Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Den Haag wil experimenteren met bestuurlijke boete

Datum nieuwsfeit: 09-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag

Persberichten >>

Den Haag wil experimenteren met bestuurlijke boete

INTENSIEVE HANDHAVING KLEINE OVERTREDINGEN

Den Haag wil graag een pilot starten met de z.g. bestuurlijke boete. Hierbij krijgt de gemeente de mogelijkheden om kleine overtredingen in de openbare ruimte direct aan te pakken. De opbrengsten van de bestuurlijke boete worden door de gemeente gebruikt om de intensieve handhavingsinspanning te financieren. Burgemeester en wethouders pleiten hiervoor in een brief aan de ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken en Grote Steden en Integratiebeleid. In de huidige situatie betaalt de gemeente de inzet van handhavers uit eigen middelen, terwijl de boeteopbrengsten volledig naar het Rijk gaan.

De ervaringen met de handhaving van betaald parkeren zijn positief. Omdat de boete- opbrengsten voor de gemeente zijn, is een grotere inzet bij de handhaving mogelijk. Dit heeft ertoe geleid dat de pakkans sterk is toegenomen en dat 'lik op stuk' mogelijk is. Mede hierdoor wordt nu in de betaald parkeergebieden nauwelijks meer onbetaald geparkeerd. Daarmee is de stad beter bereikbaar geworden en is er meer parkeerruimte beschikbaar.

Ook bij de handhaving op kleine overtredingen in de openbare ruimte verwacht de gemeente veel effect van de bestuurlijke boete. Met de opbrengsten kan de gemeente extra investeren in een intensieve handhaving hetgeen de leefbaarheid en de veiligheid in de stad ten goede komt.

Uit de Haagse Stadsenquete 2000 blijkt dat Hagenaars strenger optreden tegen kleine ergernissen toejuichen. Zo'n 90% van de Hagenaars is van mening dat er streng tot zeer streng opgetreden moet worden tegen het weggooien van afval op straat, door rood rijden, te hard rijden, e.d. Bij dit soort overtredingen wil de gemeente Den Haag de bestuurlijke boete gebruiken. Overtredingen die klein zijn, vaak voorkomen en eenvoudig te constateren en te bewijzen zijn en waarvoor momenteel geen effectief sanctieinstrument wordt gehanteerd.

De gemeente denkt daarbij aan verschillende overtredingen van de:

APV: (o.a. vernielingen en vandalisme, verontreiniging van weg en water, parkeren van vrachtwagens en aanhangwagens, kappen van bomen, hondenpoep, loslopende honden, uitstallingen, illegaal plakken)

Wegen Verkeerswet: (door rood licht rijden, fietsen op trottoirs, etc.)

Wet Milieubeheer: (verkeerd aanbieden van afval, illegaal grofvuil en geluidsovertredingen)

Woningwet/Monumentenwet: (o.a. illegale bouwwerken)

De Vaste Kamercommissie van Justitie is voorstander van de invoering van bestuurlijke boetes voor kleine overtredingen. De minister van Justitie werkt aan een nota over de bestuurlijke boete en voorstellen hoe om te gaan met de opbrengsten hiervan.

Wijziging van de betreffende wetten vergt veel tijd. Den Haag geeft de voorkeur aan een gefaseerde invoering waarbij de bestuurlijke boete eerst wordt ingevoerd voor de APV en de Wet Milieubeheer. Den Haag is bereid om in afwachting van de voor de APV noodzakelijke wijziging van de Gemeentewet een pilot te starten met (onderdelen van) de APV.

last update: 9 januari 2001 ;pag.: 5492; auteur: 77 9 januari 2001
- pag. 5492 - 77

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie