Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rotterdam wil regelgeving Horeca aanpassen

Datum nieuwsfeit: 11-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Hoogvliet, deelgemeente Rotterdam
Zoek soortgelijke berichten

Hoogvliet, deelgemeente Rotterdam

Rotterdam wil regelgeving Horeca aanpassen om attractievere uitgaansstad te worden

11 januari 2001

Het gemeentebestuur heeft o.a. de deelgemeentebesturen gevraagd te reageren op een plan om flexibelere sluitingstijden te gaan hanteren en vestigingen op basis van maatwerk toe te staan. Het Dagelijks Bestuur vraagt de commissie BFW om advies als het gaat om een reactie. Dit is agendapunt 5 van de vergadering van 16 januari.

Wilt u als inwoner van Hoogvliet uw mening geven dan kan dat via de e-mail: klik bovenaan de bladzijde op (info@hoogvliet.rotterdam.nl).

Commissie BFW

Vergadering 16 januari 2001

Agendapunt 5

Aan de leden van de commissie BFW

Betreft : Concept-kadernotitie Horecabeleid 2000 - 2005 gemeente Rotterdam

Bijlage : Concept-kadernotitie d.d. 23 november 2000

Aanleiding

Per brief van 23 november jl. heeft de direktie ABZ de concept-kadernotitie horecabeleid Rotterdam 2000 - 2005 gezonden, met het verzoek om voor 19 januari 2001 te reageren.

In deze notitie worden de kaders voor het Rotterdamse horecabeleid t/m 2005 uiteengezet.

In 1999 is het huidige horecabeleid van 1996 van de gemeente Rotterdam geevalueerd. Geconcludeerd is dat dit huidige beleid wordt gekenmerkt door regelgeving, handhaving en beheer. Gebleken is dat de beleidsinstrumenten per saldo goed gereedschap zijn gebleken voor het ordelijk doen funktioneren van de horeca in de stad. Toch is de vraag gesteld in de afgelopen jaren bij onder meer in bestuurlijke kring om van Rotterdam een attractievere uitgaansstad te maken. Zo zou er meer behoefte zijn aan maatwerk en aan flexibeler openingstijden. Als Rotterdam aantrekkelijker moet worden als uitgaansstad en dus ook het horeca-aanbod aantrekkelijker moet worden, dan moet horecabeleid meer in gaan houden dan uitsluitend een verzameling regels. De huidige regelgeving zou dus onvoldoende aansluiten bij wat Rotterdam als horecastad nodig heeft.

Inhoudelijke analyse

De concept-kadernotitie is een actualisering van het huidige beleid.

Daarnaast wordt het huidige beleid op een 3-tal punten aangevuld :
1. uitbreiding van het aantal gebieden waar nachtontheffingen zijn toegestaan ;

2. uitbreiding van horecavestigingen met afwijkende openingstijden van 7.00 tot 23.00 uur ;

3. uitbreiding van horecavestigingen op basis van maatwerk.
Met deze 3 punten wordt het mogelijk om in uitzonderlijke gevallen gemotiveerd af te wijken van het consolidatie- of verminderingsbeleid. De achterliggende gedachte hierbij is dat de toevoeging van horeca niet per definitie in strijd is met het woon- en leefklimaat : toevoeging van horeca kan ook het woon- en leefklimaat veraangenamen.

Het beleid voor het deelgemeentelijk gebied waarvoor een eigen deelnota is vastgesteld, zoals Hoogvliet, blijft in principe onveranderd. Met het nieuwe beleid is in alle deelgemeenten beperkte uitbreiding van horeca op basis van maatwerk mogelijk. Deelgemeenten zullen echter altijd zorgvuldig dienen aan te geven waarom maatwerk, dat stadsbreed als wijze van beleidsuitvoering kan worden toegepast, in een concreet geval niet wenselijk is.

De concept-nota is zowel in de Lokale Driehoek, het college van B en W en de commissie ABZ besproken. De komende periode wordt gebruikt om diverse partijen, waaronder de deelgemeenten en belanghebbenden, om advies te vragen.

Het is de bedoeling dat het concept met alle adviezen in februari 2001 wordt voorgelegd aan het college van B en W en de commissie ABZ. Daarna kan vaststelling door de gemeenteraad plaatsvinden.

Voorstel

Wij stellen u voor ons inzake de concept-kadernotitie Horecabeleid 2000 - 2005 van de gemeente Rotterdam bijstand te verlenen.

Hoogvliet, 9 januari 2001

Het dagelijks bestuur van de deelgemeenteraad van Hoogvliet,

De secretaris, de voorzitter,

J.J. Kerkhof, J.J.A.M. Elemans.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie