Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Standpunt Gemeenschapsonderwijs hoorzitting Vlaams Parlement

Datum nieuwsfeit: 11-01-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Sector Pers en Public Relations
Contactpersoon: Dries Vandermeersch
E. Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel
tel. 02-790 93 06 - fax 02-790 95 06 - gsm: 0477-23 13 57 e-mail: (dries.vandermeersch@rago.be)

PERSBERICHT
Datum: 11 januari 2001
Fax /E-mail bestemd voor: Alle nieuwsredacties

Betreft: Standpunt Gemeenschapsonderwijs hoorzitting Vlaams Parlement .

Op donderdag 11 januari 2001 hield de commissie Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid van het Vlaams Parlement een hoorzitting over het geïntegreerd gelijke kansenbeleid. Het Gemeenschapsonderwijs werd tijdens deze hoorzitting vertegenwoordigd door zijn voorzitter, de heer Peter Steenhaut, en wenst de krachtlijnen van zijn tussenkomst over te maken.

Visietekst minister. Het Gemeenschapsonderwijs vindt het neerleggen van een visietekst over een geïntegreerd gelijke kansenbeleid een lovenswaardig initiatief van de minister van Onderwijs.

Wij onderschrijven. Het Gemeenschapsonderwijs onderschrijft volgende punten in de nota van de minister:
- de decretale verankering van het inschrijvingsrecht van elke leerling voor een school van zijn keuze en de daarmee samenhangende aanvaardingsplicht van de scholen;
- het plannen van ruim overleg met alle betrokken instanties zowel op micro- als op macroniveau, onder meer met ouders, overheid, scholen, CLB's, vertegenwoordigers van de doelgroepen, vierdewereldorganisaties, vakbonden en de sociaal-economisch en culturele milieus.
- Het uitwerken van een geïntegreerd ondersteuningsaanbod voor de scholen.
Onze preventieve visie. Het Gemeenschapsonderwijs betreurt evenwel dat de nota in tegenstelling met de lopende projecten een remediërende visie voor leerproblemen uitwerkt. Het Gemeenschapsonderwijs kiest duidelijk voor een preventieve visie, de klemtoon moet blijven liggen op het voorkomen van leer-en ontwikkelingsproblemen.

Aanvullingen. Het Gemeenschapsonderwijs wenst volgende items aan de nota toe te voegen:
- betere maatschappelijke integratie van allochtonen globale aanpak waarbij naast onderwijs andere maatschappelijke sectoren hun verantwoordelijkheid opnemen.
- continuïteit geïntegreerd ondersteuningsaanbod waardoor de opgebouwde professionaliteit van de personeelsleden wordt gevaloriseerd.
- speciale aandacht voor de problematiek van de concentratiescholen. Naast een intensieve ondersteuning is een aangepaste rationalisatieregeling absoluut noodzakelijk. Tevens moet via aangepaste regelgeving een gedifferentieerd studieaanbod worden gewaarborgd.
- Naast het inschrijvingsrecht van de ouders en de aanvaardingsplicht van de scholen moet zowel centraal als lokaal een nieuwe non-discriminatieverklaring - een engagementsverklaring - worden uitgewerkt, waarin inrichtende machten, koepels van inrichtende machten, maar ook daadwerkelijk de scholen zich engageren om actief mee te werken aan een toelatings-en spreidingsbeleid van allochtone leerlingen. Deze engagementsverklaring moet breed maatschappelijk gedragen worden. Bij het tot stand komen ervan moeten, naast de plaatselijke scholen ook CLB's, vertegenwoordigers van de doelgroepen (allochtonenverenigingen en 4°-wereldbewegingen), vertegenwoordigers ouderverenigingen, vertegenwoordigers uit de sociaal-economische en culturele milieus, de onderwijsvakbonden en de lokale en centrale overheden betrokken worden.
- De inspanningsverplichtingen op het vlak van een actief toelatings- en spreidingsbeleid en het effectief aanwenden van extra middelen in het kader van zorgverbredend handelen moeten, met eerbied voor de grondwettelijke gewaarborgde pedagogische vrijheden, door de gemeenschapsinspectie gecontroleerd worden. Scholen die de opgelegde inspanningsverplichtingen niet nakomen moeten, overeenkomstig de geldende reglementeringen worden gesanctioneerd.
Wenst u meer informatie? Neem dan contact op met de persverantwoordelijke, Dries Vandermeersch.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie