waalre, 9 november 2000

Terug naar index

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...