Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Leidschendam, Voorschoten en Wassenaar bundelen krachten

Datum nieuwsfeit: 11-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wassenaar
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Wassenaar

Leidschendam, Voorschoten en Wassenaar bundelen krachten voor behoud van de bufferzone-kwaliteiten
De bestuurders van de gemeenten Leidschendam, Voorschoten en Wassenaar hebben op 11 januari jl. de intentieverklaring 'Pact van Duivenvoorde' ondertekend en aangeboden aan de commissaris van de Koning van Zuid-Holland, J. Franssen. De ondertekening vond plaats in kasteel Duivenvoorde in Voorschoten in aanwezigheid van de commissaris van de Koningin en gedeputeerden L.E. van der Sar en M. Vissers. Het pact werd ondertekend door de Leidschendamse wethouder H.M.C. Dwarshuis-van de Beek, de Voorschotense wethouder ir. A.A. Draijer en de Wassenaarse wethouder drs. A. Vriesendorp-Dutilh.

Van links naar rechts de wethouders van ruimtelijke ordening: Mw. A. Vriesendorp-Dutilh van Wassenaar, dhr. A.A. Draijer van Voorschoten en
mw. H.M.C. Dwarshuis-van de Beek van Leidschendam.

In de intentieverklaring wordt uitgesproken dat de gemeenten Leidschendam, Voorschoten en Wassenaar nauw met elkaar gaan samenwerken op het gebied van activiteiten voor behoud en verbetering van de Rijksbufferzone Den Haag-Leiden-Zoetermeer; met name het kerngebied Duivenvoorde-corridor wordt als de meest kwetsbare schakel beschouwd. De Duivenvoorde-corridor vormt de enige ecologische verbinding tussen het Groene Hart en de duinen. Volgens het rijksbeleid moet er hard aan gewerkt worden om deze verbinding in stand te houden en te verbeteren.

Rijk, provincie en gemeenten hebben al diverse beleidsplannen opgesteld voor de Rijksbufferzone. Het bestaand beleid formuleert doelstellingen voor het behoud en de versterking van de natuurlijke en landschappelijke waarden in het gebied als tegenwicht tegen de oprukkende verstedelijking aan de randen van de bufferzone. De drie gemeenten willen geen nieuw beleid gaan formuleren, maar hebben zichzelf tot taak gesteld om gezamenlijk de feitelijke uitvoering van de beleidsplannen te bevorderen. Ook in de visie van rijk en provincie zijn intergemeentelijke samenwerking en de rol van gemeenten op dit gebied zeer belangrijk. Meerwaarde van de samenwerking van de gemeenten is dat niet alleen een bundeling ontstaat van kennis en kunde, maar ook een waarborg voor een permanente begeleiding van het uitvoeringsproces.

Als eerste actie van de nieuwe strategische samenwerking zullen de drie gemeenten de knelpunten in de uitvoering van het bestaand beleid in het gebied inventariseren. Op basis van de knelpunteninventarisatie zal een uitvoeringsprogramma worden opgesteld voor realisatie van rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid, in overleg met belangenorganisaties op het gebied van natuur- en landschapsontwikkeling, landbouw, recreatie en cultuur-historie.

De drie gemeenten verwachten door de bundeling van krachten op slagvaardige wijze uitvoering te kunnen geven aan de doelstellingen voor de Rijksbufferzone. In de toekomst zullen zij ook graag gesprekken aangaan met de andere gemeenten binnen de Rijksbufferzone over mogelijke samenwerking.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie