Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overzicht heffingskorting met actuele bedragen

Datum nieuwsfeit: 10-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

OVERZICHT HEFFINGSKORTING MET ACTUELE BEDRAGEN


1. Algemene heffingskorting
Wie geldt voor iedere belastingplichtige
Hoe wordt verrekend door werkgever of uitkeringsinstantie Hoeveel - 3.473 (* 1.576) per jaar als u jonger bent dan 65 jaar

- 1.552 (* 704) per jaar als u 65 jaar of ouder bent

2. Algemene heffingskorting minstverdienende partner Wie als één van de partners geen of weinig inkomsten heeft en dus zijn eigen heffingskorting niet of niet helemaal verrekend wordt via werkgever of uitkeringsinstantie. Hoe maandelijks door Belastingdienst uitbetaald via voorlopige teruggaaf. Stuur zo snel mogelijk een Verzoekformulier Voorlopige Teruggaaf in! Hoeveel maximaal 3.473 (* 1.576) per jaar


3. Arbeidskorting
Wie als u inkomsten uit tegenwoordige arbeid heeft bijv. loondienst, winst uit een onderneming of freelance-inkomsten
Hoe wordt verrekend door werkgever
Hoeveel - 1,751% van het (belastbaar) inkomen tot 16.219 (* 7.360) met een maximum van 284 (* 129) per jaar

- als het (belastbaar) inkomen hoger is dan 16.219 (* 7.360) dan bedraagt de arbeidskorting 284 (* 129) per jaar plus 10,751% van het inkomen boven 16.219 (* 7.360)

- de arbeidskorting bedraagt maximaal 2.027 (* 920) per jaar
- bent u 65 jaar of ouder dan bedraagt de arbeidskorting maximaal 906 (* 411) per jaar

4. Alleenstaande-ouderkorting
Wie als u in 2001 gedurende meer dan zes maanden:
- geen partner heeft, én

- een huishouden heeft met geen anderen dan één of meer inwonende kinderen jonger dan 27 jaar, én

- tenminste één kind op uw woonadres ingeschreven heeft Hoe maandelijks door Belastingdienst uitbetaald via voorlopige teruggaaf. Stuur zo snel mogelijk een Verzoekformulier Voorlopige Teruggaaf in! Hoeveel - bent u jonger dan 65 jaar dan bedraagt de alleenstaande-ouderkorting 2.779 (* 1.261) per jaar

- bent u 65 jaar of ouder dan bedraagt de alleenstaande-ouderkorting 1.242 (* 564) per jaar


5. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting
Wie als u recht heeft op de alleenstaande-ouderkorting en bovendien:
- betaald werk buiten uw huishouden heeft én
- in 2001 meer dan zes maanden tot uw huishouden een kind behoort dat op 1 januari 2001 jonger is 12 jaar en op uw woonadres staat ingeschreven Hoe maandelijks door Belastingdienst uitbetaald via voorlopige teruggaaf. Stuur zo snel mogelijk een Verzoekformulier Voorlopige Teruggaaf in! Hoeveel - 4,3% van het loon, maximaal 2.779 (* 1.261) per jaar als u jonger bent dan 65 jaar
- maximaal 1.242 ( * 564) per jaar als u ouder bent dan 65 jaar

6. Ouderenkorting
Wie - u bent op 31 december 2001 65 jaar of ouder én
- uw belastbaar inkomen in 2001 is niet hoger dan 61.052 (* 27.704)
Hoe via uitkeringsinstantie verrekend
Hoeveel 520 (* 236) per jaar


7. Aanvullende Ouderenkorting
Wie als u recht heeft op de ouderenkorting én een AOW-uitkering voor een alleenstaande heeft
Hoe via uitkeringsinstantie verrekend
Hoeveel 547 (* 248) per jaar


8. Kinderkorting
Wie - in 2001 behoort meer dan zes maanden een kind tot uw huishouden dat op 1 januari 2001 jonger is dan 12 jaar én

- dit kind staat op uw woonadres ingeschreven en wordt in belangrijke mate door u of uw partner onderhouden én

- het inkomen van u en uw partner samen is niet hoger dan belastbaar 120.104 (* 54.501) Heeft u een partner, dan geldt de kinderkorting voor degene die het hoogste inkomen heeft tenzij u dit anders aangeeft op uw Verzoekformulier Voorlopige Teruggaaf. Hoe maandelijks of jaarlijks door Belastingdienst uitbetaald via voorlopige teruggaaf. Stuur zo snel mogelijk een Verzoekformulier Voorlopige Teruggaaf in! Hoeveel - bent u jonger dan 65 jaar, dan is de kinderkorting 84 (* 38) per jaar
- als u 65 jaar of ouder bent, dan is de kinderkorting 38 (* 17) per jaar

9. Aanvullende kinderkorting
Wie als u recht heeft op de kinderkorting en het belastbaar inkomen van u en uw partner samen is niet hoger dan 60.053 (* 27.251) Heeft u een partner, dan geldt de kinderkorting voor degene die het hoogste inkomen heeft tenzij u dit anders aangeeft op uw Verzoekformulier Voorlopige Teruggaaf. Hoe maandelijks of jaarlijks door Belastingdienst uitbetaald via voorlopige teruggaaf. Stuur zo snel mogelijk een Verzoekformulier Voorlopige Teruggaaf in! Hoeveel - bent u jonger dan 65 jaar, dan is de aanvullende kinderkorting 423 (* 192) per jaar
- als u 65 jaar of ouder bent, dan is de aanvullende kinderkorting 189 (* 86) per jaar

10. Combinatiekorting
Wie - u heeft buiten het huishouden betaalde werkzaamheden verricht waarvoor u meer dan bruto 8.168 (* 3.706) (belastbaar loon 8678 (* 3.938)) heeft ontvangen, of u komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek (bij winst uit onderneming) én
- er behoort in 2001 meer dan zes maanden een kind tot uw huishouden dat op 1 januari 2001 nog geen 12 jaar was en op uw woonadres ingeschreven staat Hoe maandelijks of jaarlijks door Belastingdienst uitbetaald via voorlopige teruggaaf. Stuur zo snel mogelijk een Verzoekformulier Voorlopige Teruggaaf in! Hoeveel - als u jonger dan 65 jaar bent 304 (* 138)per jaar
- als u 65 jaar of ouder bent 136 (* 62) per jaar
- de combinatiekorting wordt - op aanvraag - door de Belastingdienst uitbetaaldVOORBEELDEN MET ACTUELE BEDRAGEN
UIT DE BROCHURE `BIJSTAND EN HET NIEUWE BELASTINGSTELSEL'

Voorbeeld bij hoofdstuk 2.1
Alleenstaande ouder met kind(eren) jonger dan 12 jaar

Bijstandsuitkering

Bijstandsnorm 2086,00 af: alleenstaande ouderkorting 232,00 netto bijstandsuitkering 1854,00

Gezinsinkomen

van de Sociale dienst
netto bijstandsuitkering 1854,00

van de Belastingdienst

- alleenstaande ouderkorting 231,58
- kinderkortingen 42,25 273.83

totaal 2127,83

Voorbeeld bij hoofdstuk 2.2
Alleenstaande ouder met kind(eren) jonger dan 12 jaar en een loon van 1.000,- per maand

Bijstandsuitkering

bijstandsnorm 2086,00 af:

- netto loon 1000,00
- alleenstaande ouderkorting 231,58
- aanvullende alleenstaande-ouderkorting 49,00
- combinatiekorting 25,33 1305,91 netto bijstandsuitkering 780,09

Gezinsinkomen

van de werkgever:
netto loon 1000,00

van de Sociale dienst:
netto bijstandsuitkering 780,09

van de Belastingdienst:

- alleenstaande ouderkorting 231,58
- aanvullende alleenstaande ouderkorting 49,00
- combinatiekorting 25,33
- kinderkortingen 42,25 348.16
totaal 2128,25

Let op:

1. Als er geen kinderen jonger dan 12 zijn, vervallen de kinderkortingen en de combinatiekorting.
2. Als het loon minder is dan 680,- bruto (f 723 belastbaar loon) per maand vervalt de combinatiekorting.

3. Er is in het rekenvoorbeeld geen rekening mee gehouden dat de belastingdienst alle bedragen afrondt in hele guldens.

Voorbeeld bij hoofdstuk 3.2
Gehuwden zonder kinderen. De vrouw heeft loon of een andere uitkering van 1.000,- netto per maand. De man ontvangt als minstverdienende partner een voorlopige teruggaaf van bijvoorbeeld 100,- per maand.

Bijstandsuitkering

bijstandsnorm 2318,00 af:

- netto loon/andere uitkering vrouw 1000,00
- voorlopige teruggaaf man 100,00 1100,00 netto bijstandsuitkering 1218,00

Gezinsinkomen

van de werkgever/andere
uitkeringsinstantie
netto loon/andere uitkering 1000,00

van de Sociale dienst
netto bijstandsuitkering 1218,00

van de Belastingdienst
voorlopige teruggaaf 100,00

totaal 2318,00

Voorbeeld bij hoofdstuk 4.2
Gehuwden met kind(eren) jonger dan 12 jaar. De vrouw heeft loon van 1.000,- netto per maand. De man ontvangt als minstverdienende partner een voorlopige teruggaaf van bijvoorbeeld 100,- per maand.

Bijstandsuitkering

bijstandsnorm 2317,91 af:
netto loon vrouw 1000,00 voorlopige teruggaaf man 100,00 combinatiekorting 25,33 1125,33 netto bijstandsuitkering 1192,58

Gezinsinkomen

van de werkgever
netto loon 1000,00

van de Sociale dienst
netto bijstandsuitkering 1192,58

van de Belastingdienst

- voorlopige teruggaaf man 100,00
- combinatiekorting 25,33
- kinderkortingen 42,25 167.58
totaal gezinsinkomen 2360,16

Let op:

1. Als er geen kinderen jonger dan 12 zijn, vervallen de kinderkortingen en de combinatiekorting.
2. Als het loon minder is dan 680,- bruto per maand ( 723,- belastbaar loon), vervalt de combinatiekorting.

3. Er is in het rekenvoorbeeld geen rekening mee gehouden dat de belastingdienst alle bedragen afrondt in hele guldens.
Voorbeeld bij hoofdstuk 4.3
Gehuwden met kind(eren) jonger dan 12 jaar. De vrouw heeft een andere uitkering van 1.000,- netto per maand. De man ontvangt als minstverdienende partner een voorlopige teruggaaf van bijvoorbeeld 100,- per maand.

Bijstandsuitkering

bijstandsnorm 2317,91 af:

- netto uitkering vrouw 1000,00
- voorlopige teruggaaf man 100,00 1100,00 netto bijstandsuitkering 1217,91

Gezinsinkomen

van de andere uitkeringsinstantie
netto andere uitkering 1000,00

van de Sociale dienst
netto bijstandsuitkering 1217,91

van de Belastingdienst:

- voorlopige teruggaaf man 100,00
- kinderkortingen 42,25 142,25
totaal gezinsinkomen 2360,16

Let op:

1. Als er geen kinderen jonger dan 12 zijn, vervallen de kinderkortingen.
2. Er is in het rekenvoorbeeld geen rekening mee gehouden dat de belastingdienst alle bedragen afrondt in hele guldens.
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie