Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorlopige resultaten vierde kwartaal 2000 Océ N.V.

Datum nieuwsfeit: 11-01-2001
Bron: OCE NV
Zoek soortgelijke berichten
OCE NV Vandaag heeft Océ N.V. de voorlopige resultaten over het vierde kwartaal en het boekjaar 2000 gepubliceerd.

De nettowinst van Océ N.V. uit gewone bedrijfsuitoefening bedroeg over 2000 ¤ 152 miljoen, een toename van 15% t.o.v. 1999. Per gewoon aandeel steeg de winst met 14% tot ¤ 1,76. De omzet steeg met 14% tot ¤ 3.224 miljoen. De autonome groei bedroeg 4%, wisselkoerseffecten bedroegen 8% en acquisities droegen 2% bij. De digitale apparaten en bijbehorende software- en service-opbrengsten maken 63% uit van de totale apparaten- en service-opbrengsten (1999: 60%). "Het jaar 2000 was een omslagjaar in meer dan één opzicht" aldus Ir. R.L. van Iperen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Océ N.V. "Niet alleen werd de stagnering van de resultaten, die in 1999 zichtbaar was, omgebogen, maar ook wordt vanaf eind 2000 een reeks van nieuwe hardware en software producten in de markt geïntroduceerd. Deze nieuwe producten zullen de basis vormen voor omzet- en winstgroei in de komende jaren."

Vierde kwartaal 2000
De omzet steeg in het vierde kwartaal met 12% tot ¤ 913 miljoen (1999: ¤ 812 miljoen). De autonome groei bedroeg 1%. Wisselkoersen en acquisities hadden een positief effect van respectievelijk 10% en 1%.

De omzet in Wide Format Printing Systems steeg met 16% tot ¤ 262 miljoen (1999: ¤ 225 miljoen). De autonome omzetgroei bedroeg 4%. De invloed van wisselkoersen was 12%. De omzetgroei werd met name gerealiseerd door het succes van de Océ 9600. Daarnaast zette ook de verkoop van de andere digitale apparaten en software goed door.

In Document Printing Systems steeg de omzet met 9% tot ¤ 426 miljoen (1999: ¤ 390 miljoen). Wisselkoerseffecten namen 8% van deze groei voor hun rekening, terwijl de verdere groei autonoom was. Plaatsingen van de succesvolle Océ 3165 serie digitale printers/copiers verbeterden aanzienlijk t.o.v. 1999, ondanks scherp toegenomen concurrentie, terwijl de omzetten in het analoge segment volgens verwachting een daling vertoonden. Daar waar de prijsdruk in de gehele markt zich doorzette, heeft Océ door een aantal efficiency-projecten de margedaling weten te beperken.

In Production Printing Systems steeg de omzet met 14% tot ¤ 225 miljoen (1999: ¤ 197 miljoen). De totale omzettoename moet worden toegeschreven aan koers- en acquisitie-effecten. Zoals bekend kan de omzet in Production Printing Systems per kwartaal sterk fluctueren. De orderportefeuille is ultimo 2000 goed gevuld ten opzichte van het vierde kwartaal 1999.

Het bedrijfsresultaat steeg met 17% tot ¤ 91 miljoen (1999: ¤ 77 miljoen). Ondanks hogere kosten als gevolg van de opstart van een aantal nieuwe producten steeg het bedrijfsresultaat daarmee sneller dan de omzet.

De nettowinst steeg met 12% tot ¤ 49 miljoen (1999: ¤ 44 miljoen voor buitengewoon resultaat) en bedroeg 5,4% van de omzet (1999: ook 5,4%) en de cash flow (nettowinst plus afschrijvingen) nam toe tot ¤ 99 miljoen (1999: ¤ 96 miljoen).
Per gewogen gemiddeld uitstaand gewoon aandeel van ¤ 0,50 nominaal steeg de nettowinst met 10% tot ¤ 0,57 (1999: ¤ 0,52) en nam de cash flow toe met 1% tot ¤ 1,15 (1999: ¤ 1,13).

Resultaten boekjaar 2000
In de markt voor Wide Format Printing Systems behaalde Océ een omzet van ¤ 901 miljoen (1999: ¤ 782 miljoen) een stijging van 15%. Na aftrek van acquisities en wisselkoerseffecten steeg de omzet met 3%. Océ handhaafde in deze markt haar toonaangevende positie. De omzetgroei reflecteert de goede ontwikkeling van software verkopen en van de nieuwe Océ 9600 printer/copier. De zeer succesvolle printer/copier series Océ 9400 en Océ 9800 zullen in 2001 worden opgevolgd door respectievelijk de Océ TDS400 en Océ TDS800, snellere machines met sterk verbeterde softwarefunctionaliteit.

In de markt voor Document Printing Systems nam de omzet van Océ toe met 11% tot ¤ 1.550 miljoen (1999: ¤ 1.399 miljoen). De autonome groei was 4% (1999: 1%). Plaatsingen in het digitale segment lagen in 2000 aanzienlijk boven het niveau van 1999. De daling van de plaatsingen in het analoge segment was minder sterk dan de markt. Gedurende 2000 vond de introductie plaats van de 100 pagina's per minuut digitale printer/copier Océ DPS400. Dit apparaat zal in hoogvolume omgevingen het marktaandeel van Océ een verdere positieve impuls geven. Leveringen starten in het eerste kwartaal van 2001. Gedurende 2000 werden tevens diverse software-produkten geïntroduceerd. De groei in Facility Services bedroeg 48%, waarvan 35% autonoom.

In de markt voor Production Printing Systems groeide de omzet met 17% tot ¤ 773 miljoen, waarvan 5% autonome groei. Océ verbeterde hier zijn wereldwijd sterke positie. Voor Production Printing Systems bleef de volumegroei in de tweede helft van 2000 achter bij de snelle stijging van het eerste halfjaar. Aan het einde van het jaar was toch een prima orderportefeuille opgebouwd. De groei in Printing-on-Demand was tweemaal de marktgroei en hoewel nog bescheiden neemt Océ's participatie in deze markt toe. Met software-ontwikkelingscentra in Namen, Konstanz en München (Poing) combineert Production Printing Systems printertechnologie, kwaliteit en printsnelheid met steeds belangrijker wordende oplossingen voor documentstroom-management.

Het bedrijfsresultaat nam toe met 14% tot ¤ 282 miljoen (1999: ¤ 248 miljoen) en de financieringskosten stegen tot ¤ 61 miljoen. De in 1999 ingezette reorganisatie, die succesvol is afgerond, had een gunstige invloed op de ontwikkeling van de kosten. De stijging van de rentekosten was vooral het gevolg van de gestegen financieringskosten in US dollar en niet zozeer door meer geleend vermogen en rentestanden. De nettowinst bedroeg ¤ 152 miljoen een toename van 15%, en was 4,7% van de omzet (1999 voor buitengewoon resultaat: ¤ 132 miljoen en 4,6% van de omzet). De cash flow (nettowinst plus afschrijvingen) nam toe tot ¤ 346 miljoen (1999: ¤ 319 miljoen). Per gewogen gemiddeld uitstaand gewoon aandeel van ¤ 0,50 nominaal steeg de nettowinst met 14% tot ¤ 1,76 (1999: ¤ 1,54) en de cash flow met 7% tot ¤ 4,06 (1999: ¤ 3,80).

Dividend
Het dividendvoorstel zal op 30 januari a.s. bekend worden gemaakt.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)
De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering zal plaatsvinden op woensdag 7 maart 2001. De agenda zal op 30 januari a.s. bekend worden gemaakt.

Vooruitzichten
Océ heeft de overgang van analoog naar digitaal succesvol afgerond en is uitgegroeid tot een leidende onderneming in het leveren van geïntegreerde documentoplossingen in professionele omgevingen. De introductie van hardware en software producten, die eind 2000 begon met de Océ DPS400, de Océ TDS400 en de Océ TDS800, zullen een robuuste basis vormen voor de winstontwikkeling in de komende jaren. Océ verwacht dat de positieve omzet- en winstontwikkeling zich in 2001 zal voortzetten ondanks aanzienlijke kosten voor de opstart van de productie en marktintroductie van nieuwe producten.

Océ N.V.
11 januari 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie