Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp-besluiten Wet Milieubeheer gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 10-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Wet Milieubeheer

Ontwerp-besluiten

Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning te verlenen (on­ der het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:


- H. van Steenbergen, voor een veehouderij op het adres Rijnsteeg 15 te Bennekom WM/2000-027
Tevens is het gemeentebestuur van plan de milieuvergunning van G. Donkersteeg, Ruitenbeekweg 19 te Lunteren, nr. HW-76-138 gedeeltelijk in te trekken en wel voor 134 vleesvarkens.

- H. Hazeleger, voor een veehouderij op het adres Renswoudsestraatweg 40 te Lunteren WM/2000-047

- Mw. L.G. van den Hurk-van Roekel, voor een veehouderij op het adres Hoekelumsebrinkweg 5 te Bennekom WM/2000-048

- Maatschap G. en T.H. Bos, voor een veehouderij op het adres Smalsteeg 2 te Lunteren WM/2000-050

- J. van den Brink, voor een veehouderij op het adres Laarweg 27 te Harskamp WM/2000-051

- J. van Kessel, voor een veehouderij op het adres Hazendonkseweg 23 te Lunteren WM/2000-053
Tevens is het gemeentebestuur van plan de milieuvergunning van M. Legemaat, Woutersweg 15 te Ede, nr. HW-91-191 in te trekken en wel voor 204 vleesvarkens;
Tevens is het gemeentebestuur van plan de milieuvergunning van J. van Veenschoten, Vijfsprong-weg 22 te Wekerom in te trekken en wel voor 186 vleesvarkens.

- C.A. den Hartog, voor een veehouderij op het adres Grote Veenderweg 10 te Lunteren WM/2000-055

- M. van Steenbergen, voor een veehouderij op het adres Krommesteeg 15 te Bennekom WM/2000-058

- W. van Maanen, voor een veehouderij op het adres Langesteeg 33a te Bennekom WM/2000-059

- J. Hardeman, voor een veehouderij op het adres Onderweg 4 te Ederveen WM/2000-064

Besluiten
Op 19 december 2000 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning verleend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan Van Drie Beheer, voor een veehouderij op het adres Heremeijersteeg 15a te Ede WM/1999-202

Tevens heeft het gemeentebestuur op 9 januari 2001 een milieuvergunning verleend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:


- R. Hardeman, voor een veehouderij op het adres Lage Veldweg 10 te Lunteren WM/1999-054

- K. de Koning, voor een veehouderij op het adres Goorsteeg 23 te Lunteren WM/1999-198

- A.E. Pater, voor een veehouderij op het adres Kraatsweg 21 te Harskamp WM/2000-017

- G.J. de Koning, voor een veehouderij op het adres Klomperweg 160 te Lunteren WM/2000-025

- Overeem B.V. en Leco Products B.V., voor een bedrijf voor het maken van profielen voor o.a. kozijnen, auto-industrie, tegel- en stucwerk op het adres Kievtismeent ongen. te Ede WM/2000-043
- H.A. van Omme, voor een veehouderij op het adres Tepelenburgweg 2 te Harskamp WM/2000-061

Intrekkingsbesluiten
Op 19 december 2000 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning geheel ingetrokken van A. van de Vendel, Bennekomsekade 7 te Bennekom van d.d. 7 januari 1992, nr. HW-1991-150.

Op 9 januari 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning geheel ingetrokken van J.J. Zandsteeg, Kruisbeekweg 27 te Lunteren van d.d. 14 september 1993, nr. HW-1993-044.

Melding (van wijzigingen in het bedrijf zonder toename van de milieubelasting).
Bij het gemeentebestuur is een melding binnengekomen van M. Bleijenberg, Doesburgerdijk 34 te Ede. WM/1993-064

Melding (waarvoor geen vergunning Wet miliebeheer is vereist) Bij het gemeentebestuur is een melding binnengekomen van ECO-Toilet B.V., Edeseweg 19a te Wekerom. Het betreft een kennisgeving op grond van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer. A-2000-077.

Bedenkingen
Naar aanleiding van de ontwerp-besluiten. Een ieder kan tot 8 februari 2001 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Voorts kan tot 1 februari 2001 een ieder verzoeken om gelegenheid tot mondelinge gedachtewisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling indienen van gemotiveerde bedenkingen daartegen. Het verzoek kan telefonisch worden gedaan, tel. (0318) 68 05 22.
Adres indienen bedenkingen: burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.
Geheimhouding: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt.

Beroep
Naar aanleiding van de besluiten en de intrekkingsbesluiten. Tot 22 februari 2001 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, afde­ ling Bestuursrechtspraak, door:
degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit; degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht; enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit. Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 22 februari 2001. Indien voor deze da­ tum aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist. Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

Inzage
De stukken van bovenvermelde meldingen en ontwerp-besluiten kunnen tot 8 februari 2001 worden ingezien, voor wat betreft de besluiten tot 22 februari 2001 en wel elke werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, vrijdag bovendien tot 20.00 uur. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien. Adres inzage: Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede.

Verklaring

(n.a.v. melding van veranderingen die niet door de verleende vergunning worden gedekt, maar
die wel voldoen aan de normen van die vergunning)

Op 19 december 2000 heeft het gemeentebestuur verklaard dat voor de verandering waarvan:
G. van Maanen, Westenengseweg 6 te Harskamp melding heeft gedaan waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer is vereist. De verandering heeft betrekking op het vervangen van de garage door een nieuw gebouw, bestaande uit een garage en een berging. WM/1995-065 Maatschap H. en D. Hazeleger, Maasjessteeg 2 te Otterlo melding heeft gedaan waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer is vereist. De verandering heeft betrekking op aanpassing en/of gewijzigde uitvoering van de enkele varkensstallen in verband met de Welzijnswet voor dieren. WM/1997-037
G. Pater, Griftweg 8 te De Klomp melding heeft gedaan geen waarvoor vergunning Wet milieubeheer is vereist. De verandering heeft betrekking op een nieuw te realiseren vleeskalverenstal. WM/1999-090

Bedenkingen
Naar aanleiding van een verklaring kan men, indien men het niet eens is met dit besluit, ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending van dit schrijven bij ons bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Graag in de linkerbovenhoek vermelden: 'bezwaar'.

Wij zullen, na heroverweging, een beslissing op uw bezwaarschrift nemen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; d. de gronden van het bezwaar.

Binnen zes weken na datum van toezending ervan, kan men een verzoek om een voorlopige voorziening is indienen. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA DEN HAAG.

Mocht genoemde bezwaarschriftenprocedure niet voldoende duidelijk zijn, of wenst u nadere inlichtingen over deze procedures, dan kunt u zich in verbinding stellen met mevrouw mr. R.C.J. Cremers, tel. (0318) 68 01 63 van de afdeling Algemene en Juridische Zaken, Gemeentehuis, Bergstraat 4 in Ede.Ede, 10 januari 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie