Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overzicht heffingskorting met actuele bedragen

Datum nieuwsfeit: 10-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

OVERZICHT HEFFINGSKORTING MET ACTUELE BEDRAGEN


1. Algemene heffingskorting
Wie geldt voor iedere belastingplichtige
Hoe wordt verrekend door werkgever of uitkeringsinstantie Hoeveel - 3.473 (* 1.576) per jaar als u jonger bent dan 65 jaar

- 1.552 (* 704) per jaar als u 65 jaar of ouder bent

2. Algemene heffingskorting minstverdienende partner Wie als één van de partners geen of weinig inkomsten heeft en dus zijn eigen heffingskorting niet of niet helemaal verrekend wordt via werkgever of uitkeringsinstantie. Hoe maandelijks door Belastingdienst uitbetaald via voorlopige teruggaaf. Stuur zo snel mogelijk een Verzoekformulier Voorlopige Teruggaaf in! Hoeveel maximaal 3.473 (* 1.576) per jaar


3. Arbeidskorting
Wie als u inkomsten uit tegenwoordige arbeid heeft bijv. loondienst, winst uit een onderneming of freelance-inkomsten
Hoe wordt verrekend door werkgever
Hoeveel - 1,751% van het (belastbaar) inkomen tot 16.219 (* 7.360) met een maximum van 284 (* 129) per jaar

- als het (belastbaar) inkomen hoger is dan 16.219 (* 7.360) dan bedraagt de arbeidskorting 284 (* 129) per jaar plus 10,751% van het inkomen boven 16.219 (* 7.360)

- de arbeidskorting bedraagt maximaal 2.027 (* 920) per jaar
- bent u 65 jaar of ouder dan bedraagt de arbeidskorting maximaal 906 (* 411) per jaar

4. Alleenstaande-ouderkorting
Wie als u in 2001 gedurende meer dan zes maanden:
- geen partner heeft, én

- een huishouden heeft met geen anderen dan één of meer inwonende kinderen jonger dan 27 jaar, én

- tenminste één kind op uw woonadres ingeschreven heeft Hoe maandelijks door Belastingdienst uitbetaald via voorlopige teruggaaf. Stuur zo snel mogelijk een Verzoekformulier Voorlopige Teruggaaf in! Hoeveel - bent u jonger dan 65 jaar dan bedraagt de alleenstaande-ouderkorting 2.779 (* 1.261) per jaar

- bent u 65 jaar of ouder dan bedraagt de alleenstaande-ouderkorting 1.242 (* 564) per jaar


5. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting
Wie als u recht heeft op de alleenstaande-ouderkorting en bovendien:
- betaald werk buiten uw huishouden heeft én
- in 2001 meer dan zes maanden tot uw huishouden een kind behoort dat op 1 januari 2001 jonger is 12 jaar en op uw woonadres staat ingeschreven Hoe maandelijks door Belastingdienst uitbetaald via voorlopige teruggaaf. Stuur zo snel mogelijk een Verzoekformulier Voorlopige Teruggaaf in! Hoeveel - 4,3% van het loon, maximaal 2.779 (* 1.261) per jaar als u jonger bent dan 65 jaar
- maximaal 1.242 ( * 564) per jaar als u ouder bent dan 65 jaar

6. Ouderenkorting
Wie - u bent op 31 december 2001 65 jaar of ouder én
- uw belastbaar inkomen in 2001 is niet hoger dan 61.052 (* 27.704)
Hoe via uitkeringsinstantie verrekend
Hoeveel 520 (* 236) per jaar


7. Aanvullende Ouderenkorting
Wie als u recht heeft op de ouderenkorting én een AOW-uitkering voor een alleenstaande heeft
Hoe via uitkeringsinstantie verrekend
Hoeveel 547 (* 248) per jaar


8. Kinderkorting
Wie - in 2001 behoort meer dan zes maanden een kind tot uw huishouden dat op 1 januari 2001 jonger is dan 12 jaar én

- dit kind staat op uw woonadres ingeschreven en wordt in belangrijke mate door u of uw partner onderhouden én

- het inkomen van u en uw partner samen is niet hoger dan belastbaar 120.104 (* 54.501) Heeft u een partner, dan geldt de kinderkorting voor degene die het hoogste inkomen heeft tenzij u dit anders aangeeft op uw Verzoekformulier Voorlopige Teruggaaf. Hoe maandelijks of jaarlijks door Belastingdienst uitbetaald via voorlopige teruggaaf. Stuur zo snel mogelijk een Verzoekformulier Voorlopige Teruggaaf in! Hoeveel - bent u jonger dan 65 jaar, dan is de kinderkorting 84 (* 38) per jaar
- als u 65 jaar of ouder bent, dan is de kinderkorting 38 (* 17) per jaar

9. Aanvullende kinderkorting
Wie als u recht heeft op de kinderkorting en het belastbaar inkomen van u en uw partner samen is niet hoger dan 60.053 (* 27.251) Heeft u een partner, dan geldt de kinderkorting voor degene die het hoogste inkomen heeft tenzij u dit anders aangeeft op uw Verzoekformulier Voorlopige Teruggaaf. Hoe maandelijks of jaarlijks door Belastingdienst uitbetaald via voorlopige teruggaaf. Stuur zo snel mogelijk een Verzoekformulier Voorlopige Teruggaaf in! Hoeveel - bent u jonger dan 65 jaar, dan is de aanvullende kinderkorting 423 (* 192) per jaar
- als u 65 jaar of ouder bent, dan is de aanvullende kinderkorting 189 (* 86) per jaar

10. Combinatiekorting
Wie - u heeft buiten het huishouden betaalde werkzaamheden verricht waarvoor u meer dan bruto 8.168 (* 3.706) (belastbaar loon 8678 (* 3.938)) heeft ontvangen, of u komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek (bij winst uit onderneming) én
- er behoort in 2001 meer dan zes maanden een kind tot uw huishouden dat op 1 januari 2001 nog geen 12 jaar was en op uw woonadres ingeschreven staat Hoe maandelijks of jaarlijks door Belastingdienst uitbetaald via voorlopige teruggaaf. Stuur zo snel mogelijk een Verzoekformulier Voorlopige Teruggaaf in! Hoeveel - als u jonger dan 65 jaar bent 304 (* 138)per jaar
- als u 65 jaar of ouder bent 136 (* 62) per jaar
- de combinatiekorting wordt - op aanvraag - door de Belastingdienst uitbetaaldVOORBEELDEN MET ACTUELE BEDRAGEN
UIT DE BROCHURE `BIJSTAND EN HET NIEUWE BELASTINGSTELSEL'

Voorbeeld bij hoofdstuk 2.1
Alleenstaande ouder met kind(eren) jonger dan 12 jaar

Bijstandsuitkering

Bijstandsnorm 2086,00 af: alleenstaande ouderkorting 232,00 netto bijstandsuitkering 1854,00

Gezinsinkomen

van de Sociale dienst
netto bijstandsuitkering 1854,00

van de Belastingdienst

- alleenstaande ouderkorting 231,58
- kinderkortingen 42,25 273.83

totaal 2127,83

Voorbeeld bij hoofdstuk 2.2
Alleenstaande ouder met kind(eren) jonger dan 12 jaar en een loon van 1.000,- per maand

Bijstandsuitkering

bijstandsnorm 2086,00 af:

- netto loon 1000,00
- alleenstaande ouderkorting 231,58
- aanvullende alleenstaande-ouderkorting 49,00
- combinatiekorting 25,33 1305,91 netto bijstandsuitkering 780,09

Gezinsinkomen

van de werkgever:
netto loon 1000,00

van de Sociale dienst:
netto bijstandsuitkering 780,09

van de Belastingdienst:

- alleenstaande ouderkorting 231,58
- aanvullende alleenstaande ouderkorting 49,00
- combinatiekorting 25,33
- kinderkortingen 42,25 348.16
totaal 2128,25

Let op:

1. Als er geen kinderen jonger dan 12 zijn, vervallen de kinderkortingen en de combinatiekorting.
2. Als het loon minder is dan 680,- bruto (f 723 belastbaar loon) per maand vervalt de combinatiekorting.

3. Er is in het rekenvoorbeeld geen rekening mee gehouden dat de belastingdienst alle bedragen afrondt in hele guldens.

Voorbeeld bij hoofdstuk 3.2
Gehuwden zonder kinderen. De vrouw heeft loon of een andere uitkering van 1.000,- netto per maand. De man ontvangt als minstverdienende partner een voorlopige teruggaaf van bijvoorbeeld 100,- per maand.

Bijstandsuitkering

bijstandsnorm 2318,00 af:

- netto loon/andere uitkering vrouw 1000,00
- voorlopige teruggaaf man 100,00 1100,00 netto bijstandsuitkering 1218,00

Gezinsinkomen

van de werkgever/andere
uitkeringsinstantie
netto loon/andere uitkering 1000,00

van de Sociale dienst
netto bijstandsuitkering 1218,00

van de Belastingdienst
voorlopige teruggaaf 100,00

totaal 2318,00

Voorbeeld bij hoofdstuk 4.2
Gehuwden met kind(eren) jonger dan 12 jaar. De vrouw heeft loon van 1.000,- netto per maand. De man ontvangt als minstverdienende partner een voorlopige teruggaaf van bijvoorbeeld 100,- per maand.

Bijstandsuitkering

bijstandsnorm 2317,91 af:
netto loon vrouw 1000,00 voorlopige teruggaaf man 100,00 combinatiekorting 25,33 1125,33 netto bijstandsuitkering 1192,58

Gezinsinkomen

van de werkgever
netto loon 1000,00

van de Sociale dienst
netto bijstandsuitkering 1192,58

van de Belastingdienst

- voorlopige teruggaaf man 100,00
- combinatiekorting 25,33
- kinderkortingen 42,25 167.58
totaal gezinsinkomen 2360,16

Let op:

1. Als er geen kinderen jonger dan 12 zijn, vervallen de kinderkortingen en de combinatiekorting.
2. Als het loon minder is dan 680,- bruto per maand ( 723,- belastbaar loon), vervalt de combinatiekorting.

3. Er is in het rekenvoorbeeld geen rekening mee gehouden dat de belastingdienst alle bedragen afrondt in hele guldens.
Voorbeeld bij hoofdstuk 4.3
Gehuwden met kind(eren) jonger dan 12 jaar. De vrouw heeft een andere uitkering van 1.000,- netto per maand. De man ontvangt als minstverdienende partner een voorlopige teruggaaf van bijvoorbeeld 100,- per maand.

Bijstandsuitkering

bijstandsnorm 2317,91 af:

- netto uitkering vrouw 1000,00
- voorlopige teruggaaf man 100,00 1100,00 netto bijstandsuitkering 1217,91

Gezinsinkomen

van de andere uitkeringsinstantie
netto andere uitkering 1000,00

van de Sociale dienst
netto bijstandsuitkering 1217,91

van de Belastingdienst:

- voorlopige teruggaaf man 100,00
- kinderkortingen 42,25 142,25
totaal gezinsinkomen 2360,16

Let op:

1. Als er geen kinderen jonger dan 12 zijn, vervallen de kinderkortingen.
2. Er is in het rekenvoorbeeld geen rekening mee gehouden dat de belastingdienst alle bedragen afrondt in hele guldens.
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...