Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CAO voor ANP-journalisten

Datum nieuwsfeit: 10-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Nederlandse Vereniging van journalisten
Zoek soortgelijke berichten
Nederlandse Vereniging van journalisten

CAO voor ANP-journalisten

Resultaten van de werkgroep
Een paritaire werkgroep heeft zich het afgelopen jaar beziggehouden met de volgende zaken. Daarover meldt de werkgroep het volgende:

1. Inconveniëntieregeling
Er wordt gedacht aan een basis percentage voor het feit dat een werkdag bij het ANP langer duurt dan van 9.00 uur tot 17.00 uur en de flexibele houding van alle medewerkers beloond dient te worden. Daarnaast gelden er extra percentages voor de avonden, ochtenden, nachten en weekenden. Op dit moment kan er nog geen nieuw inconveniëntieregeling voorgelegd worden omdat eerst gekeken moet worden of een nieuw systeem geen nadelige gevolgen zal hebben voor de pensioenopbouw.
Indien er geen eenduidig plan vóór de aankomende CAO-onderhandelingen klaar ligt zal de delegatie wel kijken naar in ieder geval een betere regeling voor Poldep omdat deze redactie met het huidige inconveniëntiesysteem wel erg mager beloond wordt.

2. Winstdelingsuitkering
Dit onderwerp is naar volgend jaar verschoven omdat het nog lang niet zeker is of en zo ja wanneer het ANP van rechtspersoonlijkheid verandert.

3. Prestatiegericht belonen
Er is afgesproken dat eerst het functionerings- en beoordelingssysteem goed moet werken voordat er überhaupt gekeken kan worden naar een verandering van het periodiekensysteem waarbij gedacht wordt aan het toekennen van nul, één of twee periodieken afhankelijk van het functioneren. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit onderwerp pas weer in het najaar van 2001 ter sprake worden gebracht.

Onderhandelingspakket
1. Looptijd voor de CAO van één jaar

2. Een structurele loonsverhoging van 4,5 %.
De werkgevers menen soms dat de lonen van de journalisten een onredelijk groot beslag op de middelen leggen. De NVJ meent dat op andere kosten door automatisering, schaalvergroting of samenwerking vaak zozeer is bezuinigd en dat daarbij zoveel taken naar de redacties zijn verschoven, dat het vanzelf spreekt dat de loonsom van de redactie een steeds groter deel van de totale begroting vergt. Alleen al de verwachte inflatie maakt overigens de gestelde looneis zeer bescheiden. Vanuit de Verenigingsraad van de NVJ wordt een structurele loonsverhoging van 4,0 % voorgesteld. De onderhandelings-delegatie is van mening dat dit voor het ANP 4,5 % moet bedragen om zo de achterstand ten opzichte van de CAO voor dagbladjournalisten enigszins in te halen.

3. 0,1 procent van de loonruimte voor internationaal solidariteitswerk,
bij voorbeeld via de Stichting Communicatie Ontwikkelingssamenwerking, die vijftien jaar geleden is opgericht door onder meer NDP, NVJ en Genootschap van hoofdredacteuren. De verenigingsraad van de NVJ heeft bovenstaande besloten. Tijdens de onderhandelingen wordt nog gekeken of er een verdeling tussen werknemer en werkgever kan worden afgesproken aangaande de 0,1 % loonruimte.

4. Een onderzoek naar gelijke beloning van man en vrouw. Uit verschillende onderzoek naar dit onderwerp blijkt dat in veel organisaties sprake is van een ongelijke beloning. De delegatie is van mening dat het zeker geen kwaad kan dit ook bij het ANP te onderzoeken. Er zal worden voorgesteld hiervoor een paritaire commissie op te richten.

5. Omzetting van een deel van de ATV-dagen in vakantiedagen. In de praktijk is het vaak lastig om ingeroosterde ATV-dagen ook daadwerkelijk op te nemen. Daarnaast vervallen deze dagen bij ziekte. Om flexibeler met dagen om te kunnen gaan zou het praktischer zijn deze als vakantiedagen aan te merken.

6. Vaste vervanging bij ziekte
Het ANP is verplicht, uit hoofde van goed werkgeverschap, voor vervanging te zorgen wanneer iemand wegens arbeidsongeschiktheid afwezig is. In de praktijk wil het daar nog wel eens aan schorten. Om de wettelijke verplichtingen kracht bij te zetten stelt de delegatie voor in de CAO op te nemen dat er deugdelijke vervanging moet komen zodra iemand langer dan twee maanden ziek is of wanneer bij aanvang van ziekte duidelijk is dat deze langer dan twee maanden zal bedragen. Zo kan worden voorkomen dat de werkdruk van de directe collega's van een zieke collega niet structureel stijgt.

7. Brutering van de overhevelingstoeslag dient zodanig te worden uitgevoerd zodat de gevolgen kostenneutraal voor de werknemer uitpakken, de salarisschalen evenredig stijgen en zonder nadelige gevolgen voor de pensioenopbouw.
Per 1 januari 2001 vervalt de overhevelingstoeslag. Deze wordt met het percentage van 1,9% gebruteerd. Vanuit de overheid is daarbij een maximum aangegeven. Dit zou inhouden dat alle salarisschalen vanaf ongeveer f7.200,- bruto per maand ten opzichte van elkaar zouden inlopen. De verschillen tussen de salarisschalen worden daardoor kleiner waardoor een periodiek uiteindelijk minder oplevert. Vandaar dat de delegatie voorstelt alle salarisschalen met 1,9% te laten stijgen. De uitvoering hiervan dient kostenneutraal uit te pakken. Daarnaast kan de brutering (negatieve) gevolgen hebben voor de pensioenopbouw. Consequenties dienen dus uitgezocht te worden.

8. Een aanpassing van de opzegtermijnen van 3 maanden naar 2 maanden, zowel voor werkgever als voor werknemer
Steeds meer ontbindingen van arbeidsovereenkomsten vinden plaats via de Kantonrechter. Een Kantonrechter kan een arbeidsovereenkomst beëindigen zonder rekening te houden met de opzegtermijn. Na de ontbinding wordt er veelal een WW-uitkering aangevraagd. Sinds de invoering van de Flexwet keert het GAK geen uitkering uit over de zogenaamde fictieve opzegtermijn indien er een afvloeiingsregeling is toegekend, hetgeen meestal het geval is. De fictieve opzegtermijn is de geldende opzegtermijn minus één maand. De betrokken dient voor deze periode een deel van de afvloeiingsregeling te gebruiken. Een lange opzegtermijn heeft dan als nadeel dat er een aantal maanden geen WW-uitkering ontvangen wordt. Een voordeel van een lange opzegtermijn is dat een werknemer niet zo snel uit dienst is indien er een ontslagprocedure middels het Arbeidsbureau wordt gestart. Echter deze procedure wordt steeds minder gehanteerd, waardoor dit voordeel is weggevallen. Daarnaast kan een werknemer het ANP sneller verlaten indien dat gewenst is.

9. Aanpassing van de bepalingen betreffende de
loonaanvullingverplichting tijdens ziekte door wijziging van de WAO. Normaliter bestaat er voor een arbeidsongeschikte werknemer een wachttijd van 52 weken voordat er aanspraak op een WAO-uitkering bestaat. Met de Wet Amber is dit veranderd. "Indien degene wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering wegens afneming van arbeidsongeschiktheid is ingetrokken binnen vijf jaar na de datum van die intrekking dan wel binnen vijf jaar na het bereiken van het einde van die wachttijd arbeidsongeschikt wordt en deze arbeidsongeschiktheid voortkomt uit dezelfde oorzaak als die waaruit de arbeidsongeschiktheid ter zake waarvan de ingetrokken uitkering werd genoten dan wel als die op grond waarvan hij ongeschikt was tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte of gebreken, vindt toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering steeds plaats, zodra die arbeidsongeschiktheid onafgebroken vier weken heeft geduurd." De wachttijd is voor deze groep verkort van 52 weken naar 4 weken. Om eventuele loonaanvullingsperikelen te voorkomen stelt de delegatie voor om de WAO-aanvullingsverplichting welke is vastgelegd in de huidige CAO zodanig te herformuleren zodat de aanvullingsverplichting van twee jaar alleen bij elkaar opgeteld kan worden indien de periode van beterschap langer dan vier weken bedraagt.
Dit voorstel is voortgekomen uit een recente rechtszaak waarbij een werkgever van mening was dat hij de verschillende periodes van loonaanvulling bij elkaar op mocht tellen ongeacht de duur van beterschap. Dit kan inhouden dat iemand bijvoorbeeld twee jaar ziek is, dus één jaar aanvulling heeft genoten, drie jaar later weer ziek is en dan nog maar één jaar recht heeft op aanvulling omdat dat samen twee jaar bedraagt.

In de onderhandelingsdelegatie zullen zitting nemen: Henk Kool (voorzitter),
Rob van Rooijen,
Henk van Lierop,
Ed Oudenaarden,
Marijke Wilms,
Linda Lemmens

.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...