Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuw advies CBG voor dosering propofol

Datum nieuwsfeit: 12-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

C O L L E G E

T E R B E O O R D E L I N G V A N

G E N E E S M I D D E L E N

C B G M E B M E D I C I N E S

E V A L U A T I O N

B O A R D

P E R S B E R I C H T

12 januari 2001

Doseringsadvies van propofol i.v.m. ernstige mogelijke bijwerkingen

In het medische vakblad The Lancet van de komende week worden 7 ziektegeschiedenissen beschreven van Nederlandse patiënten met ernstig hersenletsel, die met hogere doses propofol (Diprivan) werden gesedeerd voor langdurige beademing ( > 48 uur) op een Intensive Care. De meeste van deze patiënten ontwikkelden spiercelverval, verzuring van het bloed, en acute hartzwakte met dodelijke afloop. De toegepaste dosering was in al deze gevallen meer dan 5 mg/kg/uur gedurende meer dan 58 uur. Dit is hoger dan de dosering van 0,3-4 mg/kg/uur die, conform de Nederlandse productinformatie, gewoonlijk voldoende is voor sedatie van beademde patiënten. Op basis van de beschikbare gegevens is het niet mogelijk is om een oorzakelijk verband te leggen tussen het toepassen van hogere doses propofol gedurende langere tijd en de cardiovasculaire complicaties bij deze ernstig zieke patiënten. Desalnietemin wordt ge-adviseerd de dosering van 4 mg/kg/uur voor sedatie van langduriger beademde patiënten op de intensive care (langer dan 1 dag) indien mogelijk niet te overschrijden. Tevens wordt propofol momenteel, conform de Nederlandse productinformatie, niet aanbevolen voor sedatie bij patiënten jonger dan 16 jaar. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen blijft van mening dat het gebruik conform de productinformatie van propofol voor sedatie bij beademde patiënten effectief en veilig is, en in deze Intensive Care patiënten specifieke voordelen heeft.

Bijlagen:

* Achtergrondinformatie Bijwerkingen Propofol
* Tekst van de brief aan anaesthesisten, internisten en ziekenhuisapothekers
* Productinformatie Diprivan (propofol)
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie