Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Protest Dierenbescherming over preventief ruimen koeien

Datum nieuwsfeit: 11-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Dierenbescherming


Protest ingediend bij minister

11/01/01
Heeft in Nederland een koe BSE, dan worden alle andere op de boerderij aanwezige dieren 'preventief geruimd'. De Dierenbescherming heeft ernstige bezwaren tegen deze aanpak. Met deze maatregel gaat de Nederlandse overheid namelijk verder dan in Europa is vereist. Het gaat hier om het voortijdig doden van gezonde dieren. De BSE-tests die vervolgens worden uitgevoerd op de preventief geruimde dieren, hebben nog nooit een nieuw geval van BSE opgeleverd. Er is geen sprake van doden in het kader van het bestrijden van een besmettelijke ziekte, want BSE is geen besmettelijke ziekte. Ook is er geen sprake van doden in het belang van mens of dier.
De mogelijkheid het dier te zijner tijd bij het slachthuis op BSE te testen is een reëel alternatief. Zeker nu de capaciteit voor het testen van koeien op BSE op peil is, zien wij geen enkele reden meer waarom ingeval van BSE alle andere aanwezige dieren voortijdig geslacht moeten worden. Het alleen preventief ruimen van runderen van dezelfde jaargang en de generatie voor en na de BSE-koe neemt onze bezwaren uiteraard niet weg. Op 10 januari hebben wij een brief gestuurd aan minister Brinkhorst van Landbouw. Daarin vragen wij de bewindsman met klem om te stoppen met het preventief ruimen.

Bedrijf dreigt gesloten te worden

11/01/01
Een milieu-ambtenaar tipte ons enige weken geleden over dode dieren op een bedrijf in Noord-Nederland. Een districtsinspecteur van de LID ging er naartoe en trof vier dode dieren aan: twee koeien en twee paarden. Een van de paarden had zichzelf opgehangen en het andere paard was onder behandeling van een dierenarts geweest, omdat het moeilijk kon eten.
Op het bedrijf vond de inspecteur verder nog veertig paarden en vijftien ongemerkte pinken. Tot slot vond hij ook nog een koe met een wond boven het oog. Dit laatste was de eigenaar 'nog niet opgevallen'. De paarden zagen er redelijk uit. Een aantal stond op beton. Er lag veel mest in de ligbox-stal. Uiteraard heeft de inspecteur proces-verbaal opgemaakt.
Onlangs vond hercontrole plaats. Er was onvoldoende verbeterd. De mest was weliswaar redelijk opgeruimd en de jonge koeien waren gemerkt, maar de paarden stonden nog steeds niet op stro. In de stal bevonden zich verder scherpe uitsteeksels, waaraan de dieren zich zouden kunnen verwonden. De eigenaar gaf aan dat er een nieuwe medewerker in dienst zou komen. Binnenkort doet de inspecteur een hercontrole. Inmiddels heeft het parket op grond van de inspectie-rapportage al laten weten het bedrijf zo nodig te zullen sluiten.

Help de fazantenjacht om zeep!

07/01/01
Eind december startten wij een email-actie richting Tweede-Kamerleden. Waarom? Omdat staatssecretaris Faber een duwtje in de rug nodig heeft. Ze moet de fazantenjacht verbieden. Dit is een ergerlijke vorm van plezierjacht waarbij tamme fazanten bij bosjes worden afgeschoten. Van alle kanten, ook van haar eigen inspectiedienst, krijgt de bewindsvrouwe het advies om deze jacht te verbieden. Desondanks houdt ze voet bij stuk dat de huidige wetgeving voldoende is. Nee dus!
Onze oproep heeft tot nog toe enorm succes: reeds 2500 mailtjes werden ingezonden. Deze week kan het nog, dus doe mee en help de fazantenjacht om zeep!

Wolf toch gedood?

05/01/01
Een anonieme melder heeft laten weten dat de loslopende wolf in Zeeuws-Vlaanderen door particulieren geschoten is. Na 22 december waren er geen nieuwe meldingen van gedode schapen en dat is een veeg teken. Zou de wolf die ongewild zoveel aandacht kreeg nu toch gedood zijn? Waar is het dier daarna gebleven? De onbekende melder is om meer informatie gevraagd over waar het kadaver zich bevindt. Zonder bewijs is er dan ook nog geen zekerheid. De discussie over de natuur in Nederland, over de economische waarden van schapen en de niet in geld uit te drukken waarde van een bijzonder dier, is fel aangewakkerd door deze eenzame wolf. Zodra wij meer weten volgt nader bericht.

Europese Commissie erkent falen regelgeving veetransport

02/01/01
Een rapport van de Europese Commissie (EC) van december 2000 bevestigt dat er nog steeds veel mis is met het internationaal veetransport. Elke lidstaat heeft sinds 1996 regelgeving op dit gebied, maar met de naleving daarvan is nog nauwelijks begonnen. Transporteurs weten controles te vermijden door illegale routes te volgen en er is geen sprake van een sluitende registratie van transporten.
De EC gebruikte voor het rapport onder meer informatie van de Landelijke Inspectiedienst van de Dierenbescherming, die transporten volgde en misstanden vastlegde. De Dierenbescherming vindt dat het afgelopen moeten zijn met het gesjouw met levende dieren dwars door Europa en staat achter de conclusie van het rapport: "Vee zo dicht mogelijk bij de plek waar ze zijn gehouden moet worden geslacht en dat internationale veetransporten nooit langer mogen duren dan 8 uur. De huidige regelgeving blijkt onvoldoende te werken, waardoor deze transporten zich nog steeds kenmerken door veel dierenleed".
De Dierenbescherming en andere dierenbelangenorganisaties, samen vertegenwoordigd in de 'Eurogroup for Animal Welfare', kijken nu welke stappen nodig zijn om meer vaart te zetten achter een verantwoord en uitvoerbaar Europees beleid voor veetransporten. Het (Engelstalige) rapport van de Europese Commissie staat op www.eurogroupanimalwelfare.org.

Faber kan fazanten redden, maar...

22/12/00
Deze week maakte staatssecretaris Faber van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een rapport openbaar van de Algemene Inspectiedienst (AID) over het illegaal uitzetten van fazanten voor de jacht. In een bijgevoegde beleidsbrief zegt staatssecretaris Faber zelf: "Het is duidelijk dat aan deze praktijken een einde moet komen. Het meest effectieve, maar ook meest radicale middel daartoe is sluiting van de jacht op fazanten". Gek genoeg gaat het sluiten van de jacht haar te ver en ze hoopt - tegen beter weten in - dat strengere strafmaatregelen voor de registratie van gefokte fazanten en het intrekken van jachtaktes alsnog effect zullen hebben.
De Dierenbescherming vindt dat inmiddels voldoende is aangetoond dat handhaving nooit zal werken en vraagt de Tweede Kamer met klem zich voor een verbod op de fazantenjacht uit te spreken. Als u ook vindt dat er een einde moet komen aan de jacht op fazanten: via de emailactie aan kamerleden kunt u uw stem laten horen!

Knalfeest? Niet voor dieren!

22/12/00
Met de jaarwisseling in het vooruitzicht, geeft de Dierenbescherming ook dit jaar weer tips om dieren zo goed mogelijk de oudejaarsnacht door te helpen. Wat kunt u doen?


* Laat uw hond uitsluitend aangelijnd uit
* Houd uw kat in huis en sluit alle ramen en deuren
* Doe uw huisdier voor de zekerheid een naamkokertje om
* Haal desnoods kalmeringstabletjes bij uw dierenarts
* Let er bij het aansteken van vuurwerk op dat er geen paarden, honden of andere dieren in de buurt zijn.

Genadeschot voor fazantenjacht!

17/12/00
Zondag 17 december heeft de Dierenbescherming in het VARA-radioprogramma 'Vroege Vogels' een onmiddellijk verbod op de fazantenjacht geëist. In het diezelfde dag onthulde zwartboek 'Levende Schietschijven' laat de Dierenbescherming zien dat de fazantenjacht niet meer te handhaven is. Zo is het illegaal uitzetten van fazanten aan de orde van de dag en maakt de dubbelrol van jachtopzichters handhaving van de wet vrijwel onmogelijk. Deze conclusies worden bevestigd door een rapport van de Algemene Inspectie Dienst, welke overheidsdienst eveneens bij de staatssecretaris zal pleiten voor een verbod. Eind 1997 is de Dierenbescherming een onderzoek gestart naar de jacht op fazanten. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in het zwartboek 'Levende schietschijven". Daarin staat een aantal zeer ernstige zaken vermeld. Zo blijkt dat er per jaar zo'n 250.000 fazanten worden geschoten. Naar schatting zijn hiervan 175.000 gefokt en uitgezet ten behoeve van de plezierjacht. Het uitzetten van fazanten voor de jacht is nota bene verboden (artikel 58 Jachtwet), maar is desondanks een veel voorkomende praktijk. Duidelijk is dus dat de handhaving van de wetgeving op dit gebied ernstig faalt.
De Dierenbescherming wil de Tweede Kamer ervan overtuigen dat er dus maar één oplossing is: afschaffing van de fazantenjacht. In dit kader nodigen wij bezoekers van onze site uit om mee te doen aan een email-actie richting Tweede Kamer.
Stuur een email om te laten weten wat je ervan vindt Lees het rapport "Levende Schietschijven"

Wolf wordt levend gevangen

15/12/00
In overleg met onder andere de Dierenbescherming is besloten om de in Zeeuws-Vlaanderen en België dolende wolf levend te vangen. Een team van verschillende experts zal zich met de voorbereidingen en het vangen zelf bezig houden. Alles wordt in het werk gesteld om het dier zo snel mogelijk te vangen. Hoe groot de kans van slagen is, valt op dit moment niet te zeggen.
Ziet u het dier, bel dan de politie Zeeland (0900-8844) en in België met de politie Beveren (0032-37501411).

Over de gekke-koeienziekte (BSE)

11/12/00
De gekke-koeienziekte is niet alleen een gevaar voor de volksgezondheid. Het is ook een drama voor de betrokken dieren. De Dierenbescherming is het dan ook eens met maatregelen om de oorzaak van deze afschuwelijke ziekte te achterhalen en de ziekte zoveel mogelijk uit te bannen.
In 1985 werd voor het eerst BSE geconstateerd bij een rund in Engeland. De 'mad cow disease' (gekke-koeienziekte) is waarschijnlijk op runderen overgebracht door de verwerking van kadaverresten van schapen in voer voor runderen. De ziekte van Creutzfeldt-Jacob bij mensen zou op haar beurt weer veroorzaakt worden door het eten van bepaalde delen (hersenen, ruggemerg) van aan BSE lijdende runderen.
BSE ontstaat wanneer normaal in de zenuw- en hercencellen voorkomende eiwitten 'verkeerd gevouwen' zijn. Zo'n verkeerd gevouwen eiwit is ziekmakend en zorgt voor een infectie van de hersencellen. Die zieke cellen gaan na een tijdje dood, waarbij er grote gaten vallen in het hersenweefsel. De koeien vertonen daardoor ongecoördineerd gedrag, lopen zwalkend rond en worden panisch van angst. Ze schrikken van dingen die altijd heel gewoon waren, lijken stalgenoten niet te herkennen en kunnen zich niet meer normaal bewegen. Natuurlijk is dit voor de dieren zelf heel erg; ze ondervinden hiervan veel last en stress. Als bij één koe BSE wordt geconstateerd, worden alle dieren op het bedrijf (dus ook het paard of de kat) 'geruimd', dat is afgevoerd en geslacht. Alle geslachte dieren worden onderzocht op BSE. In Nederland zijn tot nu toe zeven koeien met BSE gevonden. Voor de zekerheid zijn alle dieren van de betrokken bedrijven geruimd. Dit betekent het voortijdig slachten van honderden gezonde dieren. Een triest resultaat van een uit de hand gelopen veehouderij. In ons land worden miljoenen dieren voor vlees, melk en eieren gehouden. Al die dieren moeten eten, al die dieren produceren afval (niet alleen mest, maar ook de niet-eetbare lichaamsdelen die overblijven in het slachthuis). Daar is een goedkope oplossing voor gevonden: verwerk het slachtafval tot veevoer. Zelfs schapen en koeien, die van huis uit geen vlees eten, krijgen zo dierlijke producten gevoerd, onder meer afkomstig van hun eigen soortgenoten. Algemeen wordt nu aangenomen dat koeien geïnfecteerd raken door het eten van voedsel met daarin met BSE besmet vlees- en beendermeel. Terecht is dan ook één van de maatregelen die de overheid tegen BSE neemt het verbieden van dierlijke producten in voer voor planteneters als schapen en koeien.

Herrie op het Plein

11/12/00
Met een ludieke actie op het Plein te Den Haag, op dinsdag 12 december, start de Dierenbescherming haar kerstactie gericht tegen de toestanden in de 'Verborgen Bio-industrie'. Een 'klokkenluider' luidt daar de noodklok over deze dieronvriendelijke veehouderij-sector. De 'verborgen bio-industrie' is een vrij onbekende sector waarin miljoenen eenden, kalkoenen, konijnen en struisvogels hun dagen slijten zonder dat er enige wet- en regelgeving voor bestaat. Met een petitie en 189.000 handtekeningen dringt de Dierenbescherming er bij de politiek op aan dat er met spoed huisvestings- en verzorgingsregels voor deze diersoorten komen.
Is de 'gewone' bio-industrie bij de meeste mensen wel bekend, vrijwel niemand realiseert zich dat ook dieren zoals konijnen, kalkoenen, eenden en struisvogels onder vergelijkbare omstandigheden gehouden worden. De Dierenbescherming spreekt dan ook over de 'verborgen bio-industrie'. In gazen kooien, donkere stallen en dicht op elkaar slijten deze dieren hun korte en erbarmelijke leven. Het eindresultaat: een stukje vlees dat vaak met kerst op tafel komt.
De Dierenbescherming vindt dat er zo snel mogelijk goede wet- en regelgeving komt voor de wijze waarop deze dieren gehouden worden. Een paar voorbeelden: water voor de eenden, de mogelijkheid tot sociaal contact voor de konijnen, meer ruimte voor de kalkoenen en de struisvogels niet meer hier houden, maar in Zuid-Afrika. Een proces dat al enige jaren duurt en tot op de dag van vandaag laat het Ministerie van Landbouw het afweten. De Dierenbescherming is het wachten zat en voert daarom actie!
Wie de actie wil steunen, kan onder meer via deze site een aardige Wenskaart verzenden.

Regeling agressieve dieren slechte zaak

7/12/00
Minister Brinkhorst van LNV wil de Pitbullregeling uitbreiden met vier nieuwe hondenrassen. Dit betekent dat de American Staffordshire Terriër, de Dogo Argentino, de Fila Brasileiro en de Mastino Napoletano worden verboden en dat sprake is van een sterfhuisconstructie. De Dierenbescherming is fel tegen dit verbod: het brandmerken van deze rassen is een schijnoplossing in het terugdringen van het aantal bijtincidenten in Nederland. Het uitbannen van vier rassen zonder verdere algemene preventieve maatregelen is een doekje voor het bloeden. De Nederlandse bevolking schiet hier niets mee op.
Hoe moet het dan wel?

1. Een verantwoord fokbeleid, een nadrukkelijke controle op de fokkers en sancties op fokkers die het beleid niet volgen is een eerste voorwaarde voor een gezonde hondenpopulatie in Nederland. 2. Goede voorlichting aan hondeneigenaren, aspirant hondeneigenaren en het algemene publiek. Honden worden niet agressief geboren, ze worden agressief gemaakt. Wij zijn voor goede informatie aan hondenfokkers en -eigenaren over het socialiseren van honden, aan hondeneigenaren over de juiste omgang met de hond en over het belang van hondentrainingen voor hond en baas, aan ouders en kinderen over een verantwoorde omgang van kinderen met honden. Overheid, de branche en de Dierenbescherming kunnen hierbij samenwerken.
3. Identificatie- en registratieplicht Dit maakt het mogelijk na een bijtincident te achterhalen: of de hond vaker heeft gebeten, wie de eigenaar is, wie de fokker is geweest en wie de ouderdieren waren. De eigenaar kan worden getraceerd, zodat ook hij of zij kan worden aangesproken op verkeerd/onverantwoord gedrag.

De asielen
Voor de asielen betekent de keuze van minister Brinkhorst een geweldig probleem. Zeker omdat de minister wil onderzoeken welke rassen er nog meer op de lijst van verboden hondenrassen worden geplaatst. De vrees dat de geoormerkte rassen op grote schaal in de asielen zullen belanden is terecht: plaatsing van de dieren is onmogelijk en conform de Pitbullregeling ook niet toegestaan. De dieren moeten dan worden afgemaakt, iets wat de asielen niet als hun taak zien. Sterker nog, het druist tegen alle principes van asielen en de Dierenbescherming in.

Dierenbescherming onderneemt actie tegen afschieten Zeeuwse wolf

5/12/00
Schiet de Zeeuwse wolf niet dood! Dat is de inzet van de Dierenbescherming. In overleg met de politie en in samenwerking met de Stichting Wolvenopvang Nederland zijn we op dit moment een oplossing aan het zoeken om het dier te vangen. We houden u op de hoogte van het verloop van de actie!

De nieuwe Dier is uit!

01/12/00
Het november/decembernummer van ons blad Dier is uit. Boordevol informatie, tips, kritische artikelen en entertainment. Leden van de Dierenbescherming krijgen het blad automatisch thuisgestuurd. Voor kennismaking hier alvast enkele artikelen uit het blad. Zeearend, de grootste roofvogel van Nederland Gehoorzame huishond

Probleem van de maand: Niet alleen thuis kunnen zijn. Jagen: wrede hobby of noodzaak?
Van twee kanten bekeken.
Noodkreet Willie Smits voor de orang-oetan
"Je moet nu iets doen, anders hoeft het niet meer" En verder onder meer:


* Kalkoenen in de verborgen bio-industrie Vrijwilliger bij de DB

* Inspectienieuws

* Servicepagina met o.a. Henk Lommers en Len Munnik
* Bont voor Dieren bestrijdt terugkeer bont
* Asielspecial: dierentehuis Almelo

* Verwaarloosde dieren Schelluinen goed onderdak...
* Duim op voor TNO, neer voor Brinkhorst

* Jack Pronk 25 jaar asielbeheerder in Breda
Word lid van de Dierenbescherming, dan krijgt u het full-colour magazine zes keer per jaar thuisgestuurd. U kunt ook eerst een proefnummer van Dier aanvragen.

Nertsenfokkerij in Engeland verboden

24/11/00
Als eerste land in de wereld heeft het Brits Parlement deze week de nertsenfokkerij verboden. De Britten laten er geen gras over groeien: al in 2003 moeten alle fokkerijen dicht zijn. De dertien Britse fokkerijen produceren jaarlijk 100.000 huiden. Een compensatieregeling voor de fokkers zou de Britse regering ca. 35 miljoen gulden gaan kosten.
In Nederland, waar jaarlijks 2,5 miljoen nertsen worden gefokt, is een definitief verbod ook heel dichtbij. Al eerder besloot de Tweede kamer dat de nertsfokkerijen dicht moeten. Of dat ook echt gaat gebeuren hangt af van minister Brinkhorst van Landbouw. We hopen dat het Britse verbod hem aanspoort tot de juiste beslissing.
Zie ook www.bontvoordieren.nl.

Cindy weer thuis: alle sympathisanten bedankt!

14/11/00
Onze actie om geit Cindy te nomineren voor vertrek uit het Big Brother huis is gelukt. Zoals u weet startte de Dierenbescherming afgelopen woensdag een email-actie op internet. Daarbij vroegen wij sympathisanten Cindy te nomineren om het huis te verlaten. De email-actie heeft binnen 24 uur ruim 1500 (!) reacties opgeleverd. Dankzij de snelle reactie van u en vele anderen besloot de redactie van Big Brother geit Cindy weer terug naar huis te brengen. Hiervoor willen wij u hartelijk bedanken! Maar naast geit Cindy zijn er nog miljoenen andere dieren die onze steun hard nodig hebben. Wilt u ons hierbij ook helpen en bent u nog geen lid? Word dan snel lid van de Dierenbescherming en mail nog vandaag het compleet ingevulde ledenwerf-formulier naar ons toe dat u op onze website aantreft.
Namens alle dieren bedankt!
PS: Voor alle duidelijkheid willen we u graag laten weten dat de Dierenbescherming uw gegevens uiteraard niet aan derden verstrekt.

Archief van eerder verschenen nieuwsberichten

In het archief kunt u oudere nieuwsberichten van de Dierenbescherming nalezen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...