Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord erkenning UNMIK gelegaliseerde persoonsdocumenten

Datum nieuwsfeit: 10-01-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl\content.asp?Key=406814Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG Directie Personenverkeer Migratie en Consulair Zaken Afdeling Consulair-Juridische Zaken Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 10 januari 2001 Auteur Dhr B. Blaauw

Kenmerk CJ/BB Telefoon 070-3486123

Blad /2 Fax 070-3486140

Bijlage(n) 1 E-mail dpc-(cj@minbuza.nl)

Betreft Toegezegd antwoord op vragen van het lid Valk (PvdA) over erkenning van door UNMIK gelegaliseerde persoonsdocumenten

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar mijn brief van 28 maart jl. (Kamerstuk 22181 nr. 312) en mijn toezegging over de erkenning van UNMIK documenten bij het Algemeen Overleg over de Westelijke Balkan met de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Defensie op 16 maart jl., heb ik de eer U hierbij als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vraag te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de Minister van Buitenlandse Zaken op de vraag van het lid Valk (PvdA) of Nederland door UNMIK gelegaliseerde persoonsdocumenten erkent (gesteld tijdens Algemeen Overleg Westelijke Balkan met de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie op 16 maart j.l.)

Vraag :

Erkent Nederland door UNMIK gelegaliseerde persoonsdocumenten niet?

Antwoord :

UNMIK geeft slechts documenten af, maar legaliseert deze niet.

In principe accepteert de Nederlandse administratie alleen buitenlandse persoonsdocumenten na legalisatie door de autoriteiten van het land waar de documenten zijn afgegeven (doorgaans het Ministerie van Buitenlandse Zaken) en als laatste door de betreffende Nederlandse vertegenwoordiging in het land waar de documenten zijn afgegeven.

In verband met de situatie in Kosovo is het niet mogelijk om UNMIK documenten op bovengenoemde wijze te legaliseren.

Op grond van het bovenstaande is besloten de mogelijkheid te openen UNMIK documenten vanaf


1 december 2000 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag te legaliseren. Alle betrokken instanties zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Uit informatie afkomstig uit Kosovo blijkt dat de bevolkingsregisters na de bombardementen vrijwel intact zijn gebleven en dat het VN-bestuur qua zorgvuldigheid de (administratieve) standaard van de omringende landen evenaart en dat dus tot legalisatie van onderhavige documenten kan worden overgegaan.

Kenmerk
CJ/BB
Blad /2

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie