Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Gemeente Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 10-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
11 januari 2001


* Uitslag Kerstboomloterij

* Uitslag van trekking loten Rijswijk vuurwerk-afvalvrij
* Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Bekendmaking van BenW-besluiten

* Bouwaanvragen/-meldingen

* Bouwvergunningen

* Voertuigwrak

* Aanvraag kapvergunningen

* Buitenplaats Ypenburg
Afsluiting Hopmanstraat - Singel

Uitslag Kerstboomloterij

Op woensdag 3 januari jl. zijn op 13 lokaties in Rijswijk de oude kerstbomen versnipperd. In totaal zijn 1012 kerstbomen aangeboden. Net als in voorgaande jaren ontving men voor elke ingeleverde kerstboom een lot waarmee een leuke prijs is te winnen. In totaal zijn er 39 prijzen beschikbaar. Dit betekent dat per versnipperlokatie (gemiddeld) drie prijzen (speelgoed-bonnen) zijn verloot.

De uitslag van de kerstboomloterij is als volgt: Versnipperlokatie: Lotnummers:
Hendrik Ravesteijnplein; 903, 937 (paars)
Da Costalaan/Geestbrugweg; 840, 886, 902, 941 (blauw) Ing. Van Kollaan/Generaal Swartlaan; 810, 927, 947 (grijs) Schoolstraat/Doelenstraat 911; 911, 953 (oranje) Waldhoornplein nabij Marimbahal; 706, 738 (blauw) Mr. Beerninkplantsoen/ Burgemeester Cochiuslaan; 701, 740, 772 (oranje)
Kerklaan/Lindelaan; 921, 940 (groen)
Steenvoordelaan/Purperstraat; 204, 240, 253 (roze) Dr. H.J. van Mooklaan/Martin Campslaan; 730, 752, 778, 803, 856, 871 (groen)
Prinses Irenelaan/Prinses Margrietsingel; 712, 738 (paars) Hoek Strijplaan/Korte Dreef; 502, 550, 572, 614, 658, 688 (grijs) Zwaluwsingel nabij brug; 907, 927 (roze)
Anthony Fokkersingel/Plesmanlaan. 401, 419 (roze)

De winnaars kunnen hun prijzen -op vertoon van het winnende lot- afhalen tijdens de openingsuren bij de balie van het team Communicatie in het gemeentehuis, Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk.

Het team Communicatie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur.

.

Uitslag van trekking loten Rijswijk vuurwerk-afvalvrij


1e prijs :
Nokia 3210 t.w.v. f 399,-
Lotnummer : 404


2e prijs :
Philips CD Sound Machine t.w.v. f 299,-
Lotnummer :446


3e prijs :
Sony Diskman t.w.v. f 199,-
Lotnummer : 467


4e t/m 13e prijs :
CD-bon t.w.v. f 40,-
Lotnummers:
125,137,139,403,420,460,479,488,492,499

14e t/m 25e prijs :
cadeaubon t.w.v. f 15,-
Lotnummers : 126,144,149,174,160,424,
431,462,475,483,493,496

26e t/m 40e prijs :
McDonalds voordeelmenu
Lotnummers :
110,114,124,132,176,179,414,429,
432,435,442,447,464,478,484

De prijzen worden uitgereikt door wethouder D.Jense op zaterdag 13 januari 2001 om 10.00 uur bij McDonalds In de Bogaard te Rijswijk.

Deze actie is georganiseerd door de Rijswijkse Vuurwerkhal i.s.m. de Gemeente Rijswijk.

.

Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door:

1. het Bureau WVG van de gemeente Rijswijk, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het tijdelijk plaatsen van een scooterberging op het perceel plaatselijk bekend Admiraal Helfrichsingel 11 te Rijswijk. Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Steenvoorde 3".

2. het Bureau WVG van de gemeente Rijswijk, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het tijdelijk plaatsen van een scooterberging op het perceel plaatselijk bekend Wijnandt Van Elststraat 50 te Rijswijk. Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Herziening Te Werve Oost" .
3. Amvest Woningen Nova b.v., een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het tijdelijk plaatsen van een reclamebord op het perceel plaatselijk bekend Rijksweg A4, nabij Ilsy-Plantsoen, gemeente Rijswijk Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Ypenburg Midden".

Aangezien het hier bouwwerken van beperkte omvang betreft, overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 11 januari 2001 gedurende 14 dagen tijdens de openingstijden van 08.30 tot 12.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht van de afdeling Vergunningen en Handhaving, kamer 008, De Bruyn Kopsstraat 4 (dependance gemeentehuis), te Rijswijk.

Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.

.

Bekendmaking van Ben W-besluiten

Burgemeester en wethouders van Rijswijk delen mede dat zij in hun vergadering van 2 januari 2001 hebben besloten tot:


- Vaststelling voor het dienstjaar 2001 van de tarieven van Tarievenverordening verrichte diensten.
is in werking getreden met ingang van 1 januari 2001.


- vaststelling van Uitvoeringsvoorschriften, 12-2000 APV, inzake nadere regels volksgezondheid in het kader van het prostitutiebeleid. treedt in werking met ingang van 12 januari 2001.

Bovengenoemde besluiten zijn bekendgemaakt op 11 januari door opneming in de losbladige verordeningenverzameling; deze verzameling is kosteloos in te zien bij het Team Communicatie in het stadhuis (kamer 77), Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk. Het team, alwaar ook een afschrift van het besluit tegen betaling verkrijgbaar is, is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 14.00 uur.

.

Bouwaanvragen/-meldingen

Burgemeester en Wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen:
* bouwaanvraag , ingediend: 10-11-2000 : het oprichten van een fietsenberging in de voortuin te: Penninglaan 35.
* bouwaanvraag , ingediend: 20-12-2000 : het oprichten van 8 woningen te: Deelplan 8, Boswijk 5e en 6e fase, Buitenplaats Ypenburg.

* bouwaanvraag , ingediend: 14-12-2000 : het plaatsen van een fietsenberging in de voortuin te: Verhagen Metmanstraat 73
* bouwaanvraag , ingediend: 13-12-2000 : het plaatsen van een dakkapel te: Plesmanlaan 20

* bouwaanvraag , ingediend: 13-12-2000 : het vergroten van een keuken d.m.v. een uitbouw te: Caan van Necklaan 79
* melding, ingediend: 18-12-2000 : het oprichten van een dakkapel in het achtergeveldakvlak te: Boswinde 56

* bouwaanvraag , ingediend: 20-12-2000 : het oprichten van een dakkapel in het voorgeveldakvlak te: Kievitlaan 31
* bouwaanvraag , ingediend: 22-12-2000 : het oprichten van een dubbele garage te: Sir Winston Churchilllaan 464
* bouwaanvraag , ingediend: 21-12-2000 : het plaatsen van een rook/gasafvoerkanaal te: Vermeulenlaan 1

* bouwaanvraag , ingediend: 20-12-2000 : het oprichten van een verdiepte fietsenberging te: Leeuwendaallaan 18
* bouwaanvraag , ingediend: 02-01-2001 : het tijdelijk plaatsen van een directieverblijf te: Schaapweg 4

* bouwaanvraag , ingediend: 20-12-2000 : het oprichten van een dakkapel aan de voor- en achterzijde te: van Hardenbroeklaan 59
* bouwaanvraag , ingediend: 20-12-2000 : het oprichten van een dakterras te: Lindelaan 175

.

Bouwvergunningen

Burgemeester en Wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 11 januari 2001 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* De Ruijt 15, het plaatsen van een schuur, verleend en verzonden: 22 december 2000

* Steenplaetsstraat 6, het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een bedrijfspand, verleend en verzonden: 19 december 2000
* Van Vredenburchweg 168b, het oprichten van een clubhuis, verleend en verzonden: 4 januari 2001

* Arnoldsonstraat 64, het plaatsen van een dakkapel, verleend en verzonden: 4 januari 2001

* Lijsterbeslaan 117, het plaatsen van een dakkapel , verleend en verzonden: 4 januari 2001

* Zwaluwsingel 36, het plaatsen van een dakkapel, verleend en verzonden: 4 januari 2001

* Generaal Spoorlaan 681, het intern veranderen van een woning (doorbraak + zolder), verleend en verzonden: 4 januari 2001

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

.

Voertuigwrak

De eigenaar / houder van het hierna omschreven voertuigwrak dat door de Gemeente Rijswijk op de openbare weg is aangetroffen, wordt verzocht zich binnen 8 (acht) dagen na het verschijnen van deze krant te melden bij de Gemeente Rijswijk, afdeling Vergunning en Handhaving, sectie IOG,

Bezoekadres:
De Bruyn Kopsstraat 4,
2288 EC Rijswijk.

Een eigendomsbewijs/volledig kentekenbewijs en een legitimatiebewijs dienen zo spoedig mogelijk te worden getoond.

Suzuki Kenteken LZ-46-HK

Bij niet melden binnen deze termijn zal de gemeente overgaan tot vernietiging van dit voertuigwrak.
Inlichtingen H.Hooiveld, telefoon 070-3959318.

.

Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

* W. Wilsonlaan 12

1 wilg wegens te forse groei
Aangevraagd door B.L. Sie

* Delftweg 120

1 berk wegens te forse groei en het opdrukken van de bestrating Aangevraagd door H. Trijsburg-Meerwaldt

* J.F. Kennedylaan 145/215

1 populier wegens slechte conditie en regelmatig vallende takken Aangevraagd door Hoveniersbedrijf Kees de Bruin b.v. namens Van 't Hof Rijnland Vastgoedbeheer B.V.

Door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken is een vergunning aangevraagd voor het kandalaberen (knotten) van de volgende bomen:
* 1 wilg staande langs de Sir Winston Churchilllaan ter hoogte van lichtmast 140

* 1 wilg staande langs de Sir Winston Churchilllaan ter hoogte van lichtmast 146

* 1 wilg staande langs de Sir Winston Churchilllaan ter hoogte van lichtmast 148

* 2 wilgen staande langs de Sir Winston Churchilllaan ter hoogte van het bruggetje nabij de Burgemeester Elsenlaan
* 1 wilg staande op de Rembrandtkade ter hoogte van perceel 134
* 1 wilg staande op de Rembrandtkade ter hoogte van perceel 163/173
* 2 wilgen staande op de Frans Halskade tussen de Burgemeester Elsenlaan en de Jozef Israëlslaan

* 1 wilg staande op de Huis te Hoornkade ter hoogte van lichtmast 38
* 2 wilgen staande langs de Strijpwetering ter hoogte van perceel 25
* 2 wilgen staande langs de Strijpwetering ter hoogte van perceel 39
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 395.92.74.

.

Buitenplaats Ypenburg
Afsluiting kruising Hopmanstraat - Singel

In de week van 15 tot en met 19 januari a.s. zal een begin worden gemaakt met de aanleg van een duiker in het kruispunt Hopmanstraat-Singel. Hierdoor zal deze kruising voor alle verkeer gedurende een langere periode zijn afgesloten. Voor de voetgangers zal een voetgangersbrug over het water geplaatst worden ter hoogte van de bushalte, waardoor deze halte vanuit deelplan 1 goed bereikbaar blijft. De werkzaamheden die plaatsvinden zijn voor een groot deel vergelijkbaar met de werkzaamheden die plaats hebben gevonden bij de aanleg van de duiker in de kruispunt Anthony Fokkersingel-Singel. De werkzaamheden zullen naar verwachting enige maanden in beslag nemen. Om de toegankelijkheid van de wijk te garanderen is de kruising van de Singel met de Anthony Fokkersingel onlangs opengesteld voor verkeer. Het verkeer zal d.m.v. borden worden omgeleid.

.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2001 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie