Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadscommissies gemeente Ede starten met advieswerk in 2001

Datum nieuwsfeit: 10-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Raadscommissies starten met advieswerk in 2001

Vanaf 10 januari beginnen de raadscommissies in de gemeente Ede aan hun eerste serie openbare vergaderingen in het jaar 2001. De laatste van de komende zeven bijeenkomsten in het raadhuis is op 23 januari. De raadscommissies willen met hun vergaderingen het college van burgemeester en wethouders over bepaalde voorstellen en bij sommige onderwerpen advies en bijstand verlenen.

Bestuurlijke planning in 2001
De commissie Middelenbeleid, Volksgezondheid en Milieu (MVM) bijt het spits af op woensdag 10 januari (vandaag). Een van de agendapunten gaat over de Integrale Bestuurlijke Planning in 2001. Daarmee doelt het college op de uitgangspunten en richtlijnen die binnen de gemeentelijke organisatie gelden voor de verschillende beleids- en beheersinstrumenten. De commissievergadering begint om 19.00 uur.

Jeugdactiviteiten
Op donderdagavond 11 januari vanaf 19.00 uur vergadert de raadscommis­ sie Werk, Zorg en Welzijn (WZW). B & W vraagt de commissie advies over een voorstel voor een nieuwe opzet van jeugdactiviteiten. Andere agendapunten zijn de reorganisatie van de hoofdafdeling Werk en Zorg en het opstellen van een advies over een wijziging van de bijstandsverordening.

Extra vergadering over Kernhem
De commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening buitengebied en Sport (VRS) houdt een extra vergadering op maandagmiddag 15 januari a.s. vanaf 16.00 uur. Namens het college van B & W zal de wethouder informatie verstrekken over de uitspraak van de Raad van State rondom het bestemmingsplan Kernhem.

Evaluatie hondenbeleid
De raadscommissie Verkeer, Openbaar Beheer (VOB) komt op dinsdag 16 januari bijeen; aanvang 19.00 uur. De raadsleden en fractievolgers bespreken de notitie 'Tussen hoop en vrees' over de evaluatie van het hondenbeleid, een toelichting op de organisatie van de afdeling Toezicht en een memo over de tariefberekening van het rioolrecht voor bedrijven.

HSL-Oost
Op woensdag 17 januari vergadert de commissie Economie, Grondbedrijf, Ruimtelijke Ontwikkeling Stedelijk gebied (EGROS). De commissie geeft zijn mening over het voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het gebied Peppelensteeg-noord in Ede. Verder geeft de commissie een reactie op de conceptbrief van B & W over de Trajectnota en MilieuEffectRapportage (MER) voor de Hoge Snelheidslijn-Oost. De EGROS-bijeenkomst begint om 20.00 uur (gaarne attentie voor dit afwijkende aanvangstijdstip).

Commissie VRS
De bijeenkomst van de commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening buitengebied en Sport (VRS) is op donderdag 18 januari. Gespreksonderwerpen zijn een verzoek om toekenning van planschade aan de heer en mevrouw Verkerk in Lunteren, een voorbereidingsbesluit voor het gebied Smachtenburgweg-Kostverlorensteeg in Harskamp, een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied 'omgeving kruispunt Apeldoornseweg-Barneveldseweg in Otterlo', ontwikkelingen in de Gelderse Vallei, ontwikkelingen bij het Stedelijk Ontwikkelingsplan Ede (SOE) en het plan voor een turncentrum in Ede. De vergadering begint om 19.00 uur.

Werkplan van Politie
Op dinsdag 23 januari vergadert de raadscommissie Algemene Zaken (AZ) vanaf 16.00 uur. In de bijeenkomst vindt de introductie plaats van mevrouw M. Gantvoort als nieuw hoofd van het bureau HALT. De commissie bespreekt onderwerpen als een brief over radio-actieve rookmelders, de vaststelling van het bestemmingsplan Thematische herziening seksinrichtingen, de introductie van 'dualisering' in de Edese bestuurspraktijk en allerlei politiezaken. Hiertoe behoren het jaarplan 2001 van het district West-Veluwe Vallei van de politie evenals de werkplannen van de units Midden, Zuid, Noord en Executieve Ondersteuning.

OCR op 12 februari
De aanvankelijk op 15 januari geplande vergadering van de raadscommissie Onderwijs, Cultuur en Recreatie (OCR) gaat niet door. In plaats daarvan zal de commissie op maandagmiddag 12 februari a.s. om 15.30 uur bijeen komen. Die samenkomst start met een lezing en discussie over het onderwerp Cultuur en Ethiek.

Spreekrecht
Bezoekers van de commissievergaderingen kunnen over een of meer agendapunten het woord voeren. Als u gebruik wilt maken van dit spreekrecht voor het publiek, kunt u zich tot aan het begin van de vergadering aanmelden bij de desbetreffende commissiesecretaris: commissie MVM dhr. E.M. van Tol tel. (0318) 68 06 87, WZW dhr. P.J. van Lent tel. 68 03 79, VOB dhr. J.R. ten Cate tel. 68 05 59, EGROS dhr. J. Maltha tel. 68 02 35, VRS dhr. W. van Plateringen tel. 68 04 32 en AZ dhr. Mr. R.D. Lotte tel. 68 08 67. De volledige agenda met bijhorende stukken ligt ter inzage in het Gemeentelijk Info-Centrum, Raadhuisstraat (ingang Centrum) in Ede, tel. 68 02 10.Ede, 10 januari 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie