Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Hoogeveen: Koningin op bezoek op 30 april

Datum nieuwsfeit: 09-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hoogeveen

10 januari 2001

* Koningin viert Koninginnedag in Hoogeveen *
* Collecte *

* Bouw- en Woningtoezicht gesloten *

* Stadswacht wordt Bureau Toezicht Hoogeveen *
* Landelijke gedichtendag *

* Hollandscheveld op Nederland 3 *

* Informatieavond Krakeel *

* Pesse: verkeersbesluit *

* Bouwaanvragen en -meldingen *

* Verleende bouwvergunningen *

* Ontwerp-bestemmingsplan "De Santbrincke" *
* Rotonde Pesserstraat: verkeersbesluit *
* Winkelcentrum De Weide: verkeersbesluit *
* Fluitenberg: Wet Milieubeheer *

* Nieuweroord: Wet Milieubeheer *

* Nieuweroord (2): Wet Milieubeheer *

* Nieuwlande en Plesmanstraat: kennisgeving Wet Milieubeheer *
* Pesse: toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening *

* Meldingen AMvB's *

Koningin viert Koninginnedag in Hoogeveen
Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus vieren maandag 30 april Koninginnedag in Meppel en Hoogeveen. Andere leden van de Koninklijke Familie, onder wie Prins Willem-Alexander, Prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven, zullen hen vergezellen. Het is de tweede keer dat de Koningin en haar familieleden de Koninginnedagviering in Drenthe bijwonen.

Commissaris van de Koningin Relus ter Beek maakte de komst van de Koningin naar Drenthe als eerste bekend op de nieuwjaarsreceptie van de provincie in Assen. De burgemeesters van Meppel en Hoogeveen deden dat vervolgens tijdens hun eigen nieuwjaarsrecepties.

Enthousiasme in Hoogeveen

De mededeling van burgemeester Urlings op de receptie op 2 januari in de Burgerzaal van het Raadhuis leverde een enthousiast applaus op van de vele aanwezigen. In een brief aan de Koningin van 5 januari verwoordt de burgemeester dat als volgt: "Uw besluit om in Drenthe en met name Hoogeveen Koninginnedag te komen meevieren is door onze gemeenschap met gejuich begroet. Namens het gemeentebestuur en de inwoners van stad en dorpen breng ik U gaarne onze dankbaarheid over voor dit 'Koninklijk' besluit."

Voor de burgmeester is het overigens niet de eerste keer dat hij de Koningin zal ontmoeten. In 1981 werkte hij bij de gemeente Breda, die toen als eerste gemeente de Koninklijke Familie ontving op Koninginnedag. Burgemeester Urlings weet dus als geen ander dat het voor Hoogeveen een uitgelezen mogelijkheid is om samen feest te vieren.

Iedereen betrekken!

Uit de vele spontane telefoontjes met ideeën voor de viering blijkt dat ook het enthousiasme onder de bevolking groot is. Na de nieuwjaarsreceptie kwamen op uitnodiging van de burgemeester al direct enkele mensen op persoonlijke titel bij elkaar om te brainstormen. Volgende week is er een dergelijke bijeenkomst met alle verenigingen van plaatselijk belang. Ook andere organisaties uit de Hoogeveense samenleving kunnen nog bij het opstellen van het programma worden betrokken.

Inmiddels is er een kleine stuurgroep gevormd onder voorzitterschap van de burgemeester. De gemeente zal de activiteiten coördineren in samenwerking met de Stichting Viering Nationale Gedenkdagen.

Alle ideeën zijn welkom

De Koninginnedagviering is een zaak van alle mensen en organisaties in de gemeente Hoogeveen. De activiteiten op maandag 30 april zullen zoveel mogelijk uit de gemeenschap zelf moeten komen. Vrijwilligers zullen het feest dragen, al zal de organisatie zeker professioneel zijn. Hoogeveen wil zich graag in al zijn verscheidenheid van zijn beste kant laten zien! Als een moderne gemeente die trots is op heden en verleden.

Wij doen een beroep op alle inwoners van de gemeente om met zoveel mogelijk ideeën te komen. Alle suggesties, plannen en losse gedachteflitsen zijn welkom. De stuurgroep zal alle voorstellen wegen en proberen er een samenhangend programma van te maken. U kunt uw ideeën melden bij de coördinator van het gehele programma, Anne de Jonge, hoofd Kabinet & Communicatie. Zijn postadres is gemeente Hoogeveen, postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen. E-mailen kan ook, naar (a.de.jonge@hoogeveen.nl).

Hele dag activiteiten

Het programma zal uiteraard verder gaan dan het bezoek van de Koninklijke Familie, dat naar verwachting ongeveer vijf kwartier zal duren. Tijdens dat bezoek is Hoogeveen te zien op de Nederlandse televisie, maar er zullen ongetwijfeld tienduizenden mensen naar de stad komen om Koninginnedag mee te vieren. Voor die bezoekers en voor onze eigen inwoners gaan de festiviteiten na het bezoek van de Koningin gewoon door.

We gaan er een fantastische dag van maken voor de Koningin en haar gevolg, voor televisiekijkend Nederland, voor onze overige gasten en voor de Hoogeveense samenleving zelf.
Commissie Ruimtelijke Ordening
Vanavond, woensdag 10 januari, vergadert de commissie Ruimtelijke Acties oud papier

Vanavond, woensdag, 10 januari, houden de basisscholen 't Kofschip en De Schuthoek in Schutlanden een oud-papieractie. Vanaf 18.00 uur komen de afhalers bij u langs. Zet het papier gebundeld of in stevige dozen aan de straat a.u.b., niet in plastic zakken.

Morgen, donderdag 11 januari, zijn er vier inzamelingen. Allereerst van Het Spectrum, locatie zuid. U kunt tussen 14.00 en 18.00 uur uw papier inleveren bij de school aan de Mimosastraat 2. Ten tweede van De Krullevaar. De containers staan opgesteld achter de school in de Rietgans. Ten derde van De Morgenster. Vanaf 18.00 uur komt men het oud papier bij u ophalen. Het papier graag gebundeld of in dozen aan de straat zetten. Papier in plastic zakken of kratten worden niet meer meegenomen. In hofjes waar de vuilnisauto niet komt, kunt u het papier zetten waar u normaal de containers voor het huisvuil neerzet. Ten vierde is er een inzameling van De Weidebloem. De containers staan opgesteld naast de school in de Schweitzerstraat.

Collecte

Volgende week en in de week van 22 januari a.s. collecteert de Andreas Manna Stichting.

Bouw- en Woningtoezicht gesloten

De afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het Compagnieshuis is donderdag 11 januari en donderdag 1 februari 2001 de gehele dag gesloten. De sluiting houdt verband met het volgen van een cursus door de medewerkers.

Meer bevoegdheden
Stadswacht wordt Bureau Toezicht Hoogeveen

Stadswacht Hoogeveen heet sinds 1 januari jl. Bureau Toezicht Hoogeveen. De nieuwe naam houdt verband met een uitbreiding van bevoegdheden. Het college heeft de stadswachten namelijk aangewezen als toezichthouders voor een groot deel van de Algemene plaatselijke verordening (Apv).

Dat houdt in dat ze bevoegd zijn in het openbaar gebied diverse toezichttaken uit te voeren. Het gaat bijvoorbeeld om het opvragen van vergunningen, het betreden van panden en het onderzoeken van vervoermiddelen. Dit kan met name van toepassing zijn bij het toezicht houden op standplaatsen, uitstallingen, reclameborden, speelautomaten en bij evenementen. Ook zullen de mensen van Bureau Toezicht over een paar maanden bevoegd zijn verkeer te regelen.
Dit jaar zal de gemeente ook de uniformen en het logo vernieuwen. Landelijke gedichtendag

Donderdag 25 januari 2001 is het landelijke gedichtendag. In de Centrale Bibliotheek aan de Bentinckslaan in Hoogeveen is er dan een Open Podium. Dit Open Podium is toegankelijk voor iedere dichter en schrijver uit Hoogeveen en omstreken. Iedereen, ongeacht ervaring en achtergronden, krijgt de kans om met gedichten en teksten voor het voetlicht te treden.

Alle deelnemers krijgen enige tijd ter beschikking om hun eigen werk te presenteren. De lengte van de optredens is afhankelijk van het aantal deelnemers. De avond wordt omlijst met muziek.

De organisatie van de avond is in handen van de Centrale Bibliotheek te Hoogeveen, Delia Drupsteen-Bremer en Albert Metselaar. U kunt zich aanmelden via de telefoonnummers 275584 en 371968 of fax 372676, of via internet: (ametsel@rendo.dekooi.nl).

De organisatie zit te wachten op nieuw talent, maar hoopt ook te kunnen genieten van het taalspel van gevorderden, met alles daar tussenin. De bibliotheek zal de gedichten van enkele deelnemers als poster tentoonstellen. Ook getalenteerde muzikanten kunnen van de gelegenheid gebruik maken om zich tijdens het open podium te presenteren, al zijn de mogelijkheden hiervoor wel beperkt. Hollandscheveld op Nederland 3

Op 11 januari aanstaande om 20.45 uur begint op Nederland 3 het programma 'Andere tijden'. Het programma besteedt aandacht aan de Spaanse Griep, die van begin november 1918 tot half december van dat jaar in Hoogeveen en omstreken ongeveer 150 slachtoffers heeft gemaakt. Op donderdag 28 december heeft de NPS opnames gemaakt in Hollandscheveld, in het dorp en op de begraafplaats.

Het opnameteam trof op de begraafplaats een schilderachtige omgeving, omdat het hele gebied was gehuld in een dikke deken van sneeuw. Ter plaatse werd Albert Metselaar geïnterviewd, die een onderzoek publiceerde over de Spaanse Griep van 1918 in de Hoogeveensche Courant. De tekst van het onderzoek is nog te lezen via de internet-bibliotheek van Hollandscheveld en omstreken (www.hollandscheveld.nl, doorklikken naar de bibliotheek).

Verder trad de opnameploeg in gesprek met de familie Schokker uit Hoogeveen, en dhr. Jaap Damming te Heerde. Jaap Damming leed in 1918 zelf aan de Spaanse Griep, maar is deze door gekomen. Op hoge ouderdom kan hij goed vertellen over de omstandigheden in het dorp van toen en over vele andere zaken rondom oud-Hollandscheveld. Informatieavond Krakeel

In wijkcentrum De Magneet presenteert de gemeente op woensdagavond 17 januari de plannen voor verbetering van de Kanaalstrook Krakeel. De informatieavond is bestemd voor de buurtbewoners, maar andere belangstellenden zijn natuurlijk ook van harte welkom. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Kortgeleden is de gemeente gestart met het uitvoeringsproject Kanaalstrook. In het kader van het Wijkontwikkelingsplan Krakeel is een plan gemaakt waarin zoveel mogelijk de wensen van bewoners zijn verwerkt. Zij konden hun mening over de wijkontwikkeling geven via een vragenlijst. Een aantal buurtbewoners nam deel aan een werkgroep Kanaalstrook. Anderen spraken mee over het Wijkontwikkelingsplan in bijvoorbeeld het wijkplatform.

Tijdens de informatieavond presenteren wij de laatste stand van zaken en komt de voorgeschiedenis aan bod. Uiteraard is er volop gelegenheid om vragen te stellen en uw mening te geven. De gemeente wil graag horen wat u als buurtbewoner van de plannen vindt. Vanaf 15 januari kunt u de tekening met toelichting al bekijken in het infocentrum in De Magneet.
De Restgoedwagen van kringloopbedrijf Het Goed rijdt in de hele gemeente. Elke maand komt de wagen ook bij u in de straat. Hieronder de spelregels op een rijtje.

Mededelingen

Pesse: verkeersbesluit

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij hebben besloten om de maximum toegestane snelheid bij de verkeerstafel nabij de school met de bijbel, De Akker, aan de Hoogeveenseweg te Pesse terug te brengen van 80 km per uur naar 30 km per uur.

Tegen dit besluit kunt u beroep worden instellen.

Nadere informatie vindt u in de officiële publicatie op het publicatiebord aan het gemeentehuis. U kunt ook terecht voor informatie bij de afdeling Verkeer in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24, telefoon 291646.

Bouwaanvragen en -meldingen

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen maken bekend dat in de periode van 27 december 2000 tot en met 5 januari 2001 de volgende bouwaanvragen zijn ontvangen:
* H. Smeenk, vervangen van twee bergingen, Oostopgaande 11
* Stichting Kinderopvang Hoogeveen, verplaatsen van een kinderdagverblijf, De Wanne

* H.G. Strijker, bouwen van een erker, Roggekamp 2-4
* J. Dekker, bouwen van een geitenstal, Meerboomwge-Zuid 15
* P.H. ten Kate, verbouwen en uitbreiden van een woning, Otto Zomerweg 49

* P.B.A.M. Rutjes, herbouwen van een schuur, Nijstad 5
Nadere informatie over bovengenoemde bouwplannen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis).

Verleende bouwvergunningen


* E.G. de Boer - H.O.D.N. EDBO, voor het bouwen van een winkelpand met drie appartementen aan de Hoofdstraat 232 te Hoogeveen;
* J.G. Oving, voor het verbouwen van een garage en het bouwen van een berging aan De Drift 14 te Hoogeveen;

* W.W.L. Mensen, voor het bouwen van een berging en een luifel aan de woning aan de Klijnsmastraat 15 te Hoogeveen;
* L.R. Bergström, voor het plaatsen van twee dakkapellen op de woning aan De Rietgans 107 te Hoogeveen;

* J.T. Sikkema, voor het plaatsen van een dakkapel op de woning aan de Koekoeklaan 27 te Hoogeveen;

* M. Tuin, voor het uitbreiden van twee woningen aan de Prieswijk 50/52 te Elim;

* F. Kikkert, voor het bouwen van een bedrijfswoning met loods aan de Gosem Engelsstraat 1 te Elim;

* J. Blokzijl, voor het uitbreiden van de woning aan de Otto Zomerweg 63 te Hollandscheveld;

* J.L. Veerbeek, voor het verbouwen van een gedeelte van de schuren tot woning ter vervanging van de bestaande woning aan de Middenraai 72 te Nieuweroord;

* J. Moes, voor het verbouwen van de woning en het bouwen van een kap op de garage aan de Hendrik Reindersweg 15 te Pesse.

Nadere informatie over deze verleende bouwvergunningen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Tegen deze verleende bouwvergunningen kan binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Ontwerp-bestemmingsplan "De Santbrincke"

In het Spaarbankbos aan de noordkant van Hoogeveen langs de weg Hoogeveen-Pesse hebben burgemeester en wethouders een bestemmingsplan voorbereid ten behoeve van het woongebied De Santbrincke, bestaande uit 45 bungalows. De regeling beoogt aan de eigenaren/bewoners van de woningen duidelijkheid te verschaffen met betrekking tot mogelijkheden voor uitbreiding van hun woningen, het oprichten van aan- en bijgebouwen en het plaatsen van erf- en terreinafscheidingen.

Het ontwerp-bestemmingsplan "De Santbrincke", inclusief de bijbehorende welstandsnotitie, ligt vanaf 11 januari 2001 op werkdagen tijdens kantooruren gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. Op verzoek kan het ontwerp-bestemmingsplan gedurende deze termijn ook op dinsdagen buiten kantooruren worden ingezien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer) aan het Raadhuisplein. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met de heer Supusepa van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer: 0528 - 291702.

Tijdens de periode van terinzagelegging wordt aan een ieder gelegenheid geboden schriftelijk een zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan, alsmede over de bijbehorende welstandsnotitie kenbaar te maken. Reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Hoogeveen, postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen.

Rotonde Pesserstraat: verkeersbesluit

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij besloten hebben het kruispunt Van Limburg Stirumstraat/Stationsstraat/Pesserstraat/Industrieweg te wijzigen in een rotonde en hiervoor de bebording aan te passen.

Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de officiële publicatie op het publicatiebord aan het gemeentehuis en naar de afdeling Verkeer in het gebouw aan het Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen (telefoonnummer 0528-291646).

Winkelcentrum De Weide: verkeersbesluit

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij hebben besloten winkelcentrum De Weide te Hoogeveen aan te wijzen als voetgangersgebied.

Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de officiële publicatie op het publicatiebord aan het gemeentehuis en naar de afdeling Verkeer in het gebouw aan het Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen (telefoonnummer 0528-291646).

Fluitenberg: Wet Milieubeheer

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen maken met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3:31 juncto 3:19, tweede lid, onder b van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat zij naar aanleiding van het verzoek van mevrouw G. Middelveld-Hummel voornemens zijn over te gaan tot het intrekken van de op 31 maart 1993 verleende milieuvergunning voor het uitbreiden/wijzigen (artikel 6a Hinderwet) van een pluimveeopfokbedrijf, gelegen aan de Fluitenbergseweg-Oost 12 te Fluitenberg.

De reden van het verzoek is gelegen in het feit dat mevrouw Middelveld-Hummel deelneemt aan de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie voor beëindiging van een veehouderijtak in het kader van deze regeling is dat de milieuvergunning voor de veehouderij wordt ingetrokken.

Na toetsing van het verzoek is ons niet gebleken dat zich bij inwilliging hiervan feiten en/of omstandigheden voordoen waartegen het belang van de bescherming van het milieu zich verzet.

Het ontwerp-besluit en andere op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen vanaf 11 januari 2001 tot en met 25 januari 2001 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-inspectie en -vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (Compagnieshuis). Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Op verzoek kunnen de stukken op dinsdagen ook buiten kantooruren worden ingezien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer, Raadhuisplein).

Na deze periode zijn de stukken uitsluitend tijdens de kantooruren op genoemde afdeling in te zien. Deze regeling geldt gedurende de gehele procedure, dat wil zeggen tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen ons besluit op het verzoek.

Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen schriftelijk door een ieder tot en met 25 januari 2001 bij ons worden ingediend. Degene, die schriftelijk zijn bedenkingen tegen het ontwerp inbrengt, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met zijn bedenkingen bij ons worden ingediend.

Tot slot vestigen wij er uw aandacht op, dat alleen zij, die bedenkingen hebben ingebracht op de vorenomschreven wijze, alsmede zij, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit, naar aanleiding van ons besluit te zijner tijd bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep kunnen instellen.

Nieuweroord: Wet Milieubeheer

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, maken met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3:19, tweede lid, onder b en 3:30, eerste lid van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat zij van plan zijn om nadere eisen te stellen op grond van voorschrift 1.2.a. uit het Besluit mestbassins milieubeheer voor de varkenshouderij van maatschap A.J. Beumer en H.M. Beumer-Heuver, Calkoenswijk 14 te Nieuweroord .

De nadere eisen hebben betrekking op het toestaan van een kortere afstand tussen het mestbassin en het dichtstbijgelegen voor verzuring gevoelig gebied dan voorschrift 1.1.a. van het Besluit mestbassins milieubeheer voorschrijft.

Het ontwerp-besluit en andere op deze zaken betrekking hebbende stukken liggen vanaf 11 januari 2001 tot en met 25 januari 2001 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-inspectie en Vergunningen, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen. Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Op verzoek kunnen de stukken op dinsdagen ook buiten kantooruren worden ingezien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer, Raadhuisplein).

Na deze periode zijn de stukken uitsluitend tijdens kantooruren op genoemde afdeling in te zien. Deze regeling geldt gedurende de gehele procedure, dat wil zeggen tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen onze besluiten.

Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen schriftelijk door een ieder tot en met 25 januari 2001 bij ons college worden ingediend. Degene, die schriftelijk zijn bedenkingen tegen het ontwerp inbrengt, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met zijn bedenkingen bij ons college worden ingediend.

Indien u daaraan behoefte heeft, kan tot het einde van de ter inzage legging gelegenheid worden geboden tot een gedachtewisseling over het ontwerp-besluit. Om praktische en organisatorische redenen verzoeken wij u een dergelijk gesprek zo spoedig mogelijk, eventueel telefonisch, aan te vragen. Telefoonnummer 0528-291613 of 291615 (doorkiesnummers).

Tot slot vestigen wij er uw aandacht op, dat alleen zij, die bedenkingen hebben ingebracht op de vorenomschreven wijze, alsmede zij, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit, naar aanleiding van onze besluiten te zijner tijd bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep kunnen instellen.

Nieuweroord (2): Wet Milieubeheer

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, maken met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:44 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat zij op 2 januari 2001 een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer hebben verleend naar aanleiding van de aanvraag van Maatschap A.J. Beumer en H.M. Beumer-Heuver te Nieuweroord voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor een varkenshouderij, gelegen aan de Calkoenswijk 14 te Nieuweroord.

Het besluit is ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp niet gewijzigd. Aan het besluit zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu.

Het besluit en andere op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen vanaf 11 januari 2001 tot en met 22 februari 2001 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-inspectie en -vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (stadskantoor). Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Op verzoek kunnen de stukken op dinsdagen ook buiten kantooruren worden ingezien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer, Raadhuisplein).

Op grond van het bepaalde in de artikelen 20.1, lid 1, 20.6 en 20.7 van de Wet Milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene Wet Bestuursrecht staat tot en met 22 februari 2001 beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

a. Degenen die overeenkomstig de artikelen 3:24 of 3:25 van de Algemene Wet Bestuursrecht schriftelijk dan wel mondeling bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit. b. De adviseurs die overeenkomstig artikel 3:23 van de Algemene Wet Bestuursrecht advies hebben uitgebracht over het ontwerp-besluit.
c. Degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het geven van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.
d. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit.

Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan.

Indien het besluit tevens betrekking heeft op het oprichten of veranderen van een inrichting, dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet, dan wordt het besluit ingevolge het bepaalde in artikel 20.8 van de Wet Milieubeheer niet eerder van kracht dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend.

Het beroepschrift en het eventueel in te dienen verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, respectievelijk aan de voorzitter van deze afdeling, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage.

Nieuwlande en Plesmanstraat: kennisgeving Wet Milieubeheer

(Verklaring van acceptatie melding op grond van artikel 8.19 van de Wet Milieubeheer.)

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, maken met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 8.19 van de Wet Milieubeheer en 6.1 van het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit Milieubeheer bekend, dat op respectievelijk 20 december 2000 en 21 december 2000 meldingen zijn geaccepteerd van:
A De heer H.J. Hemmink, Johannes Poststraat 7 te Nieuwlande. B Machinefabriek Inmeo, Plesmanstraat 39 te Hoogeveen.

De meldingen hebben betrekking op:
A Het gedeeltelijk intrekken en gedeeltelijk veranderen van een varkenshouderij.
De op 26 juni 1997 vergunde activiteiten zijn voor een deel gerealiseerd. Een deel van de op 26 juni 1997 vergunde veestallen wordt niet meer gerealiseerd, in plaats daarvan wordt één van de stallen uitgebreid met een aantal extra varkensboxen. Daarnaast zal één berging worden omgebouwd tot ziekenboeg. Door deze wijzigingen daalt de ammoniakemissie van 11.328 kg naar 5.718 kg. Het aantal mestvarkeneenheden daalt van 3.984 naar 2.130 mestvarkeneenheden.

B De melding heeft betrekking op het verdubbelen van de oppervlakte van het bedrijf ten behoeve van het realiseren van een kantine en het vergroten van de bedrijfshal. De bedrijfsactiviteiten blijven ongewijzigd.

De onderhavige veranderingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichtingen verleende vergunningen of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar de veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichtingen ingevolge de vergunningen en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mogen veroorzaken.

De onderhavige veranderingen leiden niet tot andere inrichtingen dan waarvoor vergunningen zijn verleend. De veranderingen voldoen derhalve aan artikel 8.19 tweede lid, aanhef en onder a. Daarnaast zien wij geen aanleiding voor toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer, zodat de meldingen door ons zijn geaccepteerd.

De meldingen en de daarbij behorende stukken kunnen van 11 januari 2001 tot en met 22 februari 2001 op werkdagen tijdens kantooruren worden ingezien bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-inspectie en -vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (stadskantoor). Indien gewenst kan een mondelinge toelichting worden verkregen.

Belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met de besluiten inzake de afgifte van de verklaring kunnen tegen de besluiten tot en met 22 februari 2001 bezwaar maken bij ons college. Daarnaast kan bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het adres is Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Pesse: toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplannen ten behoeve van de volgende bouwaanvragen: 1. A. Beijering, voor het uitbreiden van de woning aan De Hoorns 4 te Pesse;
2. A. Schonewille, voor het uitbreiden van de woning aan De Marke 25 te Pesse.
De bouwaanvragen liggen met ingang van donderdag 10 januari 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent de aanvragen bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Meldingen AMvB's

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, maken met inachtneming van het bepaalde in artikelb8.41, lid 4 van de Wet Milieubeheer bekend, dat in de periode van 11 november 2000 tot en met 5 december 2000 diverse meldingen zijn ontvangen van inrichtingen die vallen onder een Algemene Maatregel van Bestuur als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer.

De navolgende meldingen zijn ingediend:

* Besluit gasdrukregel- en meetstations Milieubeheer: N.V. Rendo, voor het oprichten van een aardgasreduceerkast op perceel sectie T nr. 1536 aan de Wijsterseweg te Hoogeveen ter vervanging van de aardgasreduceerkast nabij perceel Wijsterseweg 19.
* Besluit woon- en verblijfsgebouwen Milieubeheer: Handje Kontantje Uitgeverij B.V., voor het uitbreiden van het bestaande bedrijf met een kantoorgedeelte gelegen aan de Marconistraat 21 te Hoogeveen.
* Besluitopslag- en transportbedrijven Milieubeheer: Greving Transport B.V., voor het veranderen van een bedrijfshal met kantoorruimte ter vervanging van de bestaande tijdelijke romneyloods gelegen aan de Europaweg 22 te Hoogeveen. Tevens zal de ontsluiting van het terrein worden verplaatst aangrenzend aan de westelijke erfgrens.

* Besluit horecabedrijven Milieubeheer: Broodjeszaak Asya-Express, voor het oprichten van een turkse broodjeszaak gelegen aan de Brinkstraat 28 te Hoogeveen.
De meldingen kunnen met ingang van 11 januari 2001 op werkdagen tijdens kantooruren worden ingezien bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-inspectie en -vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (stadskantoor). Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...