Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord vragen over rol Amsterdam bij wapenleveranties

Datum nieuwsfeit: 12-01-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=407006Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Veiligheidsbeleid Afdeling Wapenbeheersing en Wapenexportbeleid Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 12 januari 2001 Auteur R.J.H. van Laak

Kenmerk DVB/WW-009/01 Telefoon 070 - 348 52 29

Blad /1 Fax 070 - 348 54 79

Bijlage(n) 1 E-mail dvb-(ww@minbuza.nl)

Betreft Vragen van de leden Koenders en Apostolou over de rol van Amsterdam bij wapenleveranties

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 28 november 2000, kenmerk 2000102910, waarbij gevoegd waren de door de leden Koenders en Apostolou overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij u ingediende vragen, heb ik de eer u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Economische Zaken, als bijlage dezes ons antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de heer De Vries, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Korthals, Minister van Justitie, en de heer Ybema, Staatssecretaris van Economische Zaken, op vragen van de leden Koenders en Apostolou

Vraag 1

Hebt u kennis genomen van de berichten met betrekking tot de heer Vrakking en Jane's Defense Weekly
over de rol van Amsterdam bij wapenleveranties?

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Wilt u zo spoedig mogelijk de Kamer in kennis stellen van uw bevindingen hieromtrent?

Vraag 3

Is het waar dat er sprake zou zijn van leveranties of makelaarsactiviteiten voor Ethiopië en Eritrea?

Antwoord op vragen 2 en 3

In de jaren 1999 en 2000 zijn in Amsterdam forse wapenvondsten gedaan. De hoofdofficier van justitie te Amsterdam heeft aangegeven dat, gezien het soort, de aard en de hoeveelheid van de gevonden wapens, er een vermoeden is dat deze partijen bestemd zijn voor de export. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de wapens zouden worden geleverd aan Ethiopië en Eritrea.

Het terugdringen van geweld en de bestrijding van illegaal (vuur)wapenbezit en -handel is een prioriteit van politie en justitie (zie het Beleidsplan Nederlandse Politie 1999-2002 en het meerjarenplan van het openbaar ministerie 'Perspectief op 2002'). In deze context passen de onlangs gehouden inleveractie vuurwapens (1-12 november 2000) en de Nederlandse deelname aan het EU-project Arrow dat zich onder meer richtte op de controle van de routes van de (il)legale wapenhandel. Op dit moment heeft het opsporen en veiligstellen van wapens in met name het Amsterdamse parket en het regiokorps Amsterdam-Amstelland een hoge prioriteit. In het kader van een rechercheproject zijn verschillende acties gehouden waarbij huiszoekingen zijn verricht en vele wapens in beslag zijn genomen.

Vraag 4

Kan de regering zo spoedig mogelijk een onderzoek instellen naar de mogelijkheid van ontduiking van het wapenembargo tegen Ethiopië en Eritrea via activiteiten in Nederland en de Kamer hierover inlichten?

Antwoord

Omdat de regering geen aanwijzingen heeft dat het wapenembargo tegen Ethiopië en Eritrea via activiteiten in Nederland ontdoken wordt, lijkt een onderzoek op dit moment weinig opportuun. Mocht de regering in de toekomst echter de beschikking krijgen over aanwijzingen dat het wapenembargo tegen Ethiopië en Eritrea via activiteiten in Nederland geschonden wordt, dan zullen deze aanwijzingen nauwgezet onderzocht worden.

Vraag 5

Op welke wijze zijn er afspraken met buitenlandse inlichtingendiensten om de gaten in het wapenembargo tegen Ethiopië en Eritrea te dichten?

Antwoord

De illegale of ongewenste handel in conventionele wapens en de vanaf Nederlands grondgebied georganiseerde stromen van conventionele wapens richting spanningsgebieden, zijn onderwerpen waarover de BVD informatie verzamelt. In het kader van de internationale samenwerking met partners binnen en buiten Europa wordt, indien daartoe aanleiding bestaat, informatie uitgewisseld.

Kenmerk
DVB/WW-009/01
Blad /1

1 uitzending RTL Nieuws, op 22 en 23 november jl.

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie