Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Woningbouwproductie in Enschede op peil

Datum nieuwsfeit: 11-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enschede

Woningbouwproductie in Enschede op peil

Enschede, 11 januari 2001

De gemeente Enschede heeft zichzelf als doel gesteld om in de periode van 2000 tot 2004 jaarlijks minimaal 900 tot 1000 woningen te bouwen. Een ambitie die voortvloeit uit de Toekomstvisie Enschede en het daaruit afgeleide Meerjaren Ontwikkelingsperspectief Wonen en Woonomgeving" (MOP wonen). Dit betekent een stijging van 100 tot 200 woningen in vergelijking tot de productie die in voorafgaande jaren werd gerealiseerd. In het jaar 2000 werd met deze opgaande lijn al een start gemaakt: de Bouw en Milieudienst kreeg van het gemeentebestuur de opdracht om in dat jaar minimaal 600 woningen op te leveren en daarnaast nog eens minimaal 900 woningen in aanbouw te nemen. Ondanks het feit dat het project Groot-Roombeek als gevolg van de ramp vertraging heeft opgelopen, staat inmiddels vast dat deze productie ruimschoots is gehaald.

In het jaar 2000 werden in totaal 710 woningen opgeleverd en het aantal in aanbouw genomen woningen kwam uit op 990. Dit overigens met de kanttekening dat de planontwikkeling (inclusief afgifte bouwvergunning) voor ruim 1100 woningen wel volledig is afgerond, maar de feitelijke start van enkele bouwplannen werd doorgeschoven naar begin 2001. Het productievolume ligt momenteel dus boven het niveau van de taakstelling. Van de 990 woningen in aanbouw werden er 70 door particulieren op kavels gebouwd. In totaal werden in 2000 140 kavels aangeboden. Ook hier is sprake van een opgaande lijn ten opzichte van voorgaande jaren. Voor de periode 2000-2004 wordt gestreefd naar een uitgifte van gemiddeld 200 kavels per jaar voor vrijstaande woningen.

De Bouw- en Milieudienst verwacht ook in 2001 de kwantitatieve taakstelling van het gemeentebestuur waar te kunnen maken en een woningbouwproductie te realiseren van 900 à 1000 (in aanbouw te nemen) woningen. Ditzelfde geldt voor de productie van kavels voor vrijstaande woningen.

Het gemeentebestuur heeft de komende jaren voor de woningbouw zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve doelstelling. Een ambitie die het productievolume wellicht onder druk kan zetten. Het accent van de woningbouwproductie komt namelijk, meer dan in het verleden, op het hogere marktsegment te liggen. Met de kwalitatieve opbouw van het woningbestand verwacht men de sociaal-economische structuur van de stad meer in evenwicht te brengen. Beide doelstellingen wil men waarmaken door wervende woonmilieus met kwalitatief hoogwaardige, marktconforme woningen aan te bieden om zodoende de positie van Enschede op de regionale woningmarkt verder te versterken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie