Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag raadsvergadering 11 januari 2001 Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 11-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam


Raadsvergadering van 11 januari 2001

Nieuwjaarstoespraak burgemeester
Burgemeester mr. Ivo Opstelten heeft in zijn nieuwjaarstoespraak aangekondigd in het nieuwe jaar vooral de leuze: "Rotterdam keert het tij" te zullen uitdragen. Hij ziet in toenemende mate het beeld van een stad waar de grootste problemen worden aangepakt in een omvattende wijkaanpak en strategische programma's, waar wordt gebouwd, de stadseconomie opleeft, het aantal banen aanzienlijk groeit en het aantal uitkeringen daalt. De burgemeester noemde de onveiligheid het grootste maatschappelijke probleem en gaf aan dat een indringende heroriëntatie gaande is op vragen als: waar kan het beter, zijn de prioriteiten voldoende scherp, sorteert de aanpak voldoende effect. Bij het thema 'modernisering van de overheid' pleitte de burgemeester voor een minder ingewikkelde organisatie van het gemeentelijk beleid. Hij gaf de Gemeenteraad de raad om, waar hij met het oog op de nieuwe raadsperiode moet nadenken over de vraag hoe verder te gaan met de programma's, te kijken naar mogelijkheden voor vereenvoudiging. De burgemeester wees tenslotte op het bijzondere karakter van het jaar 2001, waarin Rotterdam culturele hoofdstad van Europa is: op het juiste moment en met de perfecte formule. Raadsnestor Ruud van Middelkoop heeft gereageerd op de nieuwjaarstoespraak.

Vragenhalfuur
Het zou voor de stad alleen nadelen hebben wanneer wethouder Simons direct zou aftreden. Het college van B. en W. vindt het buitengewoon jammer dat hij vertrekt en het is plezierig dat hij tot 1 april nog een aantal ontwikkelingen verder op gang kan brengen. De taakverdeling binnen het college is de verantwoordelijkheid van B. en W., niet van de Gemeenteraad. Een debat hierover met de raad is dan ook niet aan de orde. Dit heeft wethouder Els Kuijper geantwoord op vragen van fractievoorzitter Chris van Heumen van de SP. Hij stelde voor dat wethouder Simons, gezien zijn vertrek uit de Gemeenteraad per 1 april, direct zou aftreden als wethouder. Zijn vertrek zou volgens hem aanleiding zijn voor een discussie in de raad over een herverdeling van de taken binnen het college en een nieuwe personele invulling van de wethouders.

Van Nellecomplex voorgedragen als rijksmonument De Gemeenteraad draagt een reeks pakhuizen (Schiehallen uit 1943), de laad- en loskade en het fabrieksterrein van het Van Nellecomplex bij de staatssecretaris voor Cultuur voor als rijksmonument. De rest van de Van Nellefabriek is in 1984 al aangewezen als rijksmonument. De Gemeenteraad vindt dat de Van Nellefabriek een monument van wereldfaam is en dat de monumentale gedeelten in hun geheel beschermd moeten worden. Met deze voordracht is dat nu het geval. De fabriek, eigendom van een bouwbedrijf, wordt nu gerestaureerd en verbouwd tot een Ontwerpfabriek, een verzamelgebouw voor communicatie en design. Voor de restauratie dient de gemeente een subsidieaanvraag van fl. 5 miljoen in bij de staatssecretaris voor Cultuur.

Geld uit Groeifonds beschikbaar gesteld
De Gemeenteraad heeft uit het Groeifonds voor verschillende projecten geld beschikbaar gesteld. Het Groeifonds zorgt ervoor dat investeringen die niet volledig uit andere bronnen worden gefinancierd toch door kunnen gaan. Voor ondergrondse vuilcontainers in bijna alle wijken waar nu nog huisvuil in zakken wordt opgehaald en voor de vervanging van de betonnen huisjes door ondergrondse containers is fl. 30 miljoen beschikbaar. Het theater Zuidplein krijgt fl. 2,4 miljoen om wettelijk verplichte maatregelen op het gebied van arbeidsomstandigheden uit te voeren. Naar het Fonds Bereikbaarheidsoffensief gaat fl. 62,5 miljoen gulden. Fl. 50 miljoen daarvan is bestemd voor RandstadRail, de rest voor andere projecten. Tenslotte heeft de raad geld beschikbaar gesteld voor maatregelen in het programma 'Duurzaam veilig'. Voor de kosten voor brommers op de rijbaan en voorrangsmaatregelen is fl. 871.750,- beschikbaar, voor de inrichting van gebieden in het centrum met een maximumsnelheid van 30 km. per uur heeft de raad een krediet van fl. 408.908,- verstrekt. SP en Stadspartij waren de voorstellen voor het
Bereikbaarheids-offensief, de ondergrondse containerisatie en tegen het voorstel om de bevoegdheid tot herverdeling van de subsidies Duurzaam Veilig aan B. en W. te delegeren.

Fl. 3,5 miljoen voor verhuizing Parkeerbedrijf
De Gemeenteraad is akkoord met de verhuizing van het centrale kantoor van het Parkeerbedrijf Rotterdam (PBR) naar het gebouw 'De Vier Leeuwen' aan de Wijnhaven en heeft fl. 3,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbouwing en inrichting. Het pand aan de Bredestraat waar het PBR nu is gevestigd wordt te klein en is niet langer geschikt. Het PBR is één van de diensten die betrokken is bij de oprichting van een nieuwe dienst Toezicht en Veiligheid. Het gebouw de Vier Leeuwen is geschikt om ook het centrale kantoor van deze nieuwe dienst te huisvesten, omdat een optie mogelijk is op de huur van extra kantoorruimte. SP en Stadspartij stemden tegen het voorstel.

Monitor omvangrijke automatiseringsprojecten gaat door De Gemeenteraad heeft besloten door te gaan met de monitor voor omvangrijke automatise-ringsprojecten. Dit instrument is in 1999 ingesteld om de risico's van automatisering zoveel mogelijk te beperken en meer zicht te hebben op de voortgang. Tot nu toe zijn zes projecten onder de monitor gebracht. Voor het merendeel levert de monitor een bijdrage aan de goede definiëring van de projecten en een adequate inrichting van de projectorganisatie, waarmee automatiseringsmissers mogelijk zijn voorkomen. Sommige projecten (o.m. bij Gemeente-belastingen Rotterdam en de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid) waren al te ver gevorderd om onder de monitor te brengen. De monitor voorkomt niet alle problemen: bij een project bij Gemeentewerken is het systeem conform de planning in gebruik genomen en bleken pas in de praktijk problemen te ontstaan.

Budget dS+V naar deelgemeenten
De deelgemeenten krijgen de beschikking over een deel van het budget van de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting (dS+V), in totaal fl. 24,5 miljoen. Het gaat om geld waarvoor de deelgemeenten opdrachtgever zijn aan de dienst. Uitgangspunt is dat het bestuur dat de bevoegdheden heeft om producten te bestellen en te laten uitvoeren ook de beschikking heeft over het geld om deze producten te laten maken. De verbetering van het opdrachtgeverschap van deelgemeenten past in het uitvoeringsprogramma 'Ondernemende Overheid' uit het Collegeprogramma 1998 - 2002 'Met Raad en Daad'. In overleg met de deelgemeenten zal de directeur dS+V een voorstel doen over hoe het geld exact over de verschillende deelgemeenten wordt verdeeld. De Gemeenteraad beslist hierover bij de behandeling van de begroting 2002, zodat de deelgemeenten vanaf volgend jaar de beschikking hebben over het budget. SP en Stadspartij stemden tegen het voorstel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie