Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Prijzen industrie in november 2000 stabiel volgens CBS

Datum nieuwsfeit: 10-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Prijzen industrie in november 2000 stabiel

De prijzen van Nederlandse industrieproducten zijn in november 2000 gelijk gebleven ten opzichte van oktober 2000. Dit is het gevolg van een prijsdaling in de aardolie-industrie met 1,4% en een bescheiden gemiddelde stijging van 0,2% in de overige industrieën. Het effect van eerdere olieprijsstijgingen op de industrieprijzen lijkt hiermee wat af te nemen. Dit geldt vooral voor de exportprijzen. Zo blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. In vergelijking met november 1999 liggen de prijzen van Nederlandse industrieproducten in november gemiddeld 12,1% hoger. Indien de prijsontwikkeling van de aardolie-producten buiten beschouwing wordt gelaten, ligt het prijsniveau van Nederlandse industrieproducten in november geen 12,1% hoger dan een jaar eerder, maar 6,6%.

Geringe prijsveranderingen binnen de industrie
Hoewel de afzetprijzen voor de totale industrie in november 2000 gelijk zijn gebleven, hebben zich bij de afzonderlijke branches wel prijsveranderingen voorgedaan. De grootste prijsstijgingen heeft het CBS waargenomen in de voedings- en genotmiddelenindustrie, de papier- en kartonwarenindustrie en de chemische industrie. Prijsdalingen zijn onder meer gemeten in de basismetaalindustrie en de aardolie-industrie. De binnenlandse afzetprijzen zijn in november met 0,3% gestegen. Daarentegen namen geëxporteerde industrieproducten 0,2% in prijs af.

Prijzen aardolie-industrie gedaald
De prijzen van producten van de aardolie-industrie zijn in november 2000 ten opzichte van oktober onder invloed van de ontwikkelingen op de wereldmarkt gedaald met 1,4%. De binnenlandse afzetprijzen daalden met 0,7%, de exportprijzen met 1,7%. In vergelijking met november 1999 liggen de prijzen van de aardolie-industrie in november 2000 gemiddeld nog 58,4% hoger.

Verbruiksprijzen gestegen
De prijzen van grondstoffen en halffabrikaten die de industrie verbruikt, zijn in november 2000 met 0,4% gestegen ten opzichte van oktober 2000. De grondstoffen en halffabrikaten van Nederlandse herkomst zijn in deze periode met 0,7% in prijs toegenomen. Geïmporteerde grondstoffen stegen 0,1% in prijs. In vergelijking met november 1999 liggen de verbruiksprijzen in de industrie in november 2000 gemiddeld 19,3% hoger. Geïmporteerde grondstoffen zijn 22,6% in prijs gestegen. De uit Nederland afkomstige grondstoffen en halffabrikaten zijn 15,2% in prijs toegenomen.

Technische toelichting
Het producentenprijsindexcijfer geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer van Nederlandse industrieproducten. De prijzen die ten grondslag liggen aan de hier gepresenteerde prijsindexcijfers zijn verkregen door rechtstreekse waarneming bij industriële en handelsondernemingen. De daarbij geldende condities zijn: prijzen af-fabriek en exclusief BTW, subsidies, accijnzen en eventuele heffingen. De invoerprijzen worden gemeten onder de conditie C.I.F. ('Cost, Insurance, Freight') of franco aan de Nederlandse grens, dat wil zeggen vóór het inklaren Nederlandse grens. De prijsindexcijfers van de afzet zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de binnenlandse afzet en voor de uitvoer van de desbetreffende goederen. De prijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen en halffabrikaten zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de aankoop van binnenlandse producten en voor de invoer van de desbetreffende goederen. De producentenprijsindexcijfers worden berekend volgens de methode van Laspeyres. Bij deze methode wordt de prijs van een product uit de verslagperiode gerelateerd aan de prijs van hetzelfde product (dat wil zeggen met onder andere dezelfde kwaliteit en leveringscondities) in het basisjaar. De hier gepubliceerde indices hebben als basisjaar 1995, dat wil zeggen dat de indices voor het jaar 1995 op 100 zijn gesteld. De producentenprijsindexcijfers hebben gedurende een tijdvak van vijf maanden een voorlopig karakter; daarna worden zij definitief. Cijfers van de vijf voorafgaande maanden kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie