Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 10-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Voorschoten


* Rectificatie Commissie Middelen

* Tijdelijk buitengebruik stelling vrachtwagenstrook
* Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 19
* Winterwerkzaamheden aan openbaar groen
Rectificatie
De vergadering van de Commissie Middelen vindt op donderdag 11 januari 2001 plaats om 20.30 uur in het Ambachts- en Baljuwhuis. (Dus niet zoals in de vorige publicatie om 20.00 uur.)
Bezoek van de Commissaris van de Koningin.

raadzaal van het gemeentehuis aan de Leidseweg 25. Alle onderwerpen Tijdelijk buitengebruik stelling vrachtwagenstrook

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat vanwege een manifestatie in en om de sporthal De Vliethorst op dinsdag 27 februari van 10.00 uur tot 17.00 uur de vrachtwagenparkeerstrook op het 'Burgemeester van der Haarplein' buiten gebruik zal zijn, zodat het gehele plein t.b.v. manifestatie en parkeren daarvoor gebruikt kan worden.

Voor eventuele aanvullende informatie: afd.WWV (5600626) en de beheerder van de sporthal (5600775).
Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat tot en met dinsdag 30 januari 2001 in het gemeentehuis in de folderkamer, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en na telefonische afspraak (071- 5600 761) 's middags en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur, voor een ieder ter inzage ligt een aanvraag voor:

* Een bouwaanvraag voor het vergroten van de KPN Telecom-centrale aan de Overslagstraat 13 BV2000380

Met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen burgemeester en wethouders voor deze plannen vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan ter plaatse, waarna de bouwvergunning kan worden verleend. Een ieder kan tot en met dinsdag 30 januari 2001 bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling.

Bedenkingen kunnen worden gericht aan:
Burgemeester en wethouders van Voorschoten
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Kennisgeving incidentele festiviteiten

wk 1

* geen

Collectes

Tot en met 17 februari 2001 wordt er niet gecollecteerd. Burgerlijke stand


* 30 dec Isa Anne Marijcke d.v. A. van Delft en A.H. van Boxtel;
* 28 dec Bas Janusz z.v. M.N. Kuijf en Y.W.J.M. Bemelman;
* 28 dec Jeroen z.v. J. van Breene en A. Kuijpers;
* 27 dec Josephine Julia d.v. G.A.H. Hoeberechts en D.H.M. Lefrandt;
* 22 dec Kimberly Christine d.v. N.J. Meeuwenoord en C.E. Swen;
* 22 dec Mark Nicolaas z.v. N.J. Meeuwenoord en C.E. Swen;
* 19 dec Jim z.v. P.J. Warmenhoven en M.S. van Leeuwen;
* 02 jan M. van Gent en M.A. Schlatmann;

* 02 jan A. van Galen, oud 85 jaar;

* 27 dec H.G. den Blanken, oud 87 jaar;

* 27 dec J.H. Marselis; oud 77 jaar;

* 26 dec J.E.M. Peters, oud 28 jaar;

* 20 dec J. Buijs, oud 88 jaar;

* 20 dec C. Tramper w.v. de Haan, oud 91 jaar; Verleende vergunningen op grond van de APV


* 3 januari 2001: G&D Promotions voor het aanbrengen van maximaal tien aankondigingsborden van 8 januari tot en met 14 januari 2001 voor de Neuzelbeurs/Avicultura in de Darling Market te Rijswijk;
* 3 januari 2001: Zorg en Zekerheid voor het innemen van een standplaats met een rijdende verzekeringswinkel van 18 januari 2001 tot uiterlijk 18 januari 2002. De standplaats kan iedere eerste en derde dinsdag van de maand van 09.00 uur tot 10.00 uur worden ingenomen op de locatie nabij de Koninklijke Marinelaan;
* 3 januari 2001: Nationaal Reumafonds voor het aanbrengen van een spandoek in de Voorstraat of Schoolstraat van 18 maart tot en met 24 maart 2001 ten behoeve van een te houden collecte voor het Nationaal Reumafonds;

* 4 januari 2001: G&D Promotions voor het aanbrengen van maximaal tien aankondigingsborden van 15 januari tot en met 21 januari 2001 voor de PC Discount/Planten & CD beurs in de Darling Market te Rijswijk;

* 4 januari 2001: G&D Promotions voor het aanbrengen van maximaal tien aankondigingsborden van 22 januari tot en met 28 januari 2001 voor Het Paranormaal alternatief in de Darling Market te Rijswijk. Mededeling van verkeersbesluiten

52
Kapvergunning


* 20 december 2000 voor het rooien van 1 kastanje en 1 berk staande in de achtertuin van het pand Willem de Zwijgerlaan 15 te Voorschoten;

* 20 december 2000 voor het rooien van 1 den staande in de achtertuin van het pand J.P.Coenstraat 20 te Voorschoten;
* 20 december 2000 voor het rooien van 1 pinus staande in de voortuin van het pand Benvenutolaan 3 te Voorschoten;
* 2 januari 2001 voor het rooien van 1 den staande in de zijtuin van het pand Frans Halsplantsoen 229 te Voorschoten. Winterwerkzaamheden aan openbaar groen

De komende maanden verricht het Uitvoerend Bedrijf onder andere de volgende werkzaamheden aan de gemeentelijke openbare groenvoorzieningen.

Vervanging bomen

De eerste weken van 2001 wordt een aantal bomen gerooid die ziek of slecht zijn, of die andere nabijstaande meer waardevolle bomen hinderen, dan wel instabiel zijn waardoor zij een gevaar vormen voor de omgeving.

In de laatste week van januari zullen 18 gevaarlijke populieren aan de Krimkade worden gerooid.

Voor het rooien van alle bomen is een kapvergunning verleend. Voor de meeste bomen wordt een andere boom teruggeplaatst.

Snoeiwerkzaamheden

In de winterperiode worden diverse snoei- en dunningswerkzaamheden in de gehele gemeente uitgevoerd.

Bosplantsoen

Door de gehele gemeente staan gemengde beplantingen van snel en langzaam groeiende, meestal inheemse heesters. In de loop der tijd beconcurreren zij elkaar door hun omvang. Bij niet ingrijpen zullen enkele langzaam groeiende soorten verstikken en zal op den duur een beplanting ontstaan die aan de onderzijde kaal is en waar geen onderbegroeiing zal voorkomen.

Langs paden wordt de beplanting gedund en teruggezet om groeiruimte voor kruidachtige begroeiing te waarborgen en om overlast van overhangende takken tegen te gaan. Op diverse plaatsen wordt vlier weggezaagd.

Hakhout

Deze beplantingsvorm kan alleen voortbestaan als zij eens in de circa 8 jaar geheel wordt afgezet. Om het landschappelijke beeld niet aan te tasten wordt ieder jaar een gedeelte aangepakt. De flora en fauna wordt op deze wijze ook optimaal op peil gehouden. Dit jaar wordt onder andere de houtwal gesnoeid gelegen aan de zuidwestzijde van de Rosenburgherlaan.

Voor nadere informatie kunt u tijdens kantooruren bellen met de heer H. van Dormolen van het Uitvoerend Bedrijf; tel. 5600750.


Bouwzaken

Aanvraag om bouwvergunning:
Wk 52

* Rouwkooplaan 8-12, voor het veranderen van de werkplaats;
* Generaal Spoorlaan 4, voor het vergroten van de woning;
* NS Station De Vink, voor het geheel vernieuwen van de fietsenstalling;

* Willem de Zwijgerlaan 80, voor het plaatsen van een berging in de zijtuin;

* Industrieweg 4, voor het veranderen van een bedrijfsruimte; Melding tot bouwvoornemen:

* Alexander Adamskistraat 27, voor het vergroten van de woning; en 's middags en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur op afspraak worden ingezien. Indien een vrijstelling op grond van het bestemmingsplan noodzakelijk is, vindt een aparte publicatie plaats. Dat is de eerste gelegenheid om uw zienswijze over de aanvraag gemotiveerd en schriftelijk in te dienen. Indien een bouwvergunning is verleend vindt eveneens een publicatie plaats. Dan biedt de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid een gemotiveerd bezwaarschrift in te

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie