Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoek gestart naar aanleiding van ATF-brand in Drachten

Datum nieuwsfeit: 09-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Persberichten

Veldwerk (water) bodemonderzoek naar aanleiding van ATF-brand van start

Naar aanleiding van de brand bij ATF te Drachten op 13 mei 2000 hebben de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân besloten om aanvullend onderzoek te doen naar de kwaliteit van de water- en landbodem. Inmiddels zijn de veldwerkzaamheden voor deze onderzoekingen van start gegaan. Naar verwachting zullen de resultaten in april bekend gemaakt worden.
Tijdens en na de brand is er door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne) onderzoek gedaan naar rook, gras, melk. De resultaten van dat onderzoek wezen uit dat er geen verhoogd risico voor de volksgezondheid aanwezig was.

Landbodemonderzoek
De Provincie heeft onderzoeksbureau TAUW opdracht gegeven om de landbodem te onderzoeken. Doel van het onderzoek is om vast te stellen of er, als gevolg van de brand, sprake is van een vermindering van de bodemkwaliteit. Aan de hand van de onderzoeksresultaten zullen eventuele risicos voor de volksgezondheid en het milieu beoordeeld worden.

In het gebied van de rookpluim worden in totaal 17 locaties van elk 10.000 m2 (1 hectare) bemonsterd. Per locatie worden veertig bodemsteken verwerkt tot één mengmonster. De monsters worden onderzocht op verschillende zware metalen, waaronder lood en cadmium. De monsterlocaties zijn bepaald aan de hand van de richting van de rookpluim, veldwaarnemingen van agrariërs en eerdere monsterlocaties uit het provinciale bodemkwaliteitsmeetnet.
In dit meetnet is in 1996 de bodemkwaliteit van de gehele provincie in kaart gebracht.
De monsterplaatsen van toen worden nu opnieuw als controlemeting herbemonsterd. Door die uitkomsten te vergelijken met de andere monsterlocaties kan er een statistisch betrouwbare uitspraak gedaan worden over de gevolgen voor de bodemkwaliteit.

Waterbodemonderzoek
Al tijdens en vlak na de brand heeft het Wetterskip Fryslân in de directe omgeving monsters genomen van het water. De meetresultaten zijn betrokken bij het onderzoek van het RIVM. Tegelijk met het bodemonderzoek van de Provincie zal het Wetterskip aanvullende onderzoek doen naar de slibkwaliteit van de waterbodem en de gevolgen voor vissen. Met het aanvullende onderzoek wil het Wetterskip beoordelen of het oppervlaktewater nog als veedrenkwater gebruikt kan worden, of er nog veilig in de Smalle Ee gezwommen kan worden en of de vis uit het omringende water zonder risicos kan worden geconsumeerd. In totaal worden er 6 slibbemonsteringen uitgevoerd, waarvan er 3 in de boezem en 3 in de polder. Verder zal het Wetterskip een tweetal visbemonsteringen uitvoeren.

Nummer: 002
Datum: 9 januari 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie