Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Gemeente Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 10-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
11 januari 2001


* Uitslag Kerstboomloterij

* Uitslag van trekking loten Rijswijk vuurwerk-afvalvrij
* Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Bekendmaking van BenW-besluiten

* Bouwaanvragen/-meldingen

* Bouwvergunningen

* Voertuigwrak

* Aanvraag kapvergunningen

* Buitenplaats Ypenburg
Afsluiting Hopmanstraat - Singel

Uitslag Kerstboomloterij

Op woensdag 3 januari jl. zijn op 13 lokaties in Rijswijk de oude kerstbomen versnipperd. In totaal zijn 1012 kerstbomen aangeboden. Net als in voorgaande jaren ontving men voor elke ingeleverde kerstboom een lot waarmee een leuke prijs is te winnen. In totaal zijn er 39 prijzen beschikbaar. Dit betekent dat per versnipperlokatie (gemiddeld) drie prijzen (speelgoed-bonnen) zijn verloot.

De uitslag van de kerstboomloterij is als volgt: Versnipperlokatie: Lotnummers:
Hendrik Ravesteijnplein; 903, 937 (paars)
Da Costalaan/Geestbrugweg; 840, 886, 902, 941 (blauw) Ing. Van Kollaan/Generaal Swartlaan; 810, 927, 947 (grijs) Schoolstraat/Doelenstraat 911; 911, 953 (oranje) Waldhoornplein nabij Marimbahal; 706, 738 (blauw) Mr. Beerninkplantsoen/ Burgemeester Cochiuslaan; 701, 740, 772 (oranje)
Kerklaan/Lindelaan; 921, 940 (groen)
Steenvoordelaan/Purperstraat; 204, 240, 253 (roze) Dr. H.J. van Mooklaan/Martin Campslaan; 730, 752, 778, 803, 856, 871 (groen)
Prinses Irenelaan/Prinses Margrietsingel; 712, 738 (paars) Hoek Strijplaan/Korte Dreef; 502, 550, 572, 614, 658, 688 (grijs) Zwaluwsingel nabij brug; 907, 927 (roze)
Anthony Fokkersingel/Plesmanlaan. 401, 419 (roze)

De winnaars kunnen hun prijzen -op vertoon van het winnende lot- afhalen tijdens de openingsuren bij de balie van het team Communicatie in het gemeentehuis, Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk.

Het team Communicatie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur.

.

Uitslag van trekking loten Rijswijk vuurwerk-afvalvrij


1e prijs :
Nokia 3210 t.w.v. f 399,-
Lotnummer : 404


2e prijs :
Philips CD Sound Machine t.w.v. f 299,-
Lotnummer :446


3e prijs :
Sony Diskman t.w.v. f 199,-
Lotnummer : 467


4e t/m 13e prijs :
CD-bon t.w.v. f 40,-
Lotnummers:
125,137,139,403,420,460,479,488,492,499

14e t/m 25e prijs :
cadeaubon t.w.v. f 15,-
Lotnummers : 126,144,149,174,160,424,
431,462,475,483,493,496

26e t/m 40e prijs :
McDonalds voordeelmenu
Lotnummers :
110,114,124,132,176,179,414,429,
432,435,442,447,464,478,484

De prijzen worden uitgereikt door wethouder D.Jense op zaterdag 13 januari 2001 om 10.00 uur bij McDonalds In de Bogaard te Rijswijk.

Deze actie is georganiseerd door de Rijswijkse Vuurwerkhal i.s.m. de Gemeente Rijswijk.

.

Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door:

1. het Bureau WVG van de gemeente Rijswijk, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het tijdelijk plaatsen van een scooterberging op het perceel plaatselijk bekend Admiraal Helfrichsingel 11 te Rijswijk. Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Steenvoorde 3".

2. het Bureau WVG van de gemeente Rijswijk, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het tijdelijk plaatsen van een scooterberging op het perceel plaatselijk bekend Wijnandt Van Elststraat 50 te Rijswijk. Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Herziening Te Werve Oost" .
3. Amvest Woningen Nova b.v., een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het tijdelijk plaatsen van een reclamebord op het perceel plaatselijk bekend Rijksweg A4, nabij Ilsy-Plantsoen, gemeente Rijswijk Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Ypenburg Midden".

Aangezien het hier bouwwerken van beperkte omvang betreft, overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 11 januari 2001 gedurende 14 dagen tijdens de openingstijden van 08.30 tot 12.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht van de afdeling Vergunningen en Handhaving, kamer 008, De Bruyn Kopsstraat 4 (dependance gemeentehuis), te Rijswijk.

Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.

.

Bekendmaking van Ben W-besluiten

Burgemeester en wethouders van Rijswijk delen mede dat zij in hun vergadering van 2 januari 2001 hebben besloten tot:


- Vaststelling voor het dienstjaar 2001 van de tarieven van Tarievenverordening verrichte diensten.
is in werking getreden met ingang van 1 januari 2001.


- vaststelling van Uitvoeringsvoorschriften, 12-2000 APV, inzake nadere regels volksgezondheid in het kader van het prostitutiebeleid. treedt in werking met ingang van 12 januari 2001.

Bovengenoemde besluiten zijn bekendgemaakt op 11 januari door opneming in de losbladige verordeningenverzameling; deze verzameling is kosteloos in te zien bij het Team Communicatie in het stadhuis (kamer 77), Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk. Het team, alwaar ook een afschrift van het besluit tegen betaling verkrijgbaar is, is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 14.00 uur.

.

Bouwaanvragen/-meldingen

Burgemeester en Wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen:
* bouwaanvraag , ingediend: 10-11-2000 : het oprichten van een fietsenberging in de voortuin te: Penninglaan 35.
* bouwaanvraag , ingediend: 20-12-2000 : het oprichten van 8 woningen te: Deelplan 8, Boswijk 5e en 6e fase, Buitenplaats Ypenburg.

* bouwaanvraag , ingediend: 14-12-2000 : het plaatsen van een fietsenberging in de voortuin te: Verhagen Metmanstraat 73
* bouwaanvraag , ingediend: 13-12-2000 : het plaatsen van een dakkapel te: Plesmanlaan 20

* bouwaanvraag , ingediend: 13-12-2000 : het vergroten van een keuken d.m.v. een uitbouw te: Caan van Necklaan 79
* melding, ingediend: 18-12-2000 : het oprichten van een dakkapel in het achtergeveldakvlak te: Boswinde 56

* bouwaanvraag , ingediend: 20-12-2000 : het oprichten van een dakkapel in het voorgeveldakvlak te: Kievitlaan 31
* bouwaanvraag , ingediend: 22-12-2000 : het oprichten van een dubbele garage te: Sir Winston Churchilllaan 464
* bouwaanvraag , ingediend: 21-12-2000 : het plaatsen van een rook/gasafvoerkanaal te: Vermeulenlaan 1

* bouwaanvraag , ingediend: 20-12-2000 : het oprichten van een verdiepte fietsenberging te: Leeuwendaallaan 18
* bouwaanvraag , ingediend: 02-01-2001 : het tijdelijk plaatsen van een directieverblijf te: Schaapweg 4

* bouwaanvraag , ingediend: 20-12-2000 : het oprichten van een dakkapel aan de voor- en achterzijde te: van Hardenbroeklaan 59
* bouwaanvraag , ingediend: 20-12-2000 : het oprichten van een dakterras te: Lindelaan 175

.

Bouwvergunningen

Burgemeester en Wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 11 januari 2001 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* De Ruijt 15, het plaatsen van een schuur, verleend en verzonden: 22 december 2000

* Steenplaetsstraat 6, het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een bedrijfspand, verleend en verzonden: 19 december 2000
* Van Vredenburchweg 168b, het oprichten van een clubhuis, verleend en verzonden: 4 januari 2001

* Arnoldsonstraat 64, het plaatsen van een dakkapel, verleend en verzonden: 4 januari 2001

* Lijsterbeslaan 117, het plaatsen van een dakkapel , verleend en verzonden: 4 januari 2001

* Zwaluwsingel 36, het plaatsen van een dakkapel, verleend en verzonden: 4 januari 2001

* Generaal Spoorlaan 681, het intern veranderen van een woning (doorbraak + zolder), verleend en verzonden: 4 januari 2001

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

.

Voertuigwrak

De eigenaar / houder van het hierna omschreven voertuigwrak dat door de Gemeente Rijswijk op de openbare weg is aangetroffen, wordt verzocht zich binnen 8 (acht) dagen na het verschijnen van deze krant te melden bij de Gemeente Rijswijk, afdeling Vergunning en Handhaving, sectie IOG,

Bezoekadres:
De Bruyn Kopsstraat 4,
2288 EC Rijswijk.

Een eigendomsbewijs/volledig kentekenbewijs en een legitimatiebewijs dienen zo spoedig mogelijk te worden getoond.

Suzuki Kenteken LZ-46-HK

Bij niet melden binnen deze termijn zal de gemeente overgaan tot vernietiging van dit voertuigwrak.
Inlichtingen H.Hooiveld, telefoon 070-3959318.

.

Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

* W. Wilsonlaan 12

1 wilg wegens te forse groei
Aangevraagd door B.L. Sie

* Delftweg 120

1 berk wegens te forse groei en het opdrukken van de bestrating Aangevraagd door H. Trijsburg-Meerwaldt

* J.F. Kennedylaan 145/215

1 populier wegens slechte conditie en regelmatig vallende takken Aangevraagd door Hoveniersbedrijf Kees de Bruin b.v. namens Van 't Hof Rijnland Vastgoedbeheer B.V.

Door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken is een vergunning aangevraagd voor het kandalaberen (knotten) van de volgende bomen:
* 1 wilg staande langs de Sir Winston Churchilllaan ter hoogte van lichtmast 140

* 1 wilg staande langs de Sir Winston Churchilllaan ter hoogte van lichtmast 146

* 1 wilg staande langs de Sir Winston Churchilllaan ter hoogte van lichtmast 148

* 2 wilgen staande langs de Sir Winston Churchilllaan ter hoogte van het bruggetje nabij de Burgemeester Elsenlaan
* 1 wilg staande op de Rembrandtkade ter hoogte van perceel 134
* 1 wilg staande op de Rembrandtkade ter hoogte van perceel 163/173
* 2 wilgen staande op de Frans Halskade tussen de Burgemeester Elsenlaan en de Jozef Israëlslaan

* 1 wilg staande op de Huis te Hoornkade ter hoogte van lichtmast 38
* 2 wilgen staande langs de Strijpwetering ter hoogte van perceel 25
* 2 wilgen staande langs de Strijpwetering ter hoogte van perceel 39
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 395.92.74.

.

Buitenplaats Ypenburg
Afsluiting kruising Hopmanstraat - Singel

In de week van 15 tot en met 19 januari a.s. zal een begin worden gemaakt met de aanleg van een duiker in het kruispunt Hopmanstraat-Singel. Hierdoor zal deze kruising voor alle verkeer gedurende een langere periode zijn afgesloten. Voor de voetgangers zal een voetgangersbrug over het water geplaatst worden ter hoogte van de bushalte, waardoor deze halte vanuit deelplan 1 goed bereikbaar blijft. De werkzaamheden die plaatsvinden zijn voor een groot deel vergelijkbaar met de werkzaamheden die plaats hebben gevonden bij de aanleg van de duiker in de kruispunt Anthony Fokkersingel-Singel. De werkzaamheden zullen naar verwachting enige maanden in beslag nemen. Om de toegankelijkheid van de wijk te garanderen is de kruising van de Singel met de Anthony Fokkersingel onlangs opengesteld voor verkeer. Het verkeer zal d.m.v. borden worden omgeleid.

.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2001 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...